18.8.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Prowadzący firmę często zastanawiają się, w jakim kierunku ją rozwinąć. Jeżeli chce się poprawić swoją konkurencyjność i podnieść zyski, mogą w tym pomóc środki unijne. Obszarów, w których można otrzymać dofinansowanie, jest bardzo dużo. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy, branży w której działa oraz potencjału firmy, może on korzystać z różnych form wsparcia. Prowadząc swoją działalność, najlepiej wie on, na co potrzebuje przeznaczyć środki. Fundusze europejskie starają się odpowiadać na jego potrzeby. Trzeba jednak zapoznać się z warunkami uzyskania wsparcia, bo nie każdy wydatek można sfinansować ze środków unijnych.

Rozwój firmy

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to doskonale wiesz, że firma ma zwykłe potrzeby inwestycyjne, np. na zakup nowego sprzętu itp. Takie wydatki pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność firmy na rynku.

Porady prawne

Jak pozyskać dofinansowanie na rozwój swojej firmy? Takie środki są dostępne głównie w formie pożyczek. Będzie trzeba je zwrócić, ale dostanie się je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze.

Jeżeli zainteresowany będzie chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy fundusze europejskie też mogą pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) bankowi w imieniu kredytobiorcy.

Środki na rozwój firm pochodzą z programów regionalnych realizowanych w każdym województwie oraz z inicjatywy JEREMIE (www.jeremie.com.pl). To drugie źródło jest dostępne tylko w kilku regionach Polski.

Jeśli prowadzi się firmę na wsi, można zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kto może pomóc? Lokalne Grupy Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. O grupę w okolicy można zapytać w swoim urzędzie gminy albo wyszukać ją na stronie www.ksow.pl w zakładce „Baza LGD”.

Ze swoim pomysłem trzeba się wpisać w lokalne strategie, dlatego najpierw warto zapoznać się dokładnie ze wszystkimi dokumentami.

Finansowanie powyższych projektów zapewniają Programy Regionalne i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER).

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Jeżeli przedsiębiorca chce zrealizować projekt badawczy i potrzebuje dofinansowania na infrastrukturę do badań albo chce wdrożyć już gotowe innowacyjne rozwiązania, to może uzyskać dofinansowanie z UE. Wsparcie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji można uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z: Programu Inteligentny Rozwój, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3.2, 3.1, 3.2, Programu Polska Wschodnia, 1.3, 1.4, Programów Regionalnych.

Informatyzacja

Wykorzystywanie technologii informatycznych i internetowych w firmie staje się coraz bardziej niezbędne. Dlatego można ubiegać się o wsparcie także na tego typu projekty.

Jakie są możliwości? Dofinansowanie można uzyskać, jeśli chce się np. przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny lub opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to business) łączące systemy firmy z systemami jej partnerów.

Poza tym środki unijne można przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach prowadzonej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami. Fundusze na te cele można uzyskać w programie regionalnym w danym województwie.

Nawet jeśli zasięg realizowanego projektu (np. portalu handlowego) będzie ogólnopolski, to o dofinansowanie i tak występuje się w swoim regionie.

Programy regionalne są bardzo zróżnicowane. W niektórych województwach na rozwiązania informatyczne i elektroniczne można dostać dotacje, a w innych tylko pożyczki na preferencyjnych warunkach. Zróżnicowane są także warunki, terminy składania wniosków oraz kwoty dofinansowania. Dlatego najlepiej zapoznać się z warunkami swojego programu regionalnego. Adres jego strony internetowej jest dostępny na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”.

Finansowanie w tym zakresie przewidują Programy Regionalne.

Rozwiązania ekologiczne

Ekologia i efektywne wykorzystanie energii to kolejny ważny obszar wsparcia z funduszy europejskich. Jeżeli chce się poprawić efektywność energetyczną swojej firmy, można starać się o środki na ten cel w programie regionalnym.

Fundusze można przeznaczyć np. na: termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii, przebudowę linii produkcyjnej.

Jeśli przedsiębiorca planuje pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Być może potrzebuje też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji.

W swoim programie regionalnym oraz w Programie Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl) można także szukać dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni: wiatrowych, słonecznych, geotermalnych, wykorzystujących biomasę. Kiedy przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię może przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki może też przekazywać do sieci energetycznej. W Programie Infrastruktura i Środowisko można realizować duże projekty (wytwarzające znaczne ilości energii), a w programach regionalnych te o mniejszym zakresie.

Niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Finansowanie tych projektów zapewnia Program Infrastruktura i Środowisko, 1.1, i Programy Regionalne.

Działalność za granicą

Jeśli przedsiębiorca eksportuje lub chcesz zacząć eksportować swoje produkty czy usługi, to może starać się o dofinansowanie na zwiększanie swojej aktywności na rynkach zagranicznych. Takie dofinansowanie może pozyskać w programie regionalnym, a jeżeli prowadzi firmę na wschodzie Polski – w Programie Polska Wschodnia.

Na czym to polega? Najpierw należy przygotować strategię firmy za granicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji). Dofinansowanie przeznacza się na przygotowanie tej strategii do realizacji, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów lub udział w targach i misjach gospodarczych.

Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składa się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www. popw.parp.gov.pl), a w programach regionalnych – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, którym zlecono takie zadania w danym województwie.

W Programie Inteligentny Rozwój można ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych oraz ogólnych programach promocji gospodarczej. Ich listę przygotowało ministerstwo rozwoju w konsultacji z przedsiębiorcami. Wnioski o wsparcie składa się natomiast do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.poir.parp.gov.pl).

Finansowanie tych projektów zapewnia Program Inteligentny Rozwój, 3.3, Program Polska Wschodnia, 1.2 , oraz Programy Regionalne.

Gdzie jeszcze szukać wsparcia?

Mimo dość szerokiej listy wymienionych programów, to ciągle nie wszystkie obszary, w których można pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca. Kolejnych możliwości można szukać w szczególności w programie regionalnym danego województwa, Programie Inteligentny Rozwój oraz Programie Polska Wschodnia. Warto zweryfikować także swoje pomysły, zapoznając się z informacjami na Portalu Funduszy Europejskich oraz kontaktując się z Punktami Informacyjnymi.

 

Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie (...)

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Z funduszy europejskich mogą uzyskać wsparcie także osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które z różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, są dostępne dla niego propozycje, które pozwolą mu wejść (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Więcej środków na pożyczki płynnościowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Więcej środków na pożyczki płynnościowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczki płynnościowe dla firm coraz bliżej Ze względu na duże zainteresowanie antykryzysowymi pożyczkami płynnościowymi dla firm z funduszy unijnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło z 550 milionów do 1,05 miliarda złotych pulę środków na ten instrument. (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

Blisko 430 tys. zł jednorazowego wsparcia z środków UE na utrzymanie firmy w czasie pandemii COVID-19 W sumie aż 2,5 mld zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w ogłoszonym właśnie konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, (...)

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, można skorzystać (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku (...)

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

Fundusze europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli przedsiębiorca ma pomysł i chce rozwinąć swoją firmę w tym obszarze, to może skorzystać z szerokich możliwości dofinansowania. (...)

Wsparcie rozwoju średnich miast

Wsparcie rozwoju średnich miast

Jaki pakiet wsparcia miast przygotowano? Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia, jakie w najbliższych latach otrzymają średnie miasta. Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

W kwietniu 2009 roku PKPP Lewiatan przeprowadziła reprezentatywne badanie na grupie średnich i dużych polskich przedsiębiorstw, którego celem była weryfikacja realnego wpływu osłabienia gospodarczego na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz diagnoza wizerunku dotacji unijnych wśród przedsiębiorców. (...)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju wspierający firmy z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią COVID-19. ##baner## Jakie wsparcie można otrzymać? W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o wartości 13 mld zł mikroprzedsiębiorcy (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo? Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych (...)

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to (...)

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę oraz wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych dla funduszy europejskich. (...)

Pożyczki dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej

Pożyczki dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej

Pożyczki w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka pomogą firmom z branży turystycznej przetrwać kryzys związany z pandemią COVID-19. Na co? Do tej pory pożyczki służyły przedsiębiorstwom do finansowania inwestycji w Polsce Wschodniej. Teraz firmy będą (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie państw UE oraz rekrutacji pracowników na potrzeby innych pracodawców. Czy istnieją prawne przeszkody (...)

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do dostawcy towaru, firmy A, którą obciążył za wykonanie analizy opisu kwestionowanej etykiety i za dojazd pracownika PIS do sklepu. (...)

Niezarejestrowanie firmy

Niezarejestrowanie firmy

Na portalu aukcyjnym A. i współpracującym z nim portalu O. oferuję wykonywanie tłumaczeń nieprzysięgłych pisemnych z języka polskiego na niemiecki, a także ogłaszam się, że mogę udzielać korepetycje on-line przez Internet (przez komunikator Skype). Do tego posiadam własną stronę WWW, (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Sprawa wygląda w następujący sposób: miałam konto VIP w banku X. 2 lata temu finansowo mogłam pozwolić sobie na robienie debetów i posiadania złotych kart kredytowych. Tak się ułożyło, że w dniu dzisiejszym mam -27.000 zł kapitału + do tego naliczyli mi odsetki 6.000 zł. Łącznie mam (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. Czy da się jakoś ten zakaz obejść? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu (...)

Kurs euro na fakturze

Kurs euro na fakturze

Wykonujemy usługi transportowe na rzecz firmy z UE. Wystawiamy faktury uproszczone w walucie obcej euro. Jaki zastosować kurs euro ogłoszony przez NBP? Zgodnie z § 37 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku (...)

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

Prowadzę jednoosobową działalność usługowo-handlową na zasadach ogólnych. Mam nadpłacony VAT ok 8.000. Jeśli zamknę działalność to stracę pieniądze lub poddam się kontroli z US - a wolałabym tego uniknąć. Poza tym na koncie firmowym mam do spłaty duży debet. Działalność przynosi (...)

Czynny podatnik podatku VAT

Czynny podatnik podatku VAT

Jestem w trakcje zakładania firmy (usługi internetowe). Firma będzie miała przychody z dwóch źródeł (firma A i B) oraz będzie generowała małe koszty lub wcale. Chciałem skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ale w umowie zawartej z firmą A firma ta zastrzega sobie, iż muszę być (...)

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Chodzi o sposób dokumentowania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez podmioty gospodarcze (nie banki). Do zapłaty odsetek trzeba wezwać kontrahenta, co może nastąpić w różnej formie. Pytanie dotyczy dokumentowania odsetek w kontekście ustawy o rachunkowości. Czy nota (...)

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do dostawcy towaru, firmy A, którą obciążył za wykonanie analizy opisu kwestionowanej etykiety i za dojazd pracownika PIS do sklepu. (...)

Niezarejestrowanie firmy

Niezarejestrowanie firmy

Na portalu aukcyjnym A. i współpracującym z nim portalu O. oferuję wykonywanie tłumaczeń nieprzysięgłych pisemnych z języka polskiego na niemiecki, a także ogłaszam się, że mogę udzielać korepetycje on-line przez Internet (przez komunikator Skype). Do tego posiadam własną stronę WWW, (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Sprawa wygląda w następujący sposób: miałam konto VIP w banku X. 2 lata temu finansowo mogłam pozwolić sobie na robienie debetów i posiadania złotych kart kredytowych. Tak się ułożyło, że w dniu dzisiejszym mam -27.000 zł kapitału + do tego naliczyli mi odsetki 6.000 zł. Łącznie mam (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. Czy da się jakoś ten zakaz obejść? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu (...)

Kurs euro na fakturze

Kurs euro na fakturze

Wykonujemy usługi transportowe na rzecz firmy z UE. Wystawiamy faktury uproszczone w walucie obcej euro. Jaki zastosować kurs euro ogłoszony przez NBP? Zgodnie z § 37 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku (...)

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

Prowadzę jednoosobową działalność usługowo-handlową na zasadach ogólnych. Mam nadpłacony VAT ok 8.000. Jeśli zamknę działalność to stracę pieniądze lub poddam się kontroli z US - a wolałabym tego uniknąć. Poza tym na koncie firmowym mam do spłaty duży debet. Działalność przynosi (...)

Czynny podatnik podatku VAT

Czynny podatnik podatku VAT

Jestem w trakcje zakładania firmy (usługi internetowe). Firma będzie miała przychody z dwóch źródeł (firma A i B) oraz będzie generowała małe koszty lub wcale. Chciałem skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ale w umowie zawartej z firmą A firma ta zastrzega sobie, iż muszę być (...)

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Chodzi o sposób dokumentowania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez podmioty gospodarcze (nie banki). Do zapłaty odsetek trzeba wezwać kontrahenta, co może nastąpić w różnej formie. Pytanie dotyczy dokumentowania odsetek w kontekście ustawy o rachunkowości. Czy nota (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z wszystkich tych rodzajów działalności odprowadzam składkę na ubezpieczenie zdrowotne czyli 4 razy (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z wszystkich tych rodzajów działalności odprowadzam składkę na ubezpieczenie zdrowotne czyli 4 razy (...)

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba ta jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Pojęcie

Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

W jakim przepisie prawa znajduje się definicja pojęcia \"pozarolnicza działalność gospodarcza\"? Pojęciem tym posługuje się sporo aktów prawnych. I tak zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych (...)

Definicja działalności gospodarczej

Definicja działalności gospodarczej

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem \"działalność gospodarcza\" oraz wskazanie aktów prawych, które zawierają definicje tego terminu. Jakie elementy odróżniają \"działalność gospodarczą\" od \"działalności zawodowej\". Czy można uznać, że \"działalność zawodowa\" (...)

Koszty działalności w domu

Koszty działalności w domu

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie to wynajmuję. Chciałbym jednak przenieść siedzibę (bez zmiany miejsca świadczenia usługi) (...)

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Jestem właścicielem kilku działek budowlanych. Obecnie zamierzam je sprzedać. Czy to prawda że od transakcji tej będę musiał odprowadzić podatek VAT? Nadmieniam, że jestem osobą fizyczną i nie prowadzę, żadnej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 (...)

Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

Czy najem jednego lokalu użytkowego, jeżeli jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej i REGON z PKD 7020Z, może być traktowany jako działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, który stanowi, że za działalność (...)

Działalność gospodarcza a MLM

Działalność gospodarcza a MLM

Czy branie udziału w zarabianiu w strukturach MLM jest uzależnione od posiadania własnej firmy? Czy trzeba prowadzić działalność gospodarczą, aby uzyskiwać dochody z działalności struktur MLM? Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa (...)

Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali

Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali

Czy posiadacz kamienicy, z której czerpie dochody i płaci podatki na zasadach ogólnych MUSI zarejestrować działalność gospodarcza i ubezpieczyć się w ZUS? Czy rolnik posiadający taka kamienice POWINIEN wyrejestrować się z KRUS?   Ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu przepisów (...)

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Jak należy definiować działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT? Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, (...)

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i czerpać z tego dodatkowe dochody. Czy w takiej sytuacji (zakup pod najem) osoba ta może rozszerzyć (...)

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

Zarejestrowałem w tym miesiącu działalność gospodarczą. We wpisie figuruje data 26 czerwca jako dzień rozpoczęcia działalności. W tym samym dniu kończy mi się umowa o pracę. Jakie składki i w jakiej wysokości będę musiał z tego tytułu opłacić (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). (...)

Działalność gospodarcza a KRUS

Działalność gospodarcza a KRUS

Jest równy rok jak place KRUS i chcę rozpocząć działalność gospodarczą w ZUS. Powiedziano mi, że w ogóle ich nie powiadamiam i płacę tylko KRUS. Czy aby na pewno tak jest? Rolnicy oraz pracujący z nimi domownicy, podlegający ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno (...)

Działalność gospodarcza - sprzedaż ozdób

Działalność gospodarcza - sprzedaż ozdób

Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku. Chcę ubiegać się o kredyt z Urzędu Pracy w wysokości 12.000 zł na otworzenie działalności gospodarczej. W tym celu muszę sporządzić biznes plan. Myślę o zajęciu się wytwarzaniem ozdób do domu (stroiki, małe obrazy, wszelkie (...)

Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

Razem z mężem chcielibyśmy otworzyć własną firmę w formie spółki z o.o. Mąż jest żołnierzem zawodowym kontraktowym. Zastanawiamy się, czy jako żołnierz może być wspólnikiem w spółce z o.o.? Czy inaczej jest w przypadku żołnierzy zawodowych w służbie stałej? Dodam, że działalności (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. Jako przedmiot działalności nie mam wymienionego wynajmowania nieruchomości. Płacę podatek liniowy 19%. Jestem podatnikiem podatku VAT. Posiadam wspólnie z bratem (prywatnie) nieruchomość - lokal użytkowy. Chciałbym (...)