Na temat zmian w oświacie

27.2.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Odbyło się spotkanie Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami samorządów na temat zmian w oświacie

- Samorządy są podstawowym partnerem Rządu w realizacji zadań oświatowych. Dlatego uważałam za konieczne abyśmy mogli na wspólnym spotkaniu omówić zmiany wprowadzane w oświacie - podkreśliła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podczas spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, które w poniedziałek, 23 lutego, odbyło się w MEN. 

Minister Katarzyna Hall zaprosiła na spotkanie przedstawicieli samorządów, by przekazać informacje o zmianach w Ustawie o systemie oświaty, które przyjął ostatecznie Sejm. Rozmowa dotyczyła również projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli oraz ewentualnych możliwości wykorzystania funduszy unijnych do wsparcia samorządów przy realizacji zmian w systemie edukacji. - Nie będę ustawać w wysiłkach, by znaleźć na ten cel dodatkowe środki. - stwierdziła Pani minister.

Minister Katarzyna Hall zwróciła szczególną uwagę na dwa obszary zmian w przyjętej przez Sejm Ustawie o systemie oświaty: związane z obniżeniem wieku szkolnego oraz określeniem kompetencji samorządu i kuratorium oświaty.

Samorządowcy zapewniali, że przyjęte w ustawie zapisy wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. - Czekałem na zmiany idące w tym kierunku - przyznał Bogdan Koszuta, burmistrz Wąbrzeźna. Jednocześnie zwracali uwagę na różne szczegółowe kwestie wymagające lepszych uregulowań.

Podczas spotkania minister Hall informowała o planowanych zmianach oraz odpowiadała na pytania dotyczące zapisów Ustawy o systemie oświaty.

W spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wzięli udział przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Związku Gmin Śląska Opolskiego, Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związku Miast i Gmin Morskich oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.

Materiały ze spotkania do pobrania:

  1. Informacja w sprawie organizacji pracy w szkołach publicznych
  2. Informacja dotycząca rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  3. Harmonogram - rok po roku
  4. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w pigułce  

    Źródło: www.men.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335