Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2024 roku

Rządowy projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie będzie wynosić od 50% do 200% renty socjalnej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Świadczenie obejmie około pół miliona osób.

- „O sile państwa świadczy to, jak dba ono o osoby najsłabsze” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- "Nie chcemy, by osoby z niepełnosprawnością były spychane na margines. Dzięki skutecznej polityce budżetowej możemy przekazywać na ich wsparcie gigantyczne środki" – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego po Radzie Ministrów.

Nowe rozwiązanie, czyli świadczenie wspierające, będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Będzie wynosiło od 50% do 200% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Porady prawne

- „Ustawa jaką wypracowaliśmy to historyczna zmiana w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. O sile Państwa świadczy troska o tych najsłabszych. Rząd Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, aby osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mieli prawo do godnego i niezależnego życia” – powiedziała w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- „Świadczenie wspierające to odpowiedź na oczekiwania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wypracowaliśmy te regulacje wspólnie, w rzeczowym dialogu” – mówiła minister Marlena Maląg. 

Świadczenie wspierające – dla kogo?

Świadczenie wspierające będzie przypisane do osoby niepełnosprawnej. Jego wysokość będzie uzależniona od potrzeby wsparcia. Decyzję w tym zakresie wyda wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wspierającego

Przy najwyższej potrzebie wsparcia do osoby niepełnosprawnej trafi 200 proc. renty socjalnej. Świadczenie wspierające będzie co roku waloryzowane. Od stycznia 2025 roku będzie ono przysługiwało osobom ze średnim poziomem potrzeby wsparcia, natomiast od 2026 roku tym z najniższym.

Ocena potrzeby wsparcia nie będzie miała żadnego związku z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności. Osoby, które zdecydują się na pobieranie świadczenia wspierającego, nie utracą prawa do dotychczasowych form pomocy z których korzystają.

Możliwość pracy dla opiekuna

Uprawnionych do niego będzie około pół miliona osób, a koszt tego wsparcia wyniesie 3,5 mld zł. Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez opiekunów osób niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Świadczenie będzie realizowane bez kryterium dochodowego i nieopodatkowane.

- „Świadczenie daje prawo do godnego i samodzielnego życia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” – powiedziała minister Marlena Maląg. Wyjaśniła, ze będzie ono corocznie waloryzowane.

Jak wyjaśniła minister Maląg, tworzymy nową historię we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Ta ustawa o świadczeniu wspierającym to wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i realizacja Strategii na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, którą dwa lata temu przyjął nasz rząd.

To osoba niepełnosprawna zadecyduje, czy będzie pobierała świadczenie wspierające. Jeżeli tak, jej opiekun, który dotychczas pobierał świadczenie pielęgnacyjne, zostanie otoczony pakietem osłonowym. Będzie również mógł podjąć zatrudnienie w pełnym zakresie i zarabiać bez żadnych limitów kwotowych.  Jeżeli osoba niepełnosprawna podejmie decyzję, że zostaje przy obecnym systemie, czyli nie zdecyduje się na świadczenie wspierające, a jej opiekun dalej pobiera świadczenie pielęgnacyjne, będzie możliwość dorabiania do sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Upodmiotowienie i niezależne życie

Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości fundamentalną sprawa jest solidarność pomiędzy poszczególnymi grupami osób. Szczególne wsparcie kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami. Środki finansowe, kierowane na ten cel wzrosły z poziomu 15,5 mld zł w 2015 roku do 40,5 mld zł w roku obecnym. Realizowane są takie programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego, jak opieka wytchnieniowa i asystencja osobista, powstają Centra opiekuńczo-mieszkalne.

- „Świadczenie opiekuńcze jest upodmiotowieniem osób z niepełnosprawnościami i zapewnia ich opiekunom możliwość podjęcia niezależnego życia i powrotu na rynek pracy” – podsumował Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika