Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, można skorzystać także ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy, a czasem również z miejsca do pracy i potrzebnego wyposażenia.

Ze środków na założenie firmy można skorzystać przede wszystkim biorąc udział w projektach skierowanych do osób przedsiębiorczych. Instytucje doświadczone w udzielaniu pomocy w starcie działalności gospodarczej dostają fundusze na organizację takiego projektu. Trzeba poszukać takiej instytucji i zgłosić do niej swój pomysł na firmę.

Firma dla młodych

Jeśli zainteresowany nie ukończył jeszcze 30 lat, nie uczy się i nie pracuje, to może starać się o dotację na własny biznes.

Porady prawne

Nie każda osoba może uzyskać taką dotację. Kiedy zgłosi się do projektu, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza jego sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany plan działania, który będzie zawierał kolejne kroki mające na celu poprawę jego sytuacji. Z pakietu dostępnych działań zostaną wybrane dla niego te, które okażą się najskuteczniejsze. Będzie mógł skorzystać z doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, szkoleń i studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych.

Jednym z elementów pakietu działań są też środki na otwarcie swojej firmy. Może wtedy dostać dotację na start swojego biznesu (ponad 20 tys. zł), szkolenia, doradztwo i porady na pierwszym etapie działania firmy.

Gdzie należy szukać projektów? Warto skontaktować się ze swoim powiatowym urzędem pracy lub odwiedzić stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy. Dlaczego tam? Bo to on wybiera instytucje, które mogą przyznać dotacje na start firmy.

Finansowanie w tym zakresie przewiduje Program Wiedza Edukacja Rozwój, 1.1, 1.2, 1.3.

Firma nie tylko dla młodych

Jeżeli zainteresowany ukończył już 30 lat, to wcale nie oznacza to, że ma mniejsze szanse uzyskania dofinansowania na założenie firmy. Zmienia się tylko jego źródło. W takiej sytuacji może szukać wsparcia w programie regionalnym, który jest realizowany w danym województwie.

Każdy program regionalny jest inny. Podstawowe zasady są jednak podobne. Jeśli ma się więcej niż 30 lat i nie pracuje, można starać się o dotację na założenie firmy. Najczęściej trzeba dodatkowo wykazać, że sytuacja zawodowa nie jest łatwa. Taka sytuacja może dotyczyć: kobiet, osób mających więcej niż 45 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób mających niskie wykształcenie, osób niepracujących już od dłuższego czasu.

Jeżeli zainteresowany pracuje bądź jeśli nie należy do żadnej z wymienionych grup, najpewniej będzie mógł uzyskać tylko pożyczkę na założenie firmy.

Jaką pomoc można uzyskać w programach regionalnych? Mogą to być: szkolenia, doradztwo, dotacja, pożyczka na założenie firmy, pomoc finansowa na początku jej działania.

Podstawowa dotacja najczęściej wynosi ponad 20 tys. zł. Kwoty pożyczek często są wyższe.

W niektórych projektach będzie potrzebna analiza sytuacji i predyspozycji danej osoby, żeby uzyskać pewność, że założenie firmy to dobre rozwiązanie dla niej.

Gdzie można szukać dodatkowych informacji? Należy zajrzeć na portal swojego programu regionalnego. Adres można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. Można też skontaktować się ze swoim wojewódzkim urzędem pracy (najczęściej to on odpowiada za wybór instytucji, które udzielają dotacji lub pożyczek).

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z Programów Regionalnych.

Firma innowacyjna

Niektóre z niestandardowych pomysłów na swoją firmę, przy odpowiednim wsparciu, można przekuć w dochodowy biznes. Tu z pomocą przychodzą 2 programy unijne:

  • Inteligentny Rozwój i 
  • Polska Wschodnia. 

W pierwszym z nich są takie instrumenty jak: Starter oraz BizNest - oba adresowane do młodych firm typu start-up. Bezpośrednią pomoc można uzyskać od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu (tj. inwestorów wspierających pomysły potencjalnych przedsiębiorców lub firm). Jeśli zainteresowany ma innowacyjny pomysł na firmę, to może zgłosić się do któregoś z nich.

Wybierają one pomysły, które przejdą tzw. preinkubację. Polega ona na badaniach i analizach, które pozwolą ustalić, czy planowane rozwiązanie ma potencjał i może przynieść zysk. Jeżeli przeprowadzone analizy będą rokujące, inwestor pomoże zainteresowanemu założyć i rozwinąć firmę. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.poir.parp.gov.pl.

Program Polska Wschodnia oferuje młodym ludziom wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów. Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z Polski Wschodniej, realizujących specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Z ich oferty może skorzystać osoba, która:

  • ma mniej niż 35 lat, 
  • ma innowacyjny pomysł na biznes, 
  • chce otworzyć firmę we wschodniej Polsce. 

Program obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Korzystający będzie miał zapewniony dostęp do: infrastruktury, mentoringu, coachingu oraz innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu.

Następnie, kiedy firma będzie już gotowa do wejścia na rynek, będzie mógł uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

Szczegóły można znaleźć na stronach: www.platformystartowe.gov. pl, www.popw.parp.gov.pl.

Finansowanie w tym zakresie następuje w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 3.1.1 i 3.1.2, i Programu Polska Wschodnia, 1.1.

Start-up

Jeżeli zainteresowany nie może albo nie chce czekać na uzyskanie dofinansowania na założenie firmy, np. gdy ma już na oku jakiś kontrakt i zależy mu na czasie, to o fundusze na założenie firmy, o których była mowa wyżej, może się starać jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej.

Jeśli już zarejestruje firmę, to nawet kiedy będzie ona jeszcze bardzo młoda, będzie mógł się starać o środki dla start-upów. Takim mianem określamy nowo powstałe albo krótko działające innowacyjne firmy. Fundusze dla nich są dostępne w formie preferencyjnych pożyczek. Korzystający będzie więc musiał je zwrócić, ale dostanie je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. O te środki można się starać w funduszach pożyczkowych w swoim województwie.

Finansowanie w tym zakresie następuje w ramach Programówy Regionalnych.

Firma na obszarach wiejskich

Jeżeli zainteresowany mieszka na wsi i tu chce założyć swoją firmę, to może skorzystać z tych funduszy, które przedstawiono wcześniej.

Ponadto są jednak specjalne środki dla niego. Można znaleźć je w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli zainteresowany jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, to może skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności, a wniosek o jej uzyskanie składa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Jeżeli zaś mieszka na wsi, ale nie zajmuje się rolnictwem, są dla niego inne źródła finansowania otwarcia firmy.

Kto może pomóc? Lokalne Grupy Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. O LGD w danej okolicy można zapytać w swoim urzędzie gminy albo wyszukać je na stronie www.ksow.pl w zakładce „Baza LGD”.

Finansowanie w tym zakresie przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER).

Co dalej?

Kiedy już zainteresowany otrzyma dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, powinien pamiętać, że zawsze może sięgać po kolejne dotacje na rozwój swojej firmy. Warto zapoznaj się z informacjami na ten temat na Portalu Funduszy Europejskich lub skontaktować się z Punktami Informacyjnymi.

  

Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo? Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacja, czy kredyt? Jeśli chcesz inwestować w rozwój swojego (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego czy (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Z funduszy europejskich mogą uzyskać wsparcie także osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które z różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, są dostępne dla niego propozycje, które pozwolą mu wejść na rynek pracy. Ma szansę skorzystać z oferty działań wspierających i aktywizujących takich (...)

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Projekt wysłany do Komisji Europejskiej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie wysłało projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do Komisji Europejskiej. Oznacza to start oficjalnych negocjacji z Komisją Europejską. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to jeden z programów krajowych, za pomocą których w Polsce będzie realizowana (...)

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Prowadzący firmę często zastanawiają się, w jakim kierunku ją rozwinąć. Jeżeli chce się poprawić swoją konkurencyjność i podnieść zyski, mogą w tym pomóc środki unijne. Obszarów, w których można otrzymać dofinansowanie, jest bardzo dużo. (...)

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę oraz wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych dla funduszy europejskich. Pracujący w takiej organizacji mogą otrzymać środki na konkretne projekty. Poznaj możliwości (...)

Fundusze europejskie na informatyzację

Fundusze europejskie na informatyzację

Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) towarzyszą nam każdego dnia. Informatyzacja dotyczy coraz liczniejszych dziedzin – biznesu, nauki, edukacji, kultury, zdrowia czy administracji. Pomimo znacznego zaawansowania tych procesów, nadal potrzebujemy wielu inwestycji w tym zakresie. Z pomocą przychodzą tu fundusze europejskie. Poznaj wskazówki (...)

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Od 11 października dotacje Aż 20 mln zł przeznaczą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. Uruchomienie pilotażu 11 października 2021 r. – w którym dostępne będą dotacje do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie domów w budynkach (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

Blisko 430 tys. zł jednorazowego wsparcia z środków UE na utrzymanie firmy w czasie pandemii COVID-19 W sumie aż 2,5 mld zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w ogłoszonym właśnie konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Konkurs (...)

NIK skontrolowała resort kultury. Szereg nieprawidłowości

NIK skontrolowała resort kultury. Szereg nieprawidłowości

Od 14 lat kolejni ministrowie kultury za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, przekazywali niepublicznym szkołom artystycznym zaniżone dotacje, konsekwentnie naruszając ustawę o systemie oświaty. W latach 2011-2013 wszystkie szkoły tego rodzaju dostały mniej niż połowę przysługującej im kwoty. Szkoły nie wiedziały czy przyznane im sumy są prawidłowe, bo nie znały podstawy (...)

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

W kwietniu 2009 roku PKPP Lewiatan przeprowadziła reprezentatywne badanie na grupie średnich i dużych polskich przedsiębiorstw, którego celem była weryfikacja realnego wpływu osłabienia gospodarczego na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz diagnoza wizerunku dotacji unijnych wśród przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone przez TNS OBOP metodą wywiadów kwestionariuszowych (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik (...)

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Sprawniejsze wydatkowanie funduszy z UE?

Projekt nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.  Efektywne wydatkowanie funduszy (...)

Po II Forum Funduszy Europejskich

Po II Forum Funduszy Europejskich

Uczestnicy paneli dyskusyjnych zorganizowanych przez PKPP Lewiatan w ramach II Forum Funduszy Europejskich (7-8 maja 2009) zgodzili się, że środki unijne mają realną szansę zmniejszać negatywne skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce, powinny jednak być kierowane na te inwestycje, które w największym stopniu unowocześniają polską gospodarkę.  Jednocześnie podkreślali, że w (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu, co otworzy drogę do jej wejścia w życie. Oznacza to, że 31 (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 opublikowane 4 maja br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń  w ramach pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. ##baner## Opublikowane rozporządzenia: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/591 (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Budżet UE na rok 2020 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt zakłada całkowitą wysokość środków na zobowiązania w kwocie prawie 168,3 mld euro. Jest to wzrost w porównaniu do roku (...)

Poland Prize – ściągamy zagraniczne talenty do Polski

Poland Prize – ściągamy zagraniczne talenty do Polski

Czemu ma służyć program Poland Prize? Rusza program Poland Prize, który ma przyciągać do Polski zagraniczne start-upy. Ułatwienia w osiedlaniu się, akceleracja i granty pozwolą innowatorom z zagranicy stworzyć na początek około 50 firm oferujących nowe produkty lub usługi. Uruchomienie pilotażu ogłosiły Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii oraz (...)

Start-upy mogą liczyć na niższe podatki

Start-upy mogą liczyć na niższe podatki

PIT do zapłaty raz na kwartał, a VAT dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia od kontrahenta - z takich przywilejów podatkowych mogą korzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Ale uwaga, odroczenia płatności, a nawet zwolnienia podatkowe nie zawsze są dla przedsiębiorców korzystne. Rozpoczynający działalność przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych rozwiązań (...)

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. Dla kogo? Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, który: jest wpisany do rejestru statków rybackich; ma nadany numer (...)

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy. Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorczym osobom niepełnosprawnym w samozatrudnieniu. Jest to pomoc bezzwrotna. Decyzję w sprawie realizacji zadania podejmuje rada powiatu.  ##baner## Kto (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, należy złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (...)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. (stan prawny do 01.01.2001)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. (stan prawny do 01.01.2001)

Działalnością gospodarczą według prawa polskiego, jest działalność wykonywana w celach zarobkowych i na własny rachunek osoby, która ją prowadzi. Oznacza to, że działalność gospodarcza zawsze skierowana jest na osiągnięcie zysku, a ten, kto ją wykonuje musi działać jako samodzielna jednostka, czyli wykonywać czynności w swoim imieniu i na własny rachunek. Pojęcie działalności (...)

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

Od 30 lipca 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ma ona na celu uporządkowanie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, (...)

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie do pobytu w żłobku już od 1 kwietnia! Rodzicu, złóż wniosek 1 kwietnia br. weszło w życie nowe rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, czyli (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają dostępne w październiku 2020 roku. ##baner## Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (...)

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.Program skierowany jest do dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do III. Rozporządzenie to, obowiązujące od 13 lipca 2007 r., (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

28 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Wprowadza ono szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też formułuje wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. Czy gmina w formie dotacji (...)

Refundacja z PFRON przychodem

Refundacja z PFRON przychodem

Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapłacone na (...)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli? Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie (...)

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Nasza firma podpisała umowę z ARiMR o dofinansowanie 50% projektu na zakup środków trwałych, czyli my kupujemy za swoje fundusze, później mamy zwrot w wysokości 50% kosztów zakupu. Jeżeli zwrot (...)

Zwrot składek z PFRON

Zwrot składek z PFRON

Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapacone na fundusz (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy

Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę założyć serwis internetowy zajmujący się kojarzeniem par. Jestem płatnikiem VAT. Planuję start serwisu w sierpniu 2007. W czerwcu 2007 (...)

Koszty działalności w domu

Koszty działalności w domu

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie (...)

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Osoba fizyczna jest zameldowana na stałe w miejscowości X. Stale jednak przebywa w miejscowości Y, bez zameldowania. Osoba ta planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby zarejestrować działalność (...)

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Od niedawna prowadzę własną firmę i mam kilka pytań. Forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej. Jestem płatnikiem VAT. 1. W jaki sposób i czy w ogóle należy uwzględnić (...)

Wielkość wkładów w spółce cywilnej

Wielkość wkładów w spółce cywilnej

Jak duży powinien być wkład do spółki cywilnej i jakie to ma znaczenie w prowadzonej następnie działalności? Przepisy kodeksu cywilnego nie określają wysokości wkładów, które wspólnicy powinni (...)

Działalność gospodarcza we wspólnym lokalu

Działalność gospodarcza we wspólnym lokalu

Czy rejestrując działalność gospodarczą w danym lokalu muszę przedłożyć dokument stwierdzający czy lokal ten wynajmuję, czy jestem właścicielem lub współwłaścicielem - a jeżeli współwłaścicielem (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania (...)

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 29.11.2010 r. (27.11.2010 - była sobota). Młodociany zdał egzamin czeladniczy (...)

Dofinansowanie studiów pracowników

Dofinansowanie studiów pracowników

Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy? Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy (...)

FORUM PRAWNE

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Fundusze europejskie a rozwód

Fundusze europejskie a rozwód Jakiś czas temu złożyłam wniosek do Agencji Rozwoju Regionalnego o przyznanie mi funduszy na otwarcie własnej działalności i przeszłam właśnie do ostatniego etapu. (...)

dotacje z biura pracy

dotacje z biura pracy Jestem osobą bezrobotną i chciałbym uzyskać dotacje z Biura Pracy na otworzenie działalności gospodarczej.Nowe przep[isy mówią o pięciokrotnej średniej krajowej(wys. takiej (...)

dotacje z Uni Europejskiej

dotacje z Uni Europejskiej Jak można pozyskac dotacje z Uni Europejskiej na otworzenie własnej działalności gospodarczej a konkretnie prywatnego żłóbka połączonego z świetlicą? Gdzie nalezy (...)

dotacje Unijne, a działalność gospodarcza

dotacje Unijne, a działalność gospodarcza Witam! Planuje otworzyć własną działalność gospodarczą. Wiem, że można otrzymać dotacje z Unii Europejskiej, ale zupełnie nie wiem jak mam się (...)

Czy dotacje podlegają podziałowi?

Czy dotacje podlegają podziałowi? Czy dotacje podlegają podziałowi? Witam, w trakcie mojego byłego małżeństwa sporządziłam dokumenty o dotacje na ziemie rolne i są one imienne na mnie (właścicielami (...)

Dotacje na otworzenie firmy a wyjazd zagranicę dla złapania kontraktu

Dotacje na otworzenie firmy a wyjazd zagranicę dla złapania kontraktu Hej! Nie wiem czy dział odpowiedni, jak nie tak to prosiłbym o przeniesienie. :) Mam zamiar ubiegać się o dotacje z PFRONu (...)

Środki Unijne wspomogą inwestycję ochrony środowiska w Krakowie.

Środki Unijne wspomogą inwestycję ochrony środowiska w Krakowie. Drodzy państwo. Nareszcie Kraków doczeka się tego co powinno się na jego terenie znadjować od dawna. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (...)

PiS nie chce podwyżki VAT.

PiS nie chce podwyżki VAT. PiS stwierdził że należy wykorzystać wszelkie procedury i środki unijne aby podwyżka stawki VAT na ubranka dla dzieci nie uległa zwiększeniu. latforma Obywatelska twierdzi (...)

Kradzież

Kradzież Witam, mój syn został przyłapany w sklepie na kradzieży słodyczy. Policja przewiozła go na sekretariat w celu złożenia zeznań. Ma 15 lat i nigdy nie był karany. Co mu grozi? Dodam, (...)

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS.

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS. Witam, nie jestem czynnym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzę sprzedaż towarów na rzecz przedsiębiorców w innym krajach Unii Europejskiej (nie mam pewności (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE Dzień dobry, chciałbym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną która opierała by się na zakupie towarów z UE (nabycie (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Oszustwo z wynajmem mieszkania?

Oszustwo z wynajmem mieszkania? Witam serdecznie! Sprawa wyglada następująco.Wczoraj otrzymalam e-mail od Pana X który pisał że posiada do wynajmu mieszkanie w NO (gdzie aktualnie przebywam) ale jest (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Staz absolwencki a Unia???

Staz absolwencki a Unia??? Witam skonczylam studia i ze jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy uzyskalam status absolwenta na jutro bylam zaproszona na rozmowe kwalifikacyjna w sprawie stazu absolwenckiego (...)

Porady prawne