25.2.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Norma i wymiar czasu pracy lekarzy

Co do zasady czas pracy lekarzy zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czas pracy lekarzy zatrudnionych w komórkach organizacyjnych (zakładach i pracowniach):

  • radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych oraz fizykoterapii, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów,

  • patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów polegające na przygotowywaniu preparatów lub wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych, wykonywaniu sekcji zwłok lub wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub pobieraniu narządów i tkanek ze zwłok

- nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy nie może przekraczać 3 miesięcy.

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. Nie może zostać przedłużony dobowy wymiar czasu pracy lekarzy zatrudnionych w komórkach organizacyjnych (zakładach i pracowniach) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów. W rozkładach czas pracy lekarzy nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy w przypadku przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy nie może być dłuższy niż miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy. W rozkładach czasu pracy wymiar czasu pracy pracownic w ciąży oraz pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Zasady pełnienia dyżuru medycznego oraz zasady wynagradzania za pełnienie dyżuru medycznego

Lekarze wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego. Czas pełnienia dyżuru wlicza się do czasu pracy. Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również w zakresie, w jakim przekraczać będzie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarzowi pełniącemu dyżur w dniu wolnym od pracy nie przysługuje w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (nie stosuje się art. 151[3] kp).

Za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

  1. 50 % wynagrodzenia - za czas pełnienia dyżuru przypadającego w każdym innym dniu niż niedziela i święto niebędące dla pracownika dniem wolnym od pracy,

  2. 100 % wynagrodzenia - za czas pełnienia dyżuru przypadającego:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach (...)

E-skierowanie i inne elementy elektronizacji leczenia

E-skierowanie i inne elementy elektronizacji leczenia

Zaproponowane przez rząd zmiany wiążą się z trwającym pilotażem e-skierowania oraz wpisują się w działania Ministerstwa Zdrowia dotyczące skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przewiduje projekt ustawy (...)

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

Jako pacjent masz swoje prawa. Naucz się z nich korzystać. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej Masz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sposób udzielania Ci pomocy medycznej i procedury (...)

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Do Sejmu idzie rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przygotowany przez ministra zdrowia. Jakie są cele projektu? Projekt ustawy przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności ma poprawić się koordynacja opieki i pracy (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie (...)

Nielegalny wymóg zezwolenia na utworzenie samodzielnego ambulatorium

Nielegalny wymóg zezwolenia na utworzenie samodzielnego ambulatorium

Uregulowanie austriackie dotyczące zakładów opieki zdrowotnej uzależnia utworzenie samodzielnego ambulatorium - czyli placówki samodzielnej pod względem organizacyjnym mającej za zadanie badanie lub leczenie osób, których stan nie wymaga hospitalizacji - od wydania uprzedniego zezwolenia administracyjnego. (...)

Opieka medyczna dla więźniów. Zobacz wyniki kontroli NIK

Opieka medyczna dla więźniów. Zobacz wyniki kontroli NIK

Państwo zapewnia więźniom natychmiastowy dostęp do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych. Jednak stan techniczny budynków i pomieszczeń, w których leczeni są osadzeni, pozostawia wiele do życzenia. Przestarzały jest też sprzęt diagnostyczny. Jeśli więzienne zakłady opieki zdrowotnej (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Zmiany w służbie zdrowia

Zmiany w służbie zdrowia

Od 29 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Co się zmienia w służbie zdrowia? Nowelizacja ta ma służyć skróceniu czasu oczekiwania na wykonanie (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Wyjaśnienie w związku ze sprzecznymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi wysokości wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek

Wyjaśnienie w związku ze sprzecznymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi wysokości wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek

W związku ze sprzecznymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi wysokości wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek, chciałbym wyjaśnić: Podawane przez Panią Minister Ewę Kopacz dane na temat wysokości wynagrodzeń lekarzy, pochodzą z ankiety przeprowadzonej w dniach 8 - 18 lipca w publicznych szpitalach. (...)

Kierowanie pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Kierowanie pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

28 marca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. O jakie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego chodzi? Lecznictwo uzdrowiskowe oznacza zorganizowaną działalność (...)

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne? Prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. System ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do (...)

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Od 29 października br. swoją działalność związaną z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 ma prowadzić pierwszy w kraju szpital tymczasowy. Obiekt powstał na terenie Stadionu Narodowego i jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. O rozpoczęciu pracy placówki (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do (...)

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja weszła w życie W piątek, 15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana przez MSWiA we współpracy z innymi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 26 (...)

Zakładanie NZOZ

Zakładanie NZOZ

Jestem magistrem rehabilitacji. Chcę otworzyć gabinet rehabilitacji (różnych terapii). Chciałbym podpisać kontrakt z NFZ. Dysponuję "wykazem dokumentów, które składa kierownik zakładu opieki zdrowotnej przy dokonywaniu wpisu zakładu opieki zdrowotnej do rejestru ZOZ". W pkt 5 jest mowa o (...)

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Tak jak myślałem sędzia miał już wyrok ukartowany pół roku temu. Na poprzedniej sprawie mój adwokat powiedział, że wyjeżdża na urlop i nie będzie mógł być na wyznaczonym terminie, na którym zapadnie wyrok, ja zgodziłem się występować bez adwokata, jednak na dwa dni przed sprawą (...)

Zwolnienie lekarskie przed Sądem

Zwolnienie lekarskie przed Sądem

Byłem ciężko chory i leżałem w szpitalu, po czym dostałem 30 dni zwolnienia lekarskiego. W tym czasie syn mój dostał wezwanie na sprawę sądową i od jego się dowiedziałem, że to w mojej sprawie. Ja nie odebrałem zawiadomienia bo byłem w tym czasie hospitalizowany. Rozprawa odbyła się (...)

Usprawiedliwienie niestawiennictwa

Usprawiedliwienie niestawiennictwa

Czy zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić prokuraturze z innego województwa, która wzywa mnie w charakterze strony, musi być na druku L-4 czy może wystarczyć zwykłe pisemne stwierdzenie od lekarza, że np. chory nie powinien przemieszczać się przez x dni? Tak się składa, ze mam (...)

Odwołanie dyrektora ZOZ a opinia rady społecznej

Odwołanie dyrektora ZOZ a opinia rady społecznej

Dyrektor publicznego ZOZ-u został powołany na to stanowisko przez starostę na czas określony (6 lat). Dyrektor jest jednocześnie przewodniczącym rady miejskiej. Czy chcąc odwołać dyrektora starosta musi zasięgać opinii rady miejskiej lub rady społecznej szpitala, czy może to zrobić bez (...)

Dyżury lekarza radiologa

Dyżury lekarza radiologa

Dobowa norma czasu pracy lekarza radiologa wynosi 5 godzin, a tygodniowa 25 godzin. Czy lekarz radiolog może pełnić dyżury medyczne i wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)? Art. 32ja ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że lekarze oraz (...)

Umowa zlecenia z lekarzem

Umowa zlecenia z lekarzem

Czy kontrakty lekarskie funkcjonujące w wielu szpitalach na zasadzie umów cywilno-prawnych są zgodne z polskim prawem? Czy istnieje taka forma ztrudnienia lekarzy w Uni Europejskiej? Nie ma szczególnych przepisów, dotyczących sposobu zatrudniania lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej. (...)

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Chciałam się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w przypadku kiedy będę chciała podjąć się dodatkowej pracy w domu na urlopie macierzyńskim. Mam się tylko zdecydować czy chcę pracować na umowę zlecenie, czy na umowę o dzieło. Czy mogę w ogóle podjąć pracę na urlopie wychowawczym? (...)

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Pracownik miał podpisana umowę o prace do 15 marca. Dopiero za kilkanaście dni podpisze umowę z innym pracodawcą. Jest zrozumiałe, że przez ten czas nie będzie się rejestrował na kilka dni na bezrobociu. Czy w tej sytuacji po ustaniu stosunku pracy jest jakiś okres karencji, w którym osoba (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Moja mama jest zatrudniona w prywatnej firmie od 1996 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/2 etatu . W tym roku pracodawca zapowiedział, iż likwiduje swoją firmę i w związku z tym straci ona pracę. Od dwóch miesięcy została zatrudniona na pełny etat, ale obawia się, że nie zdoła (...)

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności pomocnicze związane z pośrednictwem, a jego wynagrodzenie (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania zaproszenia dla zięcia na czas dłuższy niż 3 miesiące, tłumacząc to zbyt niskimi dochodami (...)

Wynagrodzenie za dyżur w szpitalu

Wynagrodzenie za dyżur w szpitalu

Jak w świetle obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia przedstawia się sprawa dyżurów medycznych w szpitalach? Według ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej przez dyżur medyczny, należy rozumieć wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, (...)

Przeszukanie mieszkania przez komornika

Przeszukanie mieszkania przez komornika

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego widnieje informacja, iż \"organ egzekucyjny może zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń, a ponadto przeszukać odzież, którą ma Pan/Pani na sobie (art.814 kpc)\". Jak to w praktyce ma wyglądać? O ile mi wiadomo takim (...)

Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują? Ograniczenia w paleniu wyrobów tytoniowych reguluje ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami (...)