Zmiany w umowie spółki z o.o.

Pytanie:

Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania w KRS ? Czy na zgromadzeniu Wspólników po uchwaleniu zmian do umowy spółki można wybrać Rade Nadzorczą w składzie zgodnym z nową umowa spółki ?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiany w umowie spółki z o.o.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zmiana w ilości członków Rady Nadzorczej wymaga zmiany samej umowy spółki. Zmiana umowy spółki wymaga zaś uchwały zgromadzenia wspólników i wpisu do rejestru. Uchwała dotycząca zmiany ilości członków Rady Nadzorczej obowiązuje od dnia jej podjęcia (w stosunkach wewnętrznych), a nie od dnia zgłoszenia przez zarząd takiej zmiany do sądu rejestrowego. Wszelkie zmiany danych zarząd powinien jednak zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania ich do rejestru ( jest to obowiązek zarządu ), ale nie oznacza że obowiązują one dopiero po dokonania takiego zgłoszenia. Po uchwaleniu zmian w umowie spółki ( dotyczącej ilości członków w Radzie Nadzorczej ) wspólnicy mogą powołać nowych członków Rady Nadzorczej zgodnie z nową umową spółki. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany w ilości członków Rady Nadzorczej i wybór członków Rady może nastąpić na tym samym zgromadzeniu wspólników.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne