Inne oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. 

Będzie nowe i bardziej czytelne oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Porady prawne

Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

Obecnie znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” stosowany jest zarówno dla punktowego pomiaru prędkości, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o pomiarze prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Nowe regulacje rozszerzają ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? 

30 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia:

Nowe przepisy wejdą w życie 13 sierpnia 2019 r.

Nowe oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną (...)

Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego

Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego

Posłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie systemu ekologicznego oznakowania produktów. Program ma na celu upowszechnianie dobrowolnego system znakowania, który zachęci przedsiębiorstwa do ulepszania produktów i osiągania wyższych norm wydajności energetycznej i przyjazności dla środowiska. Oznakowanie ekologiczne jest dobrowolne, a jego celem jest promowanie, na szczeblu europejskim, (...)

Projektowane ekologiczne oznakowanie wyrobów

Projektowane ekologiczne oznakowanie wyrobów

Na stronach Ministerstwa Środowiska znajduje się projekt ustawy o systemie wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobów. Projekt ten określa zadania i właściwości krajowych organów i jednostek organizacyjnych w odniesieniu do wspólnotowego systemu oznakowania ekologicznego, a także warunki do funkcjonowania systemu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego. Co jest celem omawianego (...)

UOKiK bada oznaczenia produktów ekologicznych

UOKiK bada oznaczenia produktów ekologicznych

Bio, eko i organic - oznakowany takimi wyrażeniami produkt powinien pochodzić z rolnictwa ekologicznego. Oznacza to, że musi zawierać co najmniej 95 proc. składników ekologicznych, czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, uprawianych bez sztucznych nawozów, z zastosowaniem ograniczonej liczby substancji dodatkowych. Inspekcja Handlowa zakwestionowała co piątą sprawdzoną partię produktów (...)

Więcej oznakowań na przejazdach

Więcej oznakowań na przejazdach

Dodatkowe oznakowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach Do końca maja 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakują 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych naklejkami zawierającymi indywidualny numer przejazdu oraz telefony alarmowe. W przypadku awarii auta na przejeździe, zgłoszenie na nr 112 indywidualnego numeru przejazdu precyzyjnie określi miejsce, a kolejarze wstrzymają (...)

Wprowadzenie dodatkowych znaków i sygnałów drogowych

Wprowadzenie dodatkowych znaków i sygnałów drogowych

Jakie nowe przepisy dotyczą znaków i sygnałów drogowych?9 grudnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.Rozporządzenie to wprowadza:  specjalne oznakowania tuneli w odniesieniu do pojazdów przewożących (...)

Będą nowe znaki drogowe

Będą nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. ##baner## Jakie zmiany? Projektowane przepisy (...)

Nadal będą podwójnie karać kierowców?

Nadal będą podwójnie karać kierowców?

Nowe przepisy dotyczące strefy płatnego parkowania nie dość, że nie ułatwią życia kierowcom, to zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze je utrudnią. Nowelizacja ma sprawić, że znak drogowy D-44, który oznacza strefę płatnego parkowania ma mieć inny zakres funkcjo zakazowych. Znak strefa parkowania, który obecnie zakazuje postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania bez wniesienia (...)

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

  Na drogach zdarzają się wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Szkody, jakie mogą z tego wyniknąć, są niekiedy bardzo poważne. Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Czy te przepisy mają w takich sytuacjach zastosowanie? Ogólne regulacje  Przepis art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż kto zwierzę chowa albo się nim (...)

Nowy sposób na piratów drogowych i mandaty

Nowy sposób na piratów drogowych i mandaty

Odcinkowy pomiar prędkości, 300 nowych fotoradarów oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle - to wszystko czeka na kierowców już w przyszłym roku. Nie wystarczy, że zwolnisz przed fotoradarem i zaraz znów dociśniesz gazu. Będą inne metody na drogową brawurę. Pierwszą ma być tzw. odcinkowy pomiar prędkości. Obecnie przygotowywane są procedury przetargowe (...)

Więcej fotoradarów i nie tylko...

Więcej fotoradarów i nie tylko...

Na polskich drogach będzie bezpieczniej m.in. dzięki fotoradarom Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów, które usytuowane zostaną w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju. To kolejny etap realizowanego obecnie projektu rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, zakładającego zakup 358 (...)

Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

Już ponad 32 tys. użytkowników zarejestrowało się do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, który od 1 grudnia 2018 r. pozwala nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy. Pomiary W tym czasie wykonanych zostało ponad 440 tys. pomiarów, na podstawie których (...)

Czy policjant z radarem nie będzie mógł stać w ukryciu?

Czy policjant z radarem nie będzie mógł stać w ukryciu?

Nowe zasady kontroli na drogach mają zostać dziś zaprezentowane przez KGP. Podstawowa zmiana to zakaz mierzenia prędkości przez policjantów ukrytych w miejscach niewidocznych z obu kierunków jazdy. Powstaje też lista miejsc, w których funkcjonariusze będą mogli wykonywać kontrole. Ustawienie radaru w innym punkcie będzie zabronione. (...)W Warszawie ciężko znaleźć miejsce widoczne (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest: w przypadku (...)

Bezpieczny majowy weekend

Bezpieczny majowy weekend

Najbliższe dni to czas, w którym wiele osób wyjedzie na majowy wypoczynek. Nad bezpieczeństwem podróżujących i tych, którzy spędzą ten czas w stolicy, czuwać będą patrole policjantów ruchu drogowego i funkcjonariuszy innych służb. Na drogach pojawi się więcej fotoradarów, a wzmożonych kontroli będą mogli spodziewać się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Wszystko po to, aby (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może już je masz i chcesz uzyskać pozwolenie na kolejną kategorię? Dowiedz się, jak wygląda cały proces - od złożenia wniosku, przez kurs i egzamin, po odbiór dokumentu. Wniosek o prawo jazdy można złożyć w urzędzie lub przez Internet. Wniosek można złożyć przez pełnomocnika.  Kto może uzyskać polskie prawo jazdy? Może je dostać: każdy (...)

Jakie są kategorie prawa jazdy?

Jakie są kategorie prawa jazdy?

Jeżeli ktoś chce uzyskać prawo jazdy, powinien sprawdzić, jakie pojazdy można prowadzić w poszczególnych kategoriach oraz w jakim trzeba być wieku, żeby móc zdać egzamin, aby je prowadzić.  Jakimi pojazdami można kierować posiadając określoną kategorię prawa jazdy? ##baner## Nazwa kategoriiJakimi pojazdami można kierować:Ile trzeba mieć lat, żeby uzyskać (...)

Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Nowy, 2013 Rok wprowadzi szereg zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami i zasad egzaminowania potencjalnych kierowców. Konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej stała się przyczyną wprowadzenia zmodyfikowanych kategorii pojazdów a także zmiany wymagań wiekowych kierujących. Od Nowego Roku konieczne będzie uzyskanie uprawnienia do kierowania (...)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu jest zachowaniem szkodliwym społecznie. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i dla innych uczestników ruchu. Szkodliwość takiego zachowania ma swoje odbicie w prawie karnym. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (...)

Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

Obowiązki rejestracyjneZgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 108, poz. 908), dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Pojazdy te, w tym również samochody firmowe sprowadzane z zagranicy, są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają (...)

Strefa

Strefa "Tempo 30". Ograniczą prędkość w miastach?

Strefa Tempo 30 to pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego w dużych aglomeracjach. Radykalnemu ograniczeniu prędkości towarzyszą jednak kontrowersje. Kierowcy boją się wydłużonego czasu przejazdu. Tymczasem eksperci monitorujący miejskie korki twierdzą, że strefa Tempo 30 nie tylko poprawi bezpieczeństwo, ale pomoże także w udrożnieniu ruchu. Podczas zorganizowanego przez (...)

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym będzie zatrzymywane prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna z propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Zmianami w przepisach przygotowanymi przez MSW zajął się już Sejm. Według badań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 64 proc. kierowców (...)

Taryfikator mandatów 2011: jaka kara za szybką jazdę?

Taryfikator mandatów 2011: jaka kara za szybką jazdę?

Przewozisz więcej osób niż pozwala dowód rejestracyjny? Za każdą z nich dostaniesz 100 zł mandatu. Jeśli przekroczysz przy tym prędkość, to narazisz się na dodatkowe 500 zł kary. Nowy taryfikator może obowiązywać już w przyszłym tygodniu. MSWiA kończy nad nim pracę i zapewnia, że zrobi wszystko, by przekazać dokument do podpisu premiera jeszcze do tego piątku. Zmiany (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Zdjęcie z fotoradaru nie zawsze oznacza mandat

Zdjęcie z fotoradaru nie zawsze oznacza mandat

Jeśli przedstawia dwa samochody jadące obok siebie, jest szansa na uniknięcie kary. Fotografia wykonana przez fotoradar będzie dowodem popełnienia wykroczenia i tym samym podstawą do nałożenia mandatu tylko wtedy, gdy spełni określone wymagania. - Najważniejszy jest czytelny numer rejestracyjny samochodu. Jeśli tablice z numerami są zamazane, to zdjęcie jest nieważne – tłumaczy (...)

Fotoradar nie może kontrolować ze śmietnika

Fotoradar nie może kontrolować ze śmietnika

Postępowania wobec osób, których przekroczenie prędkości zarejestrował fotoradar umieszczony w koszu na śmieci, będą umarzane - donosi Rzeczpospolita. Pomysł lubelskich policjantów wzbudził duże kontrowersje. Funkcjonariusze postanowili „zamaskować" urządzenie i umieścili je w koszu na śmieci. Rezultat? W ciągu dwóch dni fotoradar sfotografował (...)

Kto zyskuje na mandatach z fotoradaru?

Kto zyskuje na mandatach z fotoradaru?

Na karaniu kierowców zyskują firmy, od których gminy dzierżawią fotoradary. Przykładowo w Międzyrzecu Podlaskim wynajęty fotoradar działał przez rok. W tym czasie do gminy wpłynęło z mandatów 250 tys. zł, z tego 80 tys. zł wydano na dzierżawę – pisze Rzeczpospolita. - Firmę wyłoniliśmy w przetargu. Wybraliśmy taki system rozliczeń, ponieważ nie byliśmy (...)

Koniec bezkarności na zagranicznych drogach

Koniec bezkarności na zagranicznych drogach

Nieważne w którym kraju Unii Europejskiej przekroczysz prędkość. Mandat i zdjęcie z fotoradaru dostaniesz pocztą do domu. Skuteczne karanie piratów drogowych umożliwi nowy system wymiany informacji między państwami wspólnoty. Zmiany, które przyjął Parlament Europejski, zaczną obowiązywać najpóźniej za dwa lata. - Przepisy umożliwią ściganie przestępstw (...)

Fotoradary zobaczysz z daleka, będą odblaskowe

Fotoradary zobaczysz z daleka, będą odblaskowe

Jeśli się zepsują, zostaną zasłonięte. Będzie to sygnałem dla kierowcy, że nie trzeba zwalniać. W ten sposób każdy kierowca będzie wiedział, czy w maszcie przy drodze rzeczywiście jest sprawne urządzenie rejestrujące prędkość. Takie zmiany wprowadzi rozporządzenie resortu infrastruktury, które powinno wejść w życie najpóźniej w lipcu tego roku. Dokument (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wadliwe oznakowanie produktów żywnościowych

Wadliwe oznakowanie produktów żywnościowych

Jakich elementów nie może zawierać oznakowanie produktów żywnościowych? Ustawa o bezpieczeństwie żywności zawiera ogólne wytyczne dotyczące oznakowania produktów spożywczych. (...)

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje? Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność (...)

Oznakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu

Oznakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu

Jak powinny być oznakowane produkty żywnościowe wprowadzane na rynek polski? Ustawa o bezpieczeństwie żywności określa wymagania dotyczące oznakowania produktów spożywczych. Art. 45 (...)

Numeracja nieruchomości

Numeracja nieruchomości

Czy istnieje jakiś przepis mówiący o konieczności oznakowania posesji/ domu mieszkalnego? Na pewno muszą być one oznakowane w trakcie budowy ale czy wymagane jest również oznakowanie domu juz wykończonego? (...)

Kolizja drogowa z dziką zwierzyną

Kolizja drogowa z dziką zwierzyną

W ubiegłym tygodniu miałem wypadek spowodowany przez wejście na drogę dzika. Doszły do mnie pogłoski, że jeżeli droga nie jest oznakowana znakami informującymi o możliwości pojawienia się na (...)

Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi

Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi

Zarządcy dróg (np. Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu), aby uchronić się przed odpowiedzialnością za uszkodzenia pojazdów w wyniku najechania np. na dziurę w jezdni, wystawiają znak drogowy (...)

Rondo i zakaz skrętu w lewo

Rondo i zakaz skrętu w lewo

Pytanie dotyczy skrzyżowanie, na którym znajduje się zarówno znak ronda jak i zakazu skrętu w lewo. Czy przed skrzyżowaniem może znajdować się równocześnie znak \"ronda\" (C-12) oraz zakaz skrętu (...)

Wymuszenie pierwszeństwa

Wymuszenie pierwszeństwa

Na skrzyżowaniu, na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków D-1 oraz A-7, pojazd jadący drogą z pierwszeństwem zamierza skręcić w lewo, natomiast na przeciwko, również na drodze (...)

Przyjazd pojazdem zarejestrowanym w Niemczech

Przyjazd pojazdem zarejestrowanym w Niemczech

Mam auto zarejestrowane w Niemczech, ale polskie prawo jazdy. Zamieszkuję na stałe w Niemczech, ale mam polski paszport. Czy przekraczając granicę zapłacę dodatkowe koszty? Czy muszę, w moim przypadku, (...)

Podstawa prawna buspasów

Podstawa prawna buspasów

W niektórych miastach znajdują się buspasy. Jaka dokładnie podstawa prawna reguluje tą kwestię? Buspasy powstają coraz częściej w wielu miastach. Zazwyczaj ich usytuowanie wynika ze stosownych (...)

Uchylenie prawomocnego mandatu

Uchylenie prawomocnego mandatu

Radiowóz znajdował się w niewidocznym miejscu na poboczu z drugiej strony jezdni. Gdy już mijałam się z nim wyskoczył policjant z radarem i machnął ręką - zauważyłam to dopiero po jego minięciu (...)

Służebność drogi utworzonej z kilku działek

Służebność drogi utworzonej z kilku działek

Jest droga dojazdowa do kilku posesji. Droga ta powstała około 100 lat temu, ale nikt nie spisywał notarialnie prawa do służebności - ot po prostu korzystał każdy, kto mieszkał przy tej drodze. (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

Ustanowienie służebności-dostęp do drogi

Ustanowienie służebności-dostęp do drogi

Byłem właścicielem 0,6 ha gruntów rolnych. W 2002 dokupiłem w tej samej gminie 1ha i utworzyłem nowe gospodarstwo rolne. Mam razem 1,6 ha. Na zakupionej działce 1 ha w momencie zakupu istniała (...)

Zjazd z drogi publicznej

Zjazd z drogi publicznej

Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością prywatną a część własnością (...)

Droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna

Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie służebności? Czy (...)

Dodatkowe oświetlenie samochodu

Dodatkowe oświetlenie samochodu

Założyłem u siebie w samochodzie podświetlane spryskiwacze do szyb, na przedniej masce. Podświetlenie ma kolor niebieski, sa to dwie diody. Podczas kontroli drogowej dostałem upomnienie i polecenie (...)

Pojazd wolnobieżny

Pojazd wolnobieżny

Zakupiłem skuter elektryczny o małej mocy. Jego maksymalna prędkość to 25km/h i jest to fabrycznie zagwarantowane, iż szybciej nie może pojechać. Skuter nie wydaje głośnych odgłosów. Czy można (...)

Sprowadzanie samochodu z zagranicy a formalności jakich należy dokonać

Sprowadzanie samochodu z zagranicy a formalności jakich należy dokonać

Mam zamiar sprowadzić auto z Niemiec. Jakie czynności powinienem wykonać po zakupie? Konieczna będzie ponowna rejestracja tego pojazdu wraz z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego i nowych tablic (...)

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy na poszczególnych biegach wynoszą (...)

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Korzystam z pożyczonego samochodu od mojego kolegi na czas jego nieobecności w Polsce. Właściciel samochodu (kolega) przebywać będzie za granicą do 30.09.2007, przedmiotowy pojazd pożyczył mi (...)

Wykroczenie nadmiernej prędkości na drodze

Wykroczenie nadmiernej prędkości na drodze

Jak prawidłowo powinna brzmieć kwalifikacja prawna wykroczenia drogowego polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym? Art. 86.§ 1.Kodeksu wykroczeń stanowi: "Kto, (...)

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Niedawno zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zatrzymanym. Dostałem 500 złotych kary, oraz zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jest szansa na wcześniejsze (...)

Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

Przekroczenie prędkości stwierdzone fotoradarem

Przekroczyłem prędkość o 5 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50km/h. Jeśli fotoradar zrobiłby mi zdjęcie w tym momencie to do ilu dni mam prawo czekać na wyjaśnienie wykroczenia, a jeśli (...)

Orzeczenie Sądu Grodzkiego a punkty karne

Orzeczenie Sądu Grodzkiego a punkty karne

Kilkanaście dni temu zatrzymała mnie policja za przekroczenie prędkości. Policjant chciał nałożyć 10 punktów i 400 zł mandatu. Odmówiłem i sprawa trafiła do Sądu Grodzkiego. Teraz Sąd przysłał (...)

Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

Zostałem zatrzymany przez patrol policji za przekroczenie prędkości (radar ręczny). Wymierzono mi mandat w wysokości 200 zł, który miałem uiścić dokonując wpłaty w urzędzie pocztowym. Nie (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił (...)

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Od jakiego momentu należy liczyć termin 30 dni, jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego na osobę przekraczającą prędkość, zarejestrowaną przez fotoradar? Termin 30 dni na (...)

Określenie daty czynu zarejestrowanego przez fotoradar

Określenie daty czynu zarejestrowanego przez fotoradar

Jak należy określić datę czynu zarejestrowanego przez fotoradar? Powszechnie przyjmuje się, że datą ujawnienia czynu zarejestrowanego przez fotoradar jest data „odczytania” zarejestrowanego (...)

Podstawy stosowania fotoradarów

Podstawy stosowania fotoradarów

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania urządzeń (np. fotoradarów) rejestrujących na fotograficznych zdjęciach samochód, jego nr.rejestracyjny, datę i miejsce popełnienia wykroczenia oraz zarejestrowaną (...)

FORUM PRAWNE

Oznakowanie poziome progów zwalniających na osiedlu

Oznakowanie poziome progów zwalniających na osiedlu Witam. Jesteśmy administratorami Wspólnoty Mieszkaniowej. Z uwagi, że na osiedlu nie było respektowane ograniczenie prędkości, zgodne ze znakiem (...)

Oznakowanie kąpieliska.

Oznakowanie kąpieliska. Witam Szukam informacji na temat tego jak powinno zgodnie z rpawem wyglądać oznakowane kąpielisko? Możecie mi coś podesłać? Wprowadzone zostały zmiany w zakresie organizacji (...)

Oznakowanie strefy ruchu - NIE DOTYCZY SŁUŻB

Oznakowanie strefy ruchu - NIE DOTYCZY SŁUŻB droga gminna prowadząca na podwórko ma przy wjeżdzie: - znak "strefa ruchu" (i odwrotnie przy wyjeżdzie: koniec strefy) - znak "zakaz postoju" - znak (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Tymczasowe oznakowanie skrzyżowania

Tymczasowe oznakowanie skrzyżowania Witam. Zostałem zatrzymany przez patrol Straży Miejskiej za 2 wykroczenia. 1. Niezastosowanie się do znaku "nakaz skrętu w prawo. 2. Niezastosowanie się do znaku (...)

Interpretacja znaku drogowego (Stłuczka!) B-31 oraz D-5 - moja wina?

Interpretacja znaku drogowego (Stłuczka!) B-31 oraz D-5 - moja wina? Witam, ok. pół roku temu nastąpiła kolizja z moim udziałem. Ja jechałem od strony Oświęcimia w kierunku Skawiny (Czarnej strzałki), (...)

Znak drogowy

Znak drogowy Zobaczylem znak ograniczenia predkosci do 40, pod ktorym umieszczona byla tabliczka: Zakaz dotyczy TIR od godziny X do Y Czy cięzarówkę bez karnetu TIR dotyczy ten znak?

wypadek drogowy - prędkość - zeznania świadków

wypadek drogowy - prędkość - zeznania świadków witam serdecznie! 31.10.2010 miałem wypadek drogowy. do wypadku doszło przez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (nie przeze mnie), w skutek czego (...)

Samochód uszkodzony przez przewrócony znak drogowy podczas silnego wiatru

Samochód uszkodzony przez przewrócony znak drogowy podczas silnego wiatru W styczniu br. we Wrocławiu, podczas silnego wiatru, przewrócił się znak tymczasowy na mój samochód. Została wezwana Policja (...)

własciciel drogi prywatnej a właściciel chodnika

własciciel drogi prywatnej a właściciel chodnika Witam, deweloper przy oddawaniu poszczególnych bloków na osiedlu wydzielił sobie z nieruchomości drogi dojazdowe na osiedlu. Zostało to wykonane (...)

Fotoradary - legalizacja

Fotoradary - legalizacja Czy ktoś może autorytatywnie stwierdzić ( podstawa ) czy legalizacja fotoradaru jest tylko wazna w miejscu jej wykonania , czy też w każdym miejscu , w którym fotoradar jest (...)

Mandat za przekroczenie prędkości odmowa przyjęcia, jak bronić się na przesłuchaniu?

Mandat za przekroczenie prędkości odmowa przyjęcia, jak bronić się na przesłuchaniu? Witam spotkał mnie nie miły incydent, mianowicie Pani policjant zatrzymała mnie na podstawie pomiaru z radaru. (...)

zabrane prawo jazdy 1promil

zabrane prawo jazdy 1promil Witam Wczoraj zabrali mi prawo jazdy(nie spowodowałem żadnej kolizji, rutynowa kontrola) . Od razu po zatrzymaniu wydmuchałem 0,44 mg/l, na izbie po dokładnym badaniu pierwszy (...)

Zdjęcie z radaru - jak nie płacić?

Zdjęcie z radaru - jak nie płacić? wyczytałam, że jeśli zdjęcie przedstawia dwa samochody jadące obok siebie, jest szansa na uniknięcie kary. Jak dokładnie ma to wyglądać? czy są realne szanse (...)

Będzie więcej fotoradarów?

Będzie więcej fotoradarów? Od 1 lipca przy drogach będzie o 300 radarów więcej, a mandaty będą wystawiane również na podstawie pomiaru prędkości na odcinku! Ma zając się tym Inspekcja Transportu (...)

droga dojazdowa

droga dojazdowa Witam jestem, jak mi się wydaje, w dosyć trudnej sytuacji A mianowicie rodzice odpisali mi działkę rolna wraz z zabudowaniami w 1999 r. Działkę tą otrzymali w spadku po rodzicach (...)

droga

droga Witam. Mam taką sprawę. Sąd rejonowy oddalił mój wniosek o zasiedzenie służebności przejazdu drogą po działce sąsiada z której korzystam od lat. Sąd apelacyjny również oddalił apelację. (...)

Droga przy budynku Przychodni Lekarskiej - absurdy gminy

Droga przy budynku Przychodni Lekarskiej - absurdy gminy Witam serdecznie, poszukuję porady w sprawie poniekąd prawnej. Jestem lekarzem w niewielkiej miejscowości w woj. lubuskim, wraz ze wspólnikiem (...)

Pozwolenie na Budowę

Pozwolenie na Budowę Dzień dobry. Posiadam działkę 900m2 dla tej działki jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ta działka widnieje tam jako działka pod budowę domu jednorodzinnego, (...)

droga dojazdowa do dzialki

droga dojazdowa do dzialki witam kupilem działke z droga dojazdowa(bynajmniej tak mam na starych mapkach)przy której jest kilka innych dzialek,kiedy próbowałem wiechac na działke jeden z sasiadów (...)

Porady prawne