Zwrot opłaty za utrzymanie grobu

Pytanie:

Dwa miesiące temu uiściłem opłatę na kolejne 20 lat za miejsce pod grobem rodziców moich znajomych, którzy przebywają na stałe za granicą. W międzyczasie jednak znajomi rozmyślili się i upoważnili mnie do odbioru z gminy wpłaconych pieniędzy. Czy w związku z tym gmina może odmówić mi zwrotu tych pieniędzy lub też potrącić ich część tytułem kosztów związanych z rozbiórką grobu? Dodaję, że ani w regulaminie cmentarza, ani w cenniku usług cmentarnych nie ma mowy o przepadku wpłat w takich jak moje okolicznościach. Gmina przystąpiła do porządkowania cmentarza komunalnego polegającego na likwidacji wszystkich grobów nieopłaconych. Podała do publicznej wiadomości komunikaty o wyznaczeniu terminu dla opiekunów grobów do uiszczenia zaległych opłat za kolejne 20 lat. Opłata została uregulowana już po upływie poprzedniego okresu i jej wycofanie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na likwidację grobu. Miejsce przeznaczone jest do ponownego pochówku. Zarówno wpłata jak również wniosek o jej zwrot miały miejsce już po upływie poprzedniego okresu.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot opłaty za utrzymanie grobu

Tworzenie i utrzymywanie cmentarzy należy do zadań gminy. Regulację dotyczącą miejsc pochówku zawiera ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z nią ponowne użycie grobu może nastąpić po upływie 20 lat, jeżeli nikt się temu nie sprzeciwi i nie wniesie jednocześnie stosownej opłaty. Przepisy nie stawiają przeszkód do tego, by wycofać wniesioną opłatę w razie rezygnacji z prawa do grobu. W takim wypadku gmina ma obowiązek zwrotu wpłaconej sumy. Do zadań gminy należy między innymi przygotowanie miejsc na nowe groby, co może polegać na rozbiórce starych. Gmina nie może więc obciążać kosztami tych zadań osób bliskich zmarłego. Nie jest w związku z tym możliwe, by gmina potrąciła jakąś sumę z tego tytułu.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne