Od 1 października 2019 r. obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający stawkę podatku PIT z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zmiany mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

Niższy PIT dla 25 milionów Polaków

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Porady prawne

Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Niższy PIT to kolejny krok w procesie sprawiedliwego obniżenia obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników, którzy rozliczają przychody według skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji Polaków większej ilości pieniędzy. Reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek (tj. różnicy między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma).

- „W praktyce oznacza to, że przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”. Zmiany odczują także emeryci, renciści czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowo znacząco podwyższamy koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących. Dzięki temu pracownik zapłaci jeszcze niższy PIT” – podkreślił minister finansów Marian Banaś.

Kto skorzysta na niższym PIT?

Nowe rozwiązania oznaczają korzyść dla ponad 25 mln podatników. Obniżka PIT będzie dotyczyć wszystkich przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Niższa stawka PIT

Obniżenie PIT z 18 na 17%, z którego skorzysta ponad 25 milionów Polaków, to jedno z najistotniejszych ułatwień w podatku dochodowym od wielu lat.

Jak będzie przedstawiać się nowa skala podatkowa?

Skala podatkowa po zmianach

Bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

 

Ile wyniosą podwyższone koszty uzyskania przychodów?

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Jeśli dana osoba osiąga przychody z pracy, to uzyskanie przez nią wynagrodzenia wymaga poniesienia pewnych wydatków – są to tzw. koszty uzyskania przychodu. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości. Od 1 października 2019 r. będą one wyższe, co obniży podatek.

Koszty po zmianach wyniosą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy), obecnie 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), obecnie 139,06 zł,
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy), obecnie 1 335,00 zł,
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), obecnie 1 668,72 zł,
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy), obecnie 2 002,05 zł,
 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający), obecnie 2 502,56 zł.

Grafika pokazuje porównanie kosztów uzyskania przychodów obecnych i po zmianie

Ile można zyskać?

Roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie więc 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

Przykład konkretnych wynagrodzeń, wskazujący, o ile więcej zostanie w portfelu pracownika: jeśli jest podatnikiem, który uzyskuje przychody z pracy, to dzięki obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jego zysk wyniesie:

Grafika pokazuje zysk roczny po zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów przy minimalnym i przeciętnym wynagrodzeniu brutto

 

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2019 r. Skutki finansowe obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniosą rocznie ponad 9,6 mld zł (w tym budżet państwa oraz samorządy po 4,8 mld zł).

Ten projekt spowoduje podwyżkę netto dla kilkunastu milionów pracowników oraz dla emerytów, bo oni też płacą podatek PIT. To co najmniej kilkaset złotych rocznie więcej w portfelach Polaków – podkreślił szef rządu. 

Przyjęte przez rząd rozwiązania stanowią spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawickiego w tzw. nowej piątce PiS.

To jednocześnie kolejna dobra zmiana w systemie podatkowym po niedawnym ogłoszeniu programu "Bez PIT dla Młodych". Dzięki niemu ponad 2 mln osób pracujących do 26. roku życia nie będzie płacić PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy.

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne