Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia jakich upraw i zwierząt gospodarskich można dostać dopłatę?

Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia: 

 1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne lub 

 2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Dopłaty przysługują producentom rolnym do powierzchni ubezpieczonych upraw, o których mowa wyżej, nieprzekraczającej 300 ha.

Dopłaty są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Ile wyniosą dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. stanowi, iż w 2008 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

 1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - wynosi 50 % składki do 1 ha uprawy;  

 2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń - wynosi 50 % składki do 1 sztuki. 

Ile wyniosą maksymalne sumy ubezpieczenia w 2008 r.?

Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych corocznie przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. W 2008 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

 1. 1 ha upraw rolnych wynoszą: 

  • 6 000 zł - dla zbóż, 

  • 6 000 zł - dla kukurydzy, 

  • 6 000 zł - dla rzepaku i rzepiku, 

  • 25 000 zł - dla chmielu, 

  • 30 000 zł - dla tytoniu, 

  • 162 000 zł - dla warzyw gruntowych, 

  • 84 000 zł - dla drzew i krzewów owocowych, 

  • 25 000 zł - dla truskawek,  

  • 16 000 zł - dla ziemniaków,  

  • 8 000 zł - dla buraków cukrowych, 

  • 15 000 zł - dla roślin strączkowych;  

 2. 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 

  • 12 000 zł - dla bydła, 

  • 15 000 zł - dla koni, 

  • 900 zł - dla owiec, 

  • 800 zł - dla kóz, 

  • 2 000 zł - dla świń, 

  • 53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,  

  • 65 zł - dla kaczek, 

  • 250 zł - dla gęsi,  

  • 150 zł - dla indyków,  

  • 750 zł - dla strusi. 

W przypadku gdy stawki taryfowe przekroczą 6 % sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek z tytułu umów ubezpieczenia, w których zastosowano takie stawki, nie przysługują.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. (Dz. U. 2007., Nr 214, poz. 1570);

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005 r., Nr 150, poz. 1249, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2008 r. (Dz. U. 2007., Nr 144, poz. 1010)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne