30.6.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało następujące sprostowanie do artykułu „Niepełnosprawni stracą pracę" z Polska The Times z 26 czerwca 2008 r.:

"Sugerując możliwość utraty pracy przez wszystkie osoby niepełnosprawne, których zatrudnienie obecnie wspierane jest ze środków publicznych - tytuł artykułu wprowadza w błąd, przypisując rządowi wypowiedź w tej kwestii (dosł. „220 tys. osób może trafić na bruk"). Taka teza jest całkowicie nieuprawniona, tym bardziej, że nie jest prawdą, jakoby Komisja Europejska domagała się likwidacji dotacji na zatrudnienie tych osób w ogóle oraz zmniejszenia ich wysokości o 20%. Wprost przeciwnie -  projektowane nowe przepisy wspólnotowe, dotyczące udzielania pomocy na zatrudnianie przedsiębiorcom (rozporządzenie Komisji (WE) w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem (GBER) przewidują, poza rekompensatą faktycznie poniesionych dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, możliwość stałego subsydiowania kosztów ich zatrudnienia do 75% tych kosztów. Tym samym nie jest prawdziwa przypisana Panu Ministrowi Dudzie wypowiedź, że „na razie jest mowa o obcięciu dotacji, ale liczymy na to, że uda się wynegocjować z Komisją, by te cięcia zmniejszyć".  

Porady prawne

Być może autor artykułu miał na myśli niepokoje, jakie wywołały sprzeczne sygnały nadchodzące z KE w sprawie możliwości udzielania wsparcia na już pracujące osoby niepełnosprawne. Dlatego też Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Jarosław Duda udał się w dniu 5 czerwca br., w towarzystwie przedstawicieli polskiego Parlamentu i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Komisji Europejskiej, w celu uzyskania potwierdzenia, że po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie tzw. „wyłączeń blokowych" możliwe będzie nadal wspieranie  osób już zatrudnionych i takie zapewnienie uzyskał. Pan redaktor Rożek wiedziałby o tym, gdyby uczestniczył w specjalnie zorganizowanej 11 czerwca br. konferencji prasowej, dotyczącej tego wydarzenia, albo przynajmniej zapoznał się z komunikatem prasowym ministerstwa zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Dowiedziałby się wówczas także, że Komisja Europejska zwróciła się do strony polskiej o dostosowanie polskich przepisów do reguł obowiązujących w UE, w zakresie wysokości pomocy udzielanej na zatrudnianie osób pracujących w ochronie. Chodzi o zmniejszenie wartości tej pomocy o 12,5% najniższego wynagrodzenia, o czym informował pan Minister Duda na wspomnianej konferencji.  

W tym kontekście należy wskazać, że nierzetelne informowanie społeczeństwa o nieistniejących de facto zagrożeniach w postaci likwidacji dotacji na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wywołuje zupełnie niepotrzebne niepokoje, zarówno wśród pracodawców zatrudniających takie osoby, jak też wśród samych osób niepełnosprawnych.  

Nieprawdziwe jest także twierdzenie, jakoby „rząd nie opracował żadnego planu uzdrowienia systemu zatrudniania inwalidów". Jednakże prawdą jest, że zmiany te należy wprowadzać z zachowaniem dużej ostrożności, tak aby nie spowodować negatywnych skutków na szczególnie wrażliwym rynku pracy osób niepełnosprawnych.  

Nie jest także prawdą, że „rząd polski nie kontroluje gdzie dokładnie trafiają pieniądze". Obowiązujące w Polsce przepisy - zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego - nakładają na organy udzielające pomocy obowiązek precyzyjnego monitorowania udzielonej pomocy.  

Niezależnie od powyższego, poważne zastrzeżenia musi wzbudzać fakt kreowania przez dziennik „Polska" negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej jako pracownika. Używanie określeń, które dawno wyszły z użycia ze względu na ich pejoratywne zabarwienie ("inwalida"), formułowanie uogólnionych negatywnych opinii na temat pracowników niepełnosprawnych („większość polskich inwalidów nie jest ani wydajna ani dobrze wyszkolona"), nie przyczynia się do zwiększenia motywacji potencjalnych pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.  

Przedstawiając powyższe ze zdumieniem stwierdzamy całkowity brak profesjonalizmu i rzetelności dziennikarskiej, czego wyrazem jest omawiany artykuł, i brak autoryzacji wypowiedzi Pana Ministra Dudy oraz zignorowanie zasady ich cytowania, co w konsekwencji pozwala autorowi artykułu na przypisanie Ministrowi wypowiedzi, które nie miały miejsca."

Źródło: www.mps.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szczególne uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Szczególne uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają liczne problemy ze znalezieniem dla siebie pracy, dlatego też w prawie polskim zostały wprowadzone liczne przywileje, których celem jest ułatwienie tym osobom podejmowania i wykonywania określonej pracy. Za osoby niepełnosprawne uważa się te osoby, których (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne nie są skazane na brak pracy. Mogą sobie radzić na rynku pracy równie dobrze jak pełn rynek pracy, osoby niepełnosprawne, zatrudnienie, niepełnosprawny, praca, aktywizacja, pracodawca, pracownik, wsparcie, dofinansowanie, opiekun

Wydatki na pomocników w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Wydatki na pomocników w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Osoby niepełnosprawne bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tzn. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł, mogą w pewnych wypadkach od dochodu do opodatkowania odliczyć wydatki na opłacenie przewodników (...)

Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania w rozliczeniu PIT 2016 z odliczeń podatkowych z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Niektóre odliczenia w ramach tej ulgi są limitowane, inne nie. Odliczenia limitowane W przypadku odliczeń (...)

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za uruchomionymi programami idą zwiększone wydatki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Środki na wsparcie osób niepełnosprawnych (...)

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze ostatnie zmiany

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze ostatnie zmiany

Najnowsze zmiany w ramach tarczy antykryzysowej przynoszą liczne rozwiązania korzystne m.in. dla rodzin, emerytów, osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudniających osoby niepełnosprawne. ##baner## tarcza antykryzysowa, koronawirus, epidemia, przedsiębiorca, pakiet (...)

Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Praca jak rehabilitacja Możliwość spotkania z ludźmi, poczucie przynależności, bycia potrzebnym, samorealizacja – korzyści płynących z pracy jest wiele. Każdy chce czuć się potrzebny i być możliwie samodzielny. Osoby niepełnosprawne niczym się tutaj nie różnią. zatrudnienie, (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności niepełnosprawny, wyroby medyczne, osoba (...)

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym a ulga w PIT

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym a ulga w PIT

Kto może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym?  Prawo do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi z tytułu pobytu na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, (...)

Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne

Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne

  W rozliczeniu rocznym możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego (...)

Szczególne uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Szczególne uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają liczne problemy ze znalezieniem dla siebie pracy, dlatego też w prawie polskim zostały wprowadzone liczne przywileje, których celem jest ułatwienie tym osobom podejmowania i wykonywania określonej pracy. Za osoby niepełnosprawne uważa się te osoby, których (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne nie są skazane na brak pracy. Mogą sobie radzić na rynku pracy równie dobrze jak pełn rynek pracy, osoby niepełnosprawne, zatrudnienie, niepełnosprawny, praca, aktywizacja, pracodawca, pracownik, wsparcie, dofinansowanie, opiekun

Wydatki na pomocników w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Wydatki na pomocników w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Osoby niepełnosprawne bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tzn. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł, mogą w pewnych wypadkach od dochodu do opodatkowania odliczyć wydatki na opłacenie przewodników (...)

Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania w rozliczeniu PIT 2016 z odliczeń podatkowych z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Niektóre odliczenia w ramach tej ulgi są limitowane, inne nie. Odliczenia limitowane W przypadku odliczeń (...)

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za uruchomionymi programami idą zwiększone wydatki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Środki na wsparcie osób niepełnosprawnych (...)

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze ostatnie zmiany

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze ostatnie zmiany

Najnowsze zmiany w ramach tarczy antykryzysowej przynoszą liczne rozwiązania korzystne m.in. dla rodzin, emerytów, osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudniających osoby niepełnosprawne. ##baner## tarcza antykryzysowa, koronawirus, epidemia, przedsiębiorca, pakiet (...)

Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Praca jak rehabilitacja Możliwość spotkania z ludźmi, poczucie przynależności, bycia potrzebnym, samorealizacja – korzyści płynących z pracy jest wiele. Każdy chce czuć się potrzebny i być możliwie samodzielny. Osoby niepełnosprawne niczym się tutaj nie różnią. zatrudnienie, (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności niepełnosprawny, wyroby medyczne, osoba (...)

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym a ulga w PIT

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym a ulga w PIT

Kto może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym?  Prawo do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi z tytułu pobytu na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, (...)

Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne

Nie trzeba dokumentować rachunkami części wydatków na cele rehabilitacyjne

  W rozliczeniu rocznym możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego (...)

Używanie samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Używanie samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

Do ulgi rehabilitacyjnej uprawnia m.in. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinnam brać pod uwagę dodatkowe akty prawne czy zarządzenia? Jeśli tak, to jakie? (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)

Odległość parkingu od granicy działki

Odległość parkingu od granicy działki

W jakiej minimalnej odległości od granicy sąsiedniej działki mogą być usytuowane parkingi samochodowe na działce, na której prowadzona jest działalność gospodarcza? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.W dobie kryzysu nastąpiło osłabienie kondycji finansowej firmy. Pracodawca chce (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)

Odległość parkingu od granicy działki

Odległość parkingu od granicy działki

W jakiej minimalnej odległości od granicy sąsiedniej działki mogą być usytuowane parkingi samochodowe na działce, na której prowadzona jest działalność gospodarcza? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.W dobie kryzysu nastąpiło osłabienie kondycji finansowej firmy. Pracodawca chce (...)

Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Mieszkam w lokalu usytuowanym na parterze budynku zarządzanego przez wspólnotę mieszkaniową (jestem jednym ze współwłaścicieli). Jedna ze stron budynku graniczy bezpośrednio z placem manewrowym stanowiącym podjazd do garaży (garaże i plac są współwłasnością właścicieli mieszkań). (...)

Wymiary miejsca parkingowego

Wymiary miejsca parkingowego

W kwietniu tego roku nabyłem mieszkanie wraz z dwoma miejscami postojowymi w parkingu podziemnym od developera. Miejsca postojowe usytuowane są naprzeciwko siebie po obu stronach drogi manewrowej. Oba miejsca są ostatnimi w rzędach, więc z jednej strony ograniczone są ścianą. Oba miejsca z drugiej (...)

Adaptacja mieszkania osoby niepełnosprawnej

Adaptacja mieszkania osoby niepełnosprawnej

Emerytka posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ma zamiar wykonać remont łazienki w mieszkaniu, w którym zamieszkuje i jest zameldowana. Mieszkanie jest własnością wnuczki - miesiąc przed remontem otrzymała je w darowiźnie od babci. Remont łazienki obejmuje oprócz wymiany rur wod-kan, (...)