24.4.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

NIK skontrolował wydatki na rozwój wsi

Środki publiczne na realizację działań osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały wydane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem - stwierdziła w najnowszym raporcie Naczelna Izba Kontroli. Ale NIK dopatrzyła się również nieprawidłowości

Działania osi Leader miały na celu budowę i remonty obiektów publicznych na terenach wiejskich, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej.

Istotne było również zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Nieprawidłowości, które dotyczyły realizacji osi Leader polegały przede wszystkim - w przypadku samorządów województw - na nieprzestrzeganiu terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy na realizację małych projektów.
Porady prawne


Z kolei w przypadku lokalnych grup działania nieprawidłowości dotyczyły dokonywania wyboru małych projektów niezgodnie z kryteriami ustalonymi w lokalnych strategiach rozwoju.

Problemem okazało się również naruszanie zasady bezstronności w wyborze projektów, a także nieprawidłowe informowanie beneficjentów o dokonanej ocenie wniosków.

Źródło: nik.gov.pl
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew. Sadzone w ramach kompensacji nowe drzewa często są niskiej jakości, a niezabezpieczone (...)

NIK o przedszkolach. Warunki dobre, ale za mało zajęć dodatkowych

NIK o przedszkolach. Warunki dobre, ale za mało zajęć dodatkowych

Objęte kontrolą NIK przedszkola publiczne i niepubliczne zapewniały przedszkolakom odpowiednie warunki do osiągania gotowości szkolnej. Placówki te miały wykwalifikowaną kadrę, odpowiednio przystosowane sale i sprzęt dydaktyczny. W ocenie NIK niepokojącym sygnałem może być ograniczenie (...)

NIK wytyka błędy w polityce prorodzinnej państwa

NIK wytyka błędy w polityce prorodzinnej państwa

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych (...)

NIK o programie współpracy transgranicznej

NIK o programie współpracy transgranicznej

Poprawa infrastruktury drogowej, polepszenie bazy turystycznej, większa integracja gospodarcza rejonów przygranicznych – to efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W ocenie NIK oraz Najwyższego Urzędu Kontroli Czech (...)

Unia Europejska wesprze tych, którzy chcą rozwinąć własny biznes

Unia Europejska wesprze tych, którzy chcą rozwinąć własny biznes

W kwietniu mikroprzedsiębiorcy z małych miejscowości i wsi mogą składać wnioski o unijne, bezzwrotne dofinansowanie w wysokości nawet do 300 tys. złotych. Kwota dotacji zależy między innymi od liczby zatrudnionych pracowników, ale o finansowe wsparcie mogą starać się także jednoosobowe (...)

Dotacje z UE. Można dostać nawet 300 tys. zł.

Dotacje z UE. Można dostać nawet 300 tys. zł.

W kwietniu mikroprzedsiębiorcy z małych miejscowości i wsi mogą składać wnioski o unijne, bezzwrotne dofinansowanie nawet do 300 tys. złotych. Kwota dotacji zależy m.in. od liczby zatrudnionych pracowników, ale o finansowe wsparcie mogą starać się także jednoosobowe firmy. Do rozdysponowania (...)

Przyszłość polityki regionalnej

Przyszłość polityki regionalnej

Parlament Europejski przyjął sprawozdania, w których posłowie zawarli uwagi na temat postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej oraz przyszłości polityki regionalnej. Stanowisko, które przyjął Parlament stanowi odpowiedź na zieloną księgę i sprawozdanie z postępów w (...)

Instytucje doradzające rolnikom, czyli o tym jak powstanie Centrum Doradztwa Rolniczego

Instytucje doradzające rolnikom, czyli o tym jak powstanie Centrum Doradztwa Rolniczego

Na 84. posiedzeniu Sejmu została uchwalona ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, czyli w praktyce została powołana do życia instytucja o charakterze centralnym z ośrodkami wojewódzkimi, której zadaniem będzie szeroko pojęte wspieranie polskiego rolnictwa. Wspieranie, które polegać będzie (...)

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do 30 % ludności wiejskiej w UE, która dotychczas nie ma takiego dostępu, ma być priorytetem w ramach realizacji idei „dostępu szerokopasmowego dla wszystkich" przed rokiem 2010 - ogłosiła dziś (3 marca br.) Komisja Europejska. Rozpowszechnianie (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota (...)

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Jaki projekt dotyczący wspierania rozwoju obszarów wiejskich przyjął rząd?Rada Ministrów przyjęła 23 września 2008 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów (...)

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Przyznawanie takich rent (...)

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA): Komisja pogłębia współpracę z władzami krajowymi, by uprościć i lepiej ukierunkować pomoc

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA): Komisja pogłębia współpracę z władzami krajowymi, by uprościć i lepiej ukierunkować pomoc

Komisja Europejska przyjęła komunikat umożliwiający nową kwalifikację obszarów rolniczych z utrudnieniami naturalnymi. Z pomocą ekspertów naukowych Komisja stworzyła podstawę obiektywnej i jasnej klasyfikacji takich obszarów, wydzielając osiem kryteriów opierających się na czynnikach (...)

Projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, który ma usprawnić funkcjonowanie tego typu placówek i dostosować nasze prawo do wymogów Unii Europejskiej. W projekcie ustawy przewidziano utworzenie jednostek doradztwa rolniczego, jako wyspecjalizowanych państwowych (...)

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Czego dotyczą nowe przepisy?17 lutego 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizuje ona:  ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów (...)

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną i łącza internetowe elementem unijnego planu naprawczego

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną i łącza internetowe elementem unijnego planu naprawczego

W ramach planu naprawczego z grudnia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Zaprezentowany przez Komisję w tym tygodniu pakiet obejmuje: komunikat, w którym przedstawiono kontekst (...)

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Decyzje Rady Ministrów Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo? Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych (...)

Ekologiczne produkty. Bruksela zmieni zasady

Ekologiczne produkty. Bruksela zmieni zasady

Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Obawy konsumentów i producentów znajdują się w centrum tego nowego wniosku, który ma na celu wyeliminowanie niedociągnięć obecnego systemu. Rynek (...)

PROW poprawi dobrostan zwierząt

PROW poprawi dobrostan zwierząt

Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz (...)

Przyszłość polityki regionalnej

Przyszłość polityki regionalnej

Parlament Europejski przyjął sprawozdania, w których posłowie zawarli uwagi na temat postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej oraz przyszłości polityki regionalnej. Stanowisko, które przyjął Parlament stanowi odpowiedź na zieloną księgę i sprawozdanie z postępów w (...)

Instytucje doradzające rolnikom, czyli o tym jak powstanie Centrum Doradztwa Rolniczego

Instytucje doradzające rolnikom, czyli o tym jak powstanie Centrum Doradztwa Rolniczego

Na 84. posiedzeniu Sejmu została uchwalona ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, czyli w praktyce została powołana do życia instytucja o charakterze centralnym z ośrodkami wojewódzkimi, której zadaniem będzie szeroko pojęte wspieranie polskiego rolnictwa. Wspieranie, które polegać będzie (...)

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do 30 % ludności wiejskiej w UE, która dotychczas nie ma takiego dostępu, ma być priorytetem w ramach realizacji idei „dostępu szerokopasmowego dla wszystkich" przed rokiem 2010 - ogłosiła dziś (3 marca br.) Komisja Europejska. Rozpowszechnianie (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota (...)

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Jaki projekt dotyczący wspierania rozwoju obszarów wiejskich przyjął rząd?Rada Ministrów przyjęła 23 września 2008 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów (...)

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Przyznawanie takich rent (...)

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA): Komisja pogłębia współpracę z władzami krajowymi, by uprościć i lepiej ukierunkować pomoc

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA): Komisja pogłębia współpracę z władzami krajowymi, by uprościć i lepiej ukierunkować pomoc

Komisja Europejska przyjęła komunikat umożliwiający nową kwalifikację obszarów rolniczych z utrudnieniami naturalnymi. Z pomocą ekspertów naukowych Komisja stworzyła podstawę obiektywnej i jasnej klasyfikacji takich obszarów, wydzielając osiem kryteriów opierających się na czynnikach (...)

Projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, który ma usprawnić funkcjonowanie tego typu placówek i dostosować nasze prawo do wymogów Unii Europejskiej. W projekcie ustawy przewidziano utworzenie jednostek doradztwa rolniczego, jako wyspecjalizowanych państwowych (...)

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Czego dotyczą nowe przepisy?17 lutego 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizuje ona:  ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów (...)

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną i łącza internetowe elementem unijnego planu naprawczego

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną i łącza internetowe elementem unijnego planu naprawczego

W ramach planu naprawczego z grudnia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Zaprezentowany przez Komisję w tym tygodniu pakiet obejmuje: komunikat, w którym przedstawiono kontekst (...)

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń?

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Decyzje Rady Ministrów Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo? Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych (...)

Ekologiczne produkty. Bruksela zmieni zasady

Ekologiczne produkty. Bruksela zmieni zasady

Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Obawy konsumentów i producentów znajdują się w centrum tego nowego wniosku, który ma na celu wyeliminowanie niedociągnięć obecnego systemu. Rynek (...)

PROW poprawi dobrostan zwierząt

PROW poprawi dobrostan zwierząt

Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz (...)

PROW sfinansuje gwarancje do kredytów

PROW sfinansuje gwarancje do kredytów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych (...)

Zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju (...)

Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla obszarów wiejskich

Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla obszarów wiejskich

Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy (...)

Pieniądze na rozwój usług rolniczych

Pieniądze na rozwój usług rolniczych

Termin naboru wniosków wydłużony do 15 lutego br. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już świadczą (...)

NIK: Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony

NIK: Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony

Mimo iż przez dziesięć lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych wydano ponad 708 mln zł produkcja owoców nie wzrosła. Wręcz przeciwnie: wydajność upraw spadła z 15 do 1 t owoców na hektar. Za to aż ośmiokrotnie wzrosła powierzchnia upraw – najczęściej (...)

Historyczna zmiana przepisów w Unii. Dotknie rolników

Historyczna zmiana przepisów w Unii. Dotknie rolników

Wygasa system kwot mlecznych w Unii Europejskiej. Wprowadzono go po raz pierwszy w 1984 r., gdy produkcja w Unii znacznie przewyższała popyt. Kwoty były jednym z narzędzi ograniczania nadwyżek strukturalnych. Dzięki kolejnym reformom wspólnej polityki rolnej w Unii poprawiła się orientacja (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Osoba prawna jako rolnik

Osoba prawna jako rolnik

Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego do organizacji imprez firmowych. (...)

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu (...)

Osoba prawna jako rolnik

Osoba prawna jako rolnik

Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego do organizacji imprez firmowych. (...)

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu (...)

Kontrola gminy przez NIK

Kontrola gminy przez NIK

Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP? Tak, Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność (...)

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany (...)

Zarządca sądowy

Zarządca sądowy

Z mojego wniosku został ustanowiony zarząd sądowy nad nieruchomością, z nieznanych mi powodów zarządca sądowy podpisuje umowy w imieniu jednego ze współwłaścicieli (spółka z o.o.), przyjmuje (...)

Kontrola gminy przez NIK

Kontrola gminy przez NIK

Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP? Tak, Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność (...)

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany (...)

Zarządca sądowy

Zarządca sądowy

Z mojego wniosku został ustanowiony zarząd sądowy nad nieruchomością, z nieznanych mi powodów zarządca sądowy podpisuje umowy w imieniu jednego ze współwłaścicieli (spółka z o.o.), przyjmuje (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

Miejsce pobytu dłużnika

Miejsce pobytu dłużnika

Mój dłużnik (prawomocny wyrok sądu, bezskuteczna egzekucja komornicza) uchyla się od zapłaty długu. Nie odbiera listów poleconych. Wysłane listy przychodzą zwrotnie z adnotacją listonosza, (...)

Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Śmierć dzierżawcy a umowa dzierżawy

Śmierć dzierżawcy a umowa dzierżawy

Co się dzieje z dzierżawą po śmierci dzierżawcy? Czy spadkobiercy mogą ją kontynuować? Czy trzeba się jakoś rozliczyć z umowy? Dzierżawa jest umową na mocy której dzierżawca używa (...)

Nienormowany czas pracy

Nienormowany czas pracy

Co to jest nienormowany czas pracy, w stosunku do kogo można go zastosować, jakie są jego konsekwencje? Czy zastępca głównego księgowego ma w/w czas pracy? Przepisy art. 128 kodeksu pracy (...)

Bezpieczna sprzedaż domu

Bezpieczna sprzedaż domu

Sprzedaję dom, który jest moją własnością za kwotę 990 tys. Podpisałem umowę przedwstępną i dostałem zadatek 15 tys. zł. Na resztę klient ma dostać kredyt bankowy, jesteśmy umówieni (...)

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz śmieci komunalnych (...)

Dostęp do akt osobowych pracownika

Dostęp do akt osobowych pracownika

Mała firma chce zatrudnić pracownika na umowę o dzieło w celu uporządkowania i utworzenia teczek osobowych dla zatrudnionych pracowników (aktualnie i już niepracujących). Pracownicy mają (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Z uwagi na korektę planu miejscowego zmuszeni jesteśmy do kupienia gruntu na współwłasność. Chcemy zabezpieczyć sobie w umowie prawo pierwokupu. Czy do umowy można wprowadzić zapis ustalający (...)

Zablokowanie drogi koniecznej

Zablokowanie drogi koniecznej

Mam pełnomocny wyrok odnośnie użytkowania drogi koniecznej, wszystkie płatności zostały zapłacone i mam prawo do korzystania jednak ten, od którego ta droga została zasądzona nadal utrudnia (...)

FORUM PRAWNE

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

moj ojciec nie placi na mnie

moj ojciec nie placi na mnie witam, mam 20 lat i moi rodzice sie beda niedlugo rozwodzic. Problem polega na tym ze moj ojciec pomimo tego ze ma rente chorobowa nie chce mi wogole dawac jakichkolwiek pieniedzy. (...)

Jakie muszę podjąć działania aby wybudować lub zmodernizować drógi transportu rolniczego?

Jakie muszę podjąć działania aby wybudować lub zmodernizować drógi transportu rolniczego? Jakie muszę podjąć działania aby wybudować lub zmodernizować drógi transportu rolniczego? szukam (...)

Dotacje dla wsi

Dotacje dla wsi Witam, czy ktoś z forumowiczów wie coś na temat dotacji unijnych przewidzianych na 2011 rok? Ile pieniążków jest przewidzianych dla przedsiębiorców rolnych? Chodzi mi o Program (...)

Jakie muszę podjąć działania aby wybudować lub zmodernizować drógi transportu rolniczego?

Jakie muszę podjąć działania aby wybudować lub zmodernizować drógi transportu rolniczego? Jakie muszę podjąć działania aby wybudować lub zmodernizować drógi transportu rolniczego? szukam (...)

Dotacje dla wsi

Dotacje dla wsi Witam, czy ktoś z forumowiczów wie coś na temat dotacji unijnych przewidzianych na 2011 rok? Ile pieniążków jest przewidzianych dla przedsiębiorców rolnych? Chodzi mi o Program (...)

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej Dzień dobry Jestem nowy na tym forum, ale zarejestrowałem się dokładnie po to by przedstawić pewien ciekawy, moim zdaniem, temat. Rzecz jest może (...)

Skarga do NIK na wójta

Skarga do NIK na wójta Postanowiłam złożyć skargę na mojego wójta, bo ten chce zamykać małe, wiejskie szkoły, dlatego że są one nieekonomiczne. Więc napisałam skargę do NIK, wczoraj otrzymałam (...)

czy do nik mozna napisac donos?

czy do nik mozna napisac donos? czy do nik mozna napisac donos?

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej Dzień dobry Jestem nowy na tym forum, ale zarejestrowałem się dokładnie po to by przedstawić pewien ciekawy, moim zdaniem, temat. Rzecz jest może (...)

Skarga do NIK na wójta

Skarga do NIK na wójta Postanowiłam złożyć skargę na mojego wójta, bo ten chce zamykać małe, wiejskie szkoły, dlatego że są one nieekonomiczne. Więc napisałam skargę do NIK, wczoraj otrzymałam (...)

czy do nik mozna napisac donos?

czy do nik mozna napisac donos? czy do nik mozna napisac donos?

moj ojciec nie placi na mnie

moj ojciec nie placi na mnie witam, mam 20 lat i moi rodzice sie beda niedlugo rozwodzic. Problem polega na tym ze moj ojciec pomimo tego ze ma rente chorobowa nie chce mi wogole dawac jakichkolwiek pieniedzy. (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Rozdzielczość majątkowa

Rozdzielczość majątkowa Mam pytanie ile kosztuje spisanie oświadczenia o rozdzielczość majątkową - może jakieś kontakty ktoś ma??:) (madziasz) U notariusza kosztowało mnie to około 500 zł (...)

Pojęcie wolności gospodarczej

Pojęcie wolności gospodarczej Co to jest (arek) Pytasz poważnie? Myślę że należy ją (wolność) rozpatrywać w dwóch aspektach: każdy może podejmować działalność i prowadzić działalność (...)

Kontrola NIK w Poczcie Polskiej.

Kontrola NIK w Poczcie Polskiej. Nie zaskoczę zapewne większości z was stałych bywalców forum, jak i osoby sporadycznie lub pierwszy raz tu zaglądające tym iż po kontroli Poczty Polskiej przez (...)

Pomoc w pomyłce sądu - co zrobić, jeśli sąd pomylił nazwę w KRS?

Pomoc w pomyłce sądu - co zrobić, jeśli sąd pomylił nazwę w KRS? Witam. Jestem na forum pierwszy raz, więc z góry przepraszam, jeśli napiszę coś nie tak. Bardzo proszę o pomoc. Ponad 3 miesiące (...)

uszkodzenie ciała na nieletnim

uszkodzenie ciała na nieletnim witam mam problem.Miałam zdażenie takie że porypana żona kolegi wmawiała mi ze mam romans z jego facetem przyszła z dzieckiem i na klatce schodowej wrzeszczała wiec (...)

jak napisać reklamację do t-mobile przykład?

jak napisać reklamację do t-mobile przykład? jak napisać reklamację do t-mobile przykład? Dostałem dostarczony przez kuriera laptopa lenovo uszkodzonego mechanicznie odeslalem go spowrotem do operatora (...)

Porady prawne