Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Jakie dofinansowanie jest możliwe?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

 Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

W konkursie ZUS wybierze więc projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Termin składania wniosków

16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Porady prawne

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca (pracodawca), który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 16 sierpnia 2018 r.

Dokumenty dotyczące Konkursu do pobrania:

Co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu?

 1. Pobierz ww. dokumenty i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Sprawdź w regulaminie konkursu, jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf, a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg.
 5. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę www.prewencja.zus.pl i dodaj na niej dokumenty – wybierz na swoim komputerze ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona www.prewencja.zus.pl będzie aktywna od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

 6. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 7. Komunikat o treści „Pliki zostały wysłane” potwierdza przesłanie dokumentów w formie elektronicznej do ZUS.
 8. Podpisz wersję papierową wniosku o dofinansowanie. Wraz załącznikami złóż go w placówce ZUS lub wyślij do nas pocztą na adres, który ZUS podał w regulaminie konkursu. Zrób to w terminie od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

Pamiętaj, że:

 • Liczba kontrolna na wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi być taka sama co na wersji papierowej przekazanej do ZUS. Przesłanie Wniosku o dofinansowanie tylko w wersji papierowej lub tylko w wersji elektronicznej, nie podlega rozpatrzeniu.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapis we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie, którą przekazałeś do ZUS.
 • ZUS rozpatrzy Twój wniosek, jeśli suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej będzie się zgadzać, a wnioski w obu wersjach przekażesz do ZUS.
 • Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu, zgodnie z Regulaminem konkursu, można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl  do dnia 18 sierpnia 2018 r.
   Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1773, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne