Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Pytanie:

"Osoba X będąca funkcjonariuszem publicznym, w związku z wykonywaniem swoich służbowych obowiązków, została znieważona przez osobę Y. Czy osoba X może wnieść prywatny akt oskarżenia z art. 216 par. 1 k.k., czy też w grę wchodzi tylko i wyłącznie odpowiedzialność osoby Y z art. 226 par. 1 k.k.? W jakim składzie jest rozpatrywana sprawa z art. 216 par. 1 k.k przez sąd? Ma to znaczenie dla określenia właściwego wydziału sądu rejonowego do rozpoznania tej sprawy (wydział karny czy grodzki)."

Odpowiedź prawnika: Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Czyn opisany w pytaniu spełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 226 par. 1 kodeksu karnego, nie zaś art. 216 par. 1 kk. Decyduje o tym status funkcjonariusza publicznego osoby poniżonej, który wpływa również na poziom ochrony przewidziany dla tej grupy pokrzywdzonych przepisami prawa karnego (ściganie na podstawie art. 216 kk odbywa się jedynie z oskarżenia prywatnego, w przeciwieństwie do grupy przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego).

Sprawę rozpozna sąd rejonowy w składzie jednego sędziego w trybie uproszczonym. Sprawa o czyn określony w art. 226 par. 1 kk kwalifikuje się do spraw, w których prowadzi się dochodzenie. Skoro tak, w zgodzie z art. 469 kodeksu postępowania karnego sprawa zostanie rozpoznana w trybie uproszczonym. Prezes sądu rejonowego może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli jest to uzasadnione jej okolicznościami.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika