10.4.2007

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Sejm zajmuje się rządową nowelizacją ustawy o podatku VAT. Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie programu "Działań na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów publicznych", w tym m.in. zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego oraz rozliczania podatku, długości okresu rozliczeniowego, zwrotu różnicy podatku oraz rozliczenia ryczałtowego przez niektóre grupy podatników. Projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw został opracowany z założeniem uproszczenia przepisów w zakresie podatku VAT, doprecyzowania brzmienia regulacji prawnych oraz zniesienia lub zmniejszenia barier i ograniczeń formalnoprawnych wynikających z obecnych uregulowań. Poniżej wskażemy ważniejsze z proponowanych zmian.

Porady prawne

Czy przewidziano szczególne regulacje wobec towarów przemieszczanych do magazynu konsygnacyjnego?

Dodanie art. 12a i art. 20a ma na celu wprowadzenie szczególnych regulacji stosowanych w większości państw członkowskich wobec towarów przemieszczanych do magazynu konsygnacyjnego (definicja tego pojęcia została zamieszczona w art. 2 pkt 27b, magazyn typu call-off stock zdefiniowany został w słowniczku ustawowym jako „magazyn konsygnacyjny") zlokalizowanego w innym państwie członkowskim. Z magazynu tego towary może pobierać według potrzeb wyłącznie jeden odbiorca (ang. call-off stock). Dostawa tych towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel) następuje w momencie pobrania tych towarów przez odbiorcę (nabywcę). Proponowane rozwiązania upraszczają rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno przy towarach przywożonych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski, jak i towarów wywożonych do takiego magazynu położonego na terytorium innego państwa członkowskiego. Podstawową cechą tych uproszczeń jest uznanie, że przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski powoduje powstanie obowiązku podatkowego z  tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów u polskiego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, natomiast przy przemieszczaniu towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium innego państwa członkowskiego rozpoznawanie obowiązku podatkowego w tych transakcjach według reguł podatkowych obowiązujących w tym innym państwie członkowskim.

Takie rozwiązanie pozwala w tych transakcjach na zwolnienie z obowiązku rejestracji dla podatku od towarów i usług podatników podatku od wartości dodanej z tytułu przemieszczenia własnych towarów oraz dokonania dostawy tych towarów na terytorium Polski (art. 29 ust. 18 pkt 3 oraz § 2 pkt 1 lit. j rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego), jak również uwalnia podatników podatku od towarów i usług (jeżeli tego typu regulacje przewiduje również inne państwo członkowskie) z obowiązku rejestracji dla podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim (dla możliwości zastosowania stawki 0% przy przemieszczaniu własnych towarów podatnik nie będzie już musiał wskazywać przyznanego mu numeru VAT w innym państwie członkowskim – poda bowiem numer VAT nabywcy tych towarów).

Zagraniczni dostawcy nie będą więc musieli rejestrować się w Polsce jako podatnicy VAT, a podatek rozliczy krajowy nabywca. I odwrotnie, towary przemieszczane z Polski do magazynu zlokalizowanego w innym państwie członkowskim będą opodatkowane wg przepisów tego państwa, a polski dostawca uniknie konieczności występowania w tym kraju o nr VAT.

Zmiany w rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych

Propozycja zmiany ust. 6 art. 13 wiąże się z jednoczesnym skreśleniem ust. 12 w art. 97. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, warunkiem uznania dostawy towarów wywożonych do innego państwa członkowskiego za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest zgłoszenie zamiaru dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i zarejestrowanie jako podatnik VAT UE. Tymczasem w świetle ustawy istnieją co najmniej trzy przesłanki rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych: chęć dokonywania wewnątrzwspólno­towego nabycia towarów lub dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania jest inny kraj Wspólnoty, którego numerem identyfikacyjnym posłużył się usługobiorca. Formularz rejestracyjny na potrzeby rejestracji do VAT UE zawiera trzy odrębne pola odpowiadające trzem wskazanym powyżej przesłankom rejestracji. Proponowana zmiana ma na celu ułatwienie rozliczeń wewnątrzwspólnotowych dla podatników. Na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych uzyskanie numeru identyfikacji z przedrostkiem PL, nieza­leż­nie od przyczyn rejestracji, powinno być wystarczające dla uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

  Jakie zakupy przedświąteczne się szykują?Tydzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy to nie tylko Wielki Tydzień, ale także okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W tej kwestii nic się nie zmienia i nawet panujący od dłuższego czasu zakupy, święta, zagrożenia, (...)

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Wiążące interpretacje Najważniejszą z nowości jest bez wątpienia zmiana formuły udzielanych przez organy podatkowe wyjaśnień. Od nowego roku staną się one wiążące, a jednocześnie rozszerzona zostanie zasada, że zastosowanie podatnika (a także płatnika, inkasenta, następcy prawnego (...)

Jakie zmiany wprowadził pakiet VAT e-commerce?

Jakie zmiany wprowadził pakiet VAT e-commerce?

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Nowy pakiet ma ułatwić handel internetowy między krajami UE, uszczelnić VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnić uczciwą konkurencję (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją JPK_VAT (...)

Podatek VAT – zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

Podatek VAT – zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

Od nowego roku zmienią się sposoby rozliczania podatku VAT. Wynikają one z ustawy z 9 kwietnia 2015 roku, która mówi o zmianach w przepisach prawnych: o podatku od towarów oraz usług i Prawo zamówień publicznych. Będą one dotyczyć odliczania podatku VAT od towarów (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania (...)

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowela kwietniowa ustawy VAT niesie szereg innych szczegółowych zmian, mających  duże znaczenie w indywidualnych przypadkach. Wiele z nich poprawia i precyzuje  dotychczasowe przepisy. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów i usług? Nowelizacja (...)

Jakie zmiany w stawkach VAT wprowadzono w związku z epidemią?

Jakie zmiany w stawkach VAT wprowadzono w związku z epidemią?

Przesunięcie terminu stosowania matrycy stawek VAT Z dniem 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieg stawka, VAT, podatek od towarów i usług, epidemia, środki dezynfekujące, COVID-19, (...)

Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

Rejestracja i aktualizacja danych małego podatnika  Mały podatnik, tak jak każdy podatnik VAT, ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz zgłoszeń aktualizacyjnych. Dotyczy to również podatnika, który wybiera kasową metodę rozliczeń w zakresie tego podatku. Rejestracji i (...)

Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

Drobni przedsiębiorcy, a zwolnienie z podatku od towarów i usług

Rok 2011 przyniósł poważne zmiany w zakresie warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać uprawnienie do zwolnienia z podatku VAT. Poprzedni stan prawny został dokładnie omówiony w artykule pt. „Drobni przedsiębiorcy, a VAT” w związku z czym niniejsze (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

W naszym systemie podatkowym przywiązuje się dużą wagę do wykonania przez podatnika wielu sformalizowanych czynności. Zaniechanie spełnienia określonych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiedza dotycząca tych powinności jest szczególnie ważna w aspekcie podatku VAT. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierzam kupić od stowarzyszenia pewne ruchomości (używane wyposażenie biurowe: meble, komputery itp.) oraz prawa majątkowe (domeny i witryny internetowe, pewną używaną przez stowarzyszenie nazwę). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności (...)

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

Jakie zasady odprowadzania podatku VAT od zaliczek istniały przed zmianą przepisów, która miała miejsce w 2004 r.? Jaka była kwota zwolnienia od podatku VAT przed wspomnianą zmianą? Od kiedy zmiany przepisów z 2004 r. dokładnie zaczęły obowiązywać? Nowa ustawa o podatku od towarów (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi. Często ww. samochody zakupione były od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W tej sytuacji, gdy sprzedaję mogę wystawić nabywcy fakturę VAT marża. Jak prawidłowo ewidencjonować w rejestrze zakupów? (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Spółka składająca się z trzech osób (ojciec, matka i syn) opodatkowana KPiR na 31 grudnia 2005 r. sporządziła remanent. Ojciec wystąpił ze spółki "za darmo" z dniem 1 stycznia 2006 i zakończył działalność gospodarczą. W związku z czym mamy pytania: Czy należy w jakiś sposób udokumentować (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu w dniu 19.11.2001 w trybie art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych Umowa spółki jawnej określa (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku z tym VAT od sprzedaży będzie 0%. Towar natomiast będzie kupowany z 22% VAT-em. Spodziewany (...)