Zmiana umowy spółki a PCC

Pytanie:

"Jestem mikroprzedsiębiorcą prowadzącym podmiot gospodarczy o charakterze spółki cywilnej. Czy w momencie wniesienia do spółki cywilnej (podkreślam - po podpisaniu umowy spółki cywilnej i opłacie PCC od rzeczy wniesionych przy zawarciu umowy) rzeczy materialnych i pieniężnych, mam obowiązek zgłoszenia tego faktu do US i opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych za każym razem?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy spółki a PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatkowi podlegają nie tylko umowy spółki (np. umowy spółki cywilnej), ale także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak stanowi art. 1 ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej (np. cywilnej) - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Zatem w przypadku zmiany umowy spółki cywilnej np. poprzez wniesienie dodatkowego wkładu do spółki, wystąpi konieczność zapłaty PCC, niezależnie od podatku zapłaconego przy pierwotnym podpisaniu umowy spółki cywilnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika