Odblaski dla pieszych obowiązkowe od 2014 roku

16.12.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W dniu 26 lipca 2013 roku uchwalona została ustawa nowelizująca ustawę prawo o ruchu drogowym. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez zmniejszenie liczby osób ginących każdego roku na drogach z powodu niezauważenia ich przez kierujących pojazdami.

Każdego roku na polskich drogach giną setki osób. Znaczny odsetek ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. W 2011 roku najechanie na pieszego stanowiło 10.936 wypadków (27,3% ogółu) w wyniku których zginęły 1394 osoby (33,3% ogółu zabitych w wypadkach drogowych), a 10.200 osób zostało rannych (20,6%). Osoby piesze spowodowały 4,377 wypadków, w których zginęły 754 osoby, co stanowiło 18% ogółu zabitych, 3718 zostało rannych.

Porady prawne

Aby zapobiegać takim wypadkom prowadzone było wiele kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa, które zachęcały do noszenia przez pieszych elementów odblaskowych. Do tej pory ustawa prawo o ruchu drogowym zobowiązywała do noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu i poza obszarem zabudowanym wyłącznie osoby do 15 roku życia. Po wejściu w życie omawianej nowelizacji, obowiązek używania tych elementów dotyczyć będzie wszystkich pieszych poruszających się po drogach po zmierzchu oraz poza obszarem zabudowanym.

Po zmianie ustawy, pieszy będzie mógł poruszać się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych jeżeli będzie poruszał się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

W uzasadnieniu do projektu tej nowelizacji podkreśla się, że koszty wyposażenia w elementy odblaskowe są kosztami znikomymi i nie stanowią bariery uniemożliwiającej jej nabycia przez przeciętnego obywatela. Koszty zaś leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania. Projekt ten nie spowoduje obciążenia dla budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

Obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym wchodzi w życie dnia 31 sierpnia 2014 roku.

 e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne