Zwolnienie z opłat fundacji

Pytanie:

Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie z opłat fundacji

Na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej zwolnione zostały organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem zwolnienie fundacji z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej ma miejsce tylko wówczas, gdy fundacja ta jest organizacją pożytku publicznego. Więcej informacji na temat organizacji pożytku publicznego oraz czynności niezbędnych do uzyskania statusu takiej organizacji można znaleźć w poradzie "Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?"

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: