Najniższa krajowa 2013 - ile wynosi?

31.12.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

1 600 zł brutto. Tyle od Nowego Roku będzie wynosiła najniższa krajowa.

W porównaniu do 2012 roku najniższa krajowa wzrośnie z 1 500 zł na 1 600, czyli o 100 zł  – dodajmy 100 zł brutto.  

Rzeczywiście pracownik otrzyma więc „na rękę” 1 181,38 zł (w 2012 roku najniższa pensja netto wynosiła 1 111,86 zł).

Zobacz, ile wynosi średnia krajowa w 2014 roku.

Porady prawne

Jakby nie liczyć, wzrost realnego wynagrodzenia wyniesie więc w przybliżeniu 69,52 zł. Co ciekawe – w 2012 roku pensja wzrosła o 79,52 zł – pracownicy dostaną więc w 2013 roku mniejszą podwyżkę niż w roku poprzednim.

Co wlicza się do najniższej krajowej?

Czy zasadnicze wynagrodzenie musi wynieść 1 600 zł brutto? Niekoniecznie. Obliczając minimalne wynagrodzenie bierze się bowiem pod uwagę: dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe czy za warunki pracy), premie i nagrody oraz wynagrodzenie chorobowe. Jeśli suma wszystkich wymienionych składników wraz z wynagrodzeniem zasadniczym przekroczy 1 600 zł brutto, pracownik nie będzie mógł domagać się wyrównania.

Przykład 
Płaca minimalna w 2013 roku wynosi 1 600 zł brutto. Pan Kowalski jest zatrudniony na cały etat i w styczniu otrzymał 1 500 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz 200 zł premii, łącznie 1 700 zł. Pan Kowalski nie może domagać się wyrównania wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 1 600 zł. W sytuacji, gdyby Pan Kowalski nie otrzymał wspomnianej premii, jego wypłata osiągnęłaby wysokość poniżej wynagrodzenia minimalnego. Wówczas miałby on prawo do ubiegania się o wyrównanie wynagrodzenia do kwoty 1 600 zł brutto.

Wliczeniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie podlegają natomiast nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna lub rentowa czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Najniższa krajowa netto na 2013 rok nie napawa optymizmem. Warto jednak dodać, że minimalna płaca jest jeszcze mniejsza w Czechach, na Słowenii czy w Bułgarii. Z drugiej strony nie możemy się porównywać do takich krajów jak Irlandia czy Holandia, gdzie najniższa pensja krajowa wynosi ok. 1 400 euro.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U.2012 poz. 1026).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne