26.6.2022

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dziecko ma prawo do prywatności...

Dzieci chcą wiedzieć, jak chronić dane osobowe w erze nowych technologii

Dziecko ma prawo do prywatności i prawo ochrony dóbr osobistych, dlatego warto także zachęcać je do poszerzenia wiedzy o ochronie danych osobowych. A jak pokazują doświadczenia programu „Twoje dane – Twoja sprawa” uczniowie mają też niezłe pomysły, jak edukować o ochronie danych osobowych np. seniorów.

Dzieci są bardzo podatne na zagrożenia. Nie zawsze wiedzą, jak chronić się przed niebezpieczeństwami wynikającymi z dzielenia się własnymi danymi osobowymi za pomocą nowych technologii. Kiedy przetwarzane są dane dotyczące dzieci, nie tylko zwiększa się istniejące ryzyko wyrządzenia im szkody, ale także te same dzieci narażane są na nowe jego rodzaje związane m.in. z nieuprawnionym ujawnieniem ich danych nieznanym osobom, a następnie próbami wyłudzenia od dziecka lub jego najbliższych dalszych informacji na ich temat czy wykorzystaniem posiadanych informacji w krzywdzący dziecko sposób. W konsekwencji nieostrożnego działania w sieci, dzieci mogą stać się ofiarami cyberprzestępców. Warto tu podkreślić szkodliwe działania rówieśników z chęci zemsty, złośliwości, dla rozrywki, którzy mogą wykorzystać dane i obrazy udostępniane przez dzieci, ale także ich rodziców (nawet kilka lat wcześniej).

Dorośli muszą pamiętać, że dziecko ma prawo do prywatności i prawo ochrony dóbr osobistych. Co więcej, fakt, że samo nie umie jeszcze nimi zarządzać, tym bardziej powinien skłaniać rodziców czy opiekunów do tego, by robili to w jego imieniu rozważnie.

Porady prawne

Młodzi ludzie dobrze radzą sobie w sieci, ale…

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem UODO pn. „Wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce”  młodzi ludzie dobrze sobie radzą w sieci.

Co cieszy,ok. 90 proc. ankietowanych deklaruje, że wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Najpewniej w tym względzie czują się ludzie młodzi. W grupie wiekowej 18–24 lata prawie 33 proc. ankietowanych deklaruje, że zdecydowanie wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Z kolei co czwarta osoba w wieku 25–34 lata jest absolutnie pewna swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa. Najwięcej wątpliwości mają osoby powyżej 65. roku życia.

Prawie 36 proc. ankietowanych w grupie wiekowej 18–24 lata jest także przekonanych o  swoich umiejętnościach rozpoznania prób oszustwa, mającego na celu wyłudzenie danych osobowych. A zapytani o to, jak weryfikują autentyczność otrzymanych wiadomości i połączeń, ankietowani najczęściej wskazują na sprawdzenie rozmówcy w Internecie i przeanalizowanie adresu e-mailowego nadawcy wiadomości. Ponadto badani zwracają także uwagę na formę graficzną i treść otrzymanego komunikatu oraz sprawdzają dokładnie załączony link.

Różnica międzypokoleniowa

Fakt, że dzieci i młodzież lepiej radzą sobie z wykorzystaniem technologii informacyjnych niż ich rodzice i dziadkowie, wydaje się zupełnie naturalny. Sprzyjają temu powszechny dostęp do urządzeń mobilnych i aplikacji oraz otwartość młodego pokolenia na takie rozwiązania. Ponadto czas trwania pandemii COVID-19 i konieczność zastosowania rozwiązań, takich jak nauczanie dzieci i młodzieży metodami na odległość, w trybie zdalnym, spowodował powszechne przyspieszenie transformacji cyfrowej i tym samym szybszą edukację młodych osób w zakresie posługiwania się nowymi technologiami.

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że świadomość zagrożeń u osób starszych jest niższa niż u najmłodszych respondentów. To oznacza, że najstarsza grupa badanych nie zawsze dobrze identyfikuje kierowane wiadomości jako potencjalnie niebezpieczne. Dlatego też nie należy ustawać w ciągłym edukowaniu społeczeństwa na temat zagrożeń i zasad ochrony danych osobowych.

Trzeba mieć na uwadze, że bez wsparcia i pomocy młodzieży, starszym znacznie trudniej będzie przyswoić zasady bezpieczeństwa. Z kolei młodym ludziom pomimo dobrej orientacji w temacie ochrony danych osobowych i prywatności, nadal brakuje refleksji i wiedzy praktycznej w życiu codziennym. Czasami potrzeba więcej rozwagi, mądrości życiowej i przewidywania konsekwencji swojego działania, aby bezpiecznie uczestniczyć w cyfrowej rzeczywistości. Dlatego też edukacja w obszarze ochrony danych osobowych jest taka ważna.

Twoje dane -Twoja sprawa… a czasem nasza wspólna

O tym, w jaki sposób młodzi mogą pomóc starszym mogą świadczyć np. inicjatywy, jakie w tym roku szkolnym przygotowali uczniowie w związku z konkursem zrealizowanym w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”. Zadaniem w konkursie skierowanym do uczniów pod hasłem „Ochrona danych osobowych na co dzień” było przygotowanie nagrania głosowego adresowanego do seniorów na temat zasad ochrony danych osobowych. Autorzy podcastów zawarli w nich wskazówki, jak osoby starsze mogą skutecznie i bezpiecznie chronić swoje dane. Zatem warto uczyć dzieci także o ochronie danych osobowych, bo od nich także możemy się wiele nauczyć.

Źródło: uodo.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyrok TSUE ws. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.  - (...)

Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Zabawki łączące się z Internetem stają się obiektem pożądania wśród dzieci w różnym wieku. Mają one postać zwykłych przedmiotów, tj. inteligentne zegarki, lalki, roboty, dziecięce tablety, mini drony itp., które zbierają informacje z zainstalowanego (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej niż zero – cyberzło Jak wspomniano, agresja w Internecie (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Jak obronić się przed paparazzi?

Jak obronić się przed paparazzi?

Trzeba złożyć w sądzie wniosek o tzw. zabezpieczenie, a wciągu 7 dni natręt może dostać zakaz fotografowania. Za publikowanie prywatnych zdjęć i nieprawdziwych informacji o celebrytach brukowce zapłaciły już niejedną karę. Przykładem może być choćby Anna Mucha półnago na plaży (...)

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Trybunał Konstytucyjny: rozporządzenie ministra o ujawnianiu przyczyny niepełnosprawności niekonstytucyjne Rozporządzenie przewidujące ujawnianie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny jest niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił skargę konstytucyjną (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Telefon komórkowy bądź smartwatch to dziś narzędzia, które oferują nam wiele użytecznych funkcji. Służą nie tylko komunikacji, ale dzięki zainstalowanym na nich aplikacjom także rozrywce, ułatwiają załatwienie codziennych spraw, poruszanie się, wspomagają aktywność fizyczną. (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje mogą Cię sporo kosztować. Bądź czujny! Wakacje - dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując wszelkie informacje pozwalające dokonać (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca (...)

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Najbardziej narażone na nie są dzieci. Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń, jakie czyha na najmłodszych użytkowników. Niestety, większość (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553) dalej k.k., ustawy z dnia z (...)

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Chciałbym zapytać, czy pracodawca może zadawać pracownikowi pytania dotyczące jego intymnej sfery życia osobistego? Czy w tym momencie nie zostaje naruszone prawo pracownika do zachowania w tajemnicy szczegółów życia intymnego? I czy jeśli ze strony pracodawcy zachodzi podejrzenie, że te (...)

Inwentaryzacja miejsca pracy

Inwentaryzacja miejsca pracy

W dniu 18 kwietnia 2006 r. nie zostałam wpuszczona do pokoju, które jest moim miejscem pracy moje stanowisko to specjalista ds. kadr. Pani, która objęła stanowisko dyrektora w dniu 11 kwietnia 2006 r. poinformowała mnie, że powołała komisję inwentaryzacyjną celem spisania dokumentacji znajdującej (...)

Ochrona prywatności najemcy

Ochrona prywatności najemcy

Najemca proponuje wymianę zamków w celu ochrony prywatności, mam sie zgodzić? Czy musze oddać wszystkie klucze przy wynajmie mieszkania, czy mogę zostawić sobie 1 klucz od własnego mieszkania w przypadkach losowych np. pożaru? Zgodnie z art. 690 kodeksu cywilnego (dotyczącym najmu lokali) (...)

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Określanie lokalizacji telefonu przez pracodawcę

Dowiedziałem się, że pracodawca prowadzi rejestrację lokalizacji służbowych telefonów komórkowych. Jestem na zwolnieniu L4 2 tygodnie (opieka nad dzieckiem) i wiem, że dział kadr ma jakieś obiekcje co do faktu, że "powinienem być w domu a jeżdżę samochodem służbowym" Jestem informatykiem/serwisantem. (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy udostępniając projekt organ narusza tajemnicę przedsiębiorcy/inwestora? Budynek jest w 100% prywatny, (...)

Monitorowanie pracowników

Monitorowanie pracowników

Jesteśmy poborcami skarbowymi pewnego US. Po 20 latach pracy, w pokoju, gdzie przyjmujemy interesantów, w ostatnim okresie bez naszej zgody pracodawca zamontował kamerę (monitoring). Bardzo źle się z tym czujemy, bowiem ciągłe podglądanie przez 8 godzin pracownika "paraliżuje" nas. Czy pracodawca (...)

Tajemnica korespondencji mailowej

Tajemnica korespondencji mailowej

Wysłałem e-maila i nieopatrznie obok adresu odbiorcy z automatu wyskoczył adres biura obsługi klienta mojego operatora internetu. E-mail nie zawierał treści szczególnie wrażliwych niemniej wolałbym, gdyby trafił wyłącznie do osoby, do której planowałem go wysłać. Napisałem do operatora, (...)

Odszkodowanie za naruszenie prywatności

Odszkodowanie za naruszenie prywatności

Bez mojej wiedzy zostałem ojcem i zostały zasądzone alimenty ode mnie na rzecz dziewczyny, której nie znam a miałem z nią przygodny kontakt. O sprawie nic nie wiedziałem, gdyż od półtorej roku przebywam poza miejscem zameldowania (zmieniłem pracę). Mam na utrzymaniu niepracującą żonę (...)

Prowadzenie podsłuchu w zakładzie pracy

Prowadzenie podsłuchu w zakładzie pracy

Czy pracodawca musi powiadomić pracownika o podsłuchiwaniu (rejestracji) rozmów prowadzonych z telefonu służbowego? Czy zdarzenie podsłuchiwania rozmowy musi być sygnalizowane pracownikowi? Pracodawca musi mieć zapewnioną możliwość nadzorowania swoich pracowników. Może chodzić tutaj na (...)

Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

Zamieszkuję z żoną we wspólnym mieszkaniu. Telefon jest zerejestrowany na mnie. Czy mogę zainstalować magnetofon nagrywający wszystkie rozmowy? Żona twierdzi, że jest to nielegalne. Czy nagrane rozmowy będą mogły posłużyć jako dowód w ewentualnej sprawie rozwodowej? Co do zasady, dowód (...)

Dochodzenie roszczeń przez nadawce w przypadku naruszenia tajemnicy korespondencji

Dochodzenie roszczeń przez nadawce w przypadku naruszenia tajemnicy korespondencji

Czy nadawca listu może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, w przypadku naruszenia tajemnicy korespondencji? Ochrona przysługuje nie tylko adresatowi korespondencji, lecz również jej nadawcy (autorowi). Nadawca może wyłączyć poufność listu nadając mu charakter listu otwartego, (...)

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Pewna firma dystrybucyjna zwróciła się do Urzędu Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji w sprawie wykazu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych na terenie gminy. Firma wnioskuje o podanie adresów i nazw sklepów lub innych obiektów, w których taka sprzedaż (...)

Nagrywanie rozmów a sfera prywatności

Nagrywanie rozmów a sfera prywatności

W sprawach karnych Przewodniczącemu KPWiG przysługują uprawnienia pokrzywdzonego określone w przepisach Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim zostały naruszone lub zagrożone dobra uczestników publicznego obrotu. Czy z tego przepisu Prawa o Publ Obrocie PW wynika, że Przewodniczący (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki okazało się, że dziecko w ogóle się nie uczy - moim zdaniem ze względu na złą dydaktykę, (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od mojego miejsca zamieszkania.) Nigdy w tej siedzibie nie byłem. Całość odbywa się w ten sposób, (...)