21.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Opłaty za przejazd po drogach krajowych

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy zobowiązane są (z pewnymi wyjątkami) do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość 800 euro rocznie. Rozporządzenie wykonawcze do powyższych przepisów, wydane na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym określa:

 • rodzaj oraz stawki opłaty uiszczanej za przejazd po drogach krajowych przez podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy,

 • tryb wnoszenia i sposób rozliczania opłaty w przypadku niewykorzystania w całości lub w części dokumentu potwierdzającego jej wniesienie za okres roczny z przyczyn niezależnych od podmiotu; 

  Porady prawne
 • wzory dokumentów potwierdzających wniesienie opłaty.  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2006 r.

Karty opłat nabyte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być stosowane i zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 21 października 2007 r.

Ile wynoszą opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych?

Rodzaj pojazdu Stawka dzienna Stawka tygodniowa Stawka miesięczna Stawka roczna
euro 0 lub 1 euro 2 lub wyżej euro 0 lub 1 euro 2 lub wyżej euro 0 lub 1 euro 2 lub wyżej euro 0 lub 1 euro 2 lub wyżej
Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 9 zł 8 zł 30 zł 28 zł 75 zł 70 zł 500 zł 450 zł
POjazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc powyżej 12 t 27 zł 27 zł 88 zł 75 zł 275 zł 250 zł 2 500 zł 2 100 zł

Autobusy

 

12 zł 11 zł 45 zł 40 zł 120 zł 108 zł 800 zł 700 zł

Uiszczenie opłaty następuje poprzez nabycie, przez podmiot wykonujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy, karty opłaty w jednostce upoważnionej do poboru opłat.

Kiedy uiszczenie opłaty nie będzie udowodnione? 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia nie stanowi dowodu uiszczenia opłaty: 

 • winieta nieprzedziurkowana lub nieumieszczona trwale w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu; 

 • uszkodzone winieta lub odcinek kontrolny; 

 • odcinek kontrolny noszący ślady ingerencji chemicznej lub mechanicznej; 

 • odcinek kontrolny zafoliowany (zalaminowany) lub w inny sposób uniemożliwiający sprawdzenie umieszczonych na dokumencie zabezpieczeń.  

Przewoźnik musi wypełnić kartę opłaty przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu. Wypełnienie karty opłaty polega na wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego na jej odcinku kontrolnym. 

Czy można otrzymać zwrot niewykorzystanej opłaty?  

Tak, podmiot wykonujący przewóz drogowy może wystąpić do jednostki z wnioskiem o zwrot niewykorzystanej opłaty, w przypadku niewykorzystania w całości lub w części dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty rocznej z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności:

 • utraty pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty; 

 • zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty; 

 • zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie której wykonywane były przewozy.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Informacja na temat opłat za przejazd po drogach krajowych

Informacja na temat opłat za przejazd po drogach krajowych

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące tego, czy po dniu 1 lipca 2008 r. tracą ważność zakupione dotychczas karty opłaty drogowej oraz czy będzie nadal istniał obowiązek uiszczania opłaty za przejazd po drogach krajowych, uprzejmie informujemy, że po dniu 1 lipca 2008 r. nadal jest (...)

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach w rękach KAS

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach w rękach KAS

Od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych (...)

Ile zapłacimy za autostradę w przyszłym roku?

Ile zapłacimy za autostradę w przyszłym roku?

W jakich przypadkach opłaty za autostrady są pobierane? Za przejazd autostradą, co do zasady, są pobierane opłaty. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która zawarta umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, na zasadach (...)

Niewypełniona karta grozi karą za brak opłaty za korzystanie z dróg krajowych

Niewypełniona karta grozi karą za brak opłaty za korzystanie z dróg krajowych

Podczas kontroli na drodze krajowej samochodu ciężarowego z naczepą, kierowca okazał do kontroli miesięczną kartę opłaty drogowej, która była niewypełniona w polu "nr rejestracyjny" oraz "ważna od" i "ważna do". Okoliczność ta została (...)

Dla niektórych autostrady bez opłat

Dla niektórych autostrady bez opłat

1 września weszła w życie ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Dotąd kierowcy w Polsce musieli płacić opłaty drogowe oraz jeśli chcieli skorzystać z autostrad uiszczali dodatkowo (...)

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

Mandat za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych, w sytuacji gdy kierowca nie posiadał karty opłaty w pojeździe w momencie kontroli, jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrzył pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, (...)

Ograniczenia w ruchu w czasie wakacji

Ograniczenia w ruchu w czasie wakacji

Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z 31 lipca ubiegłego roku od dziś do 31 sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia) wprowadzone zostały okresowe ograniczenia w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.Zgodnie z rozporządzeniem (...)

Ciężarówki nie będą jeździć przez weekend

Ciężarówki nie będą jeździć przez weekend

Z ulic całego kraju mają zniknąć pojazdy ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton. Ciężarówki mają zakaz wyjeżdżania na ulice od godziny 18 w piątek do 6 w poniedziałek. Minister Infrastruktury podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie okresowych (...)

Firmy transportowe zapłacą za rzeczywiście przejechane kilometry

Firmy transportowe zapłacą za rzeczywiście przejechane kilometry

Dzisiejsze opłaty ryczałtowe za przejazd po drogach krajowych będą zniesione od lipca 2011 roku. To skutek nowelizacji w listopadzie 2008 r. ustawy o drogach publicznych, której przepisy właśnie dziś (10 czerwca 2009 r.) wchodzą w życie (DzU nr 218, poz. 1391). Pierwotnie rząd, który jest (...)

Jakie są konsekwencje posiadania źle wypełnionej winiety?

Jakie są konsekwencje posiadania źle wypełnionej winiety?

Firmy transportowe mają nie lada kłopot z opłatami drogowymi. Ustawa o transporcie drogowym jest sprzeczna z wydanym do niej rozporządzeniem. Sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich. Czy brak winiety, a więc karty opłaty drogowej za przejazd po drogach krajowych, oznacza to samo co posiadanie (...)

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Od 1 października jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce będzie system e-TOLL. W e-TOLL zapłacisz zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Dla firm transportowych (...)

Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach

Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych dotyczy przeniesienia zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Nowe rozwiązania mają zapewnić (...)

Spółki drogowe

Spółki drogowe

27 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Jak będą tworzone tzw. spółki specjalnego przeznaczenia? Według nowej ustawy spółka może być zawiązana i działa w formie spółki akcyjnej. Zawiązując spółkę (...)

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Jakie przepisy wprowadzono?24 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona służyć wdrożeniu do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 (...)

Co z winietami?

Co z winietami?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw jest teraz w Sejmie.Skąd potrzeba zmian?Projekt przedmiotowej ustawy zmieniającej ustawę o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy został opracowany ze względu na konieczność wdrożenia (...)

Ustawa o drogach publicznych zmieniona

Ustawa o drogach publicznych zmieniona

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych ma na celu kontynuowanie założeń przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w której pobór opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą powierzono (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

Ruszył e-TOLL

Ruszył e-TOLL

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno (...)

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa,trafił do Sejmu. GITD przejmie nadzór nad Krajowym (...)

Kto będzie mógł jeździć po drogach bez zezwoleń?

Kto będzie mógł jeździć po drogach bez zezwoleń?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. ##baner## Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw? Na drogach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymagania dla pojazdów specjalnych

Wymagania dla pojazdów specjalnych

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie (...)

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na (...)

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłata za zajęcie pasa drogowego

W związku z udzielona przez Państwa opinią prawna o braku możliwości poboru opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach niezaliczonych do danej kategorii drogi, w myśl ustawy o drogach publicznych, (...)

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

W jaki sposób pobierana jest opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych? Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych (...)

Licencja na transport rzeczy

Licencja na transport rzeczy

W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie licencji na transport rzeczy? Uzyskania licencji wymaga podjęcie i wykonywanie transportu drogowego. W rozumieniu ustawy o transporcie drogowym transport (...)

Niezarobkowy przewóz drogowy

Niezarobkowy przewóz drogowy

Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem osoby w celach niezarobkowych (...)

Brak oznaczenia strefy płatnego parkowania

Brak oznaczenia strefy płatnego parkowania

W dniu dzisiejszym byłam w mieście X autem. Zaparkowałam na parkingu w pobliżu dworca PKP. Nigdzie w pobliżu nie było informacji o fakcie, że jest to parking płatny (brak tablic informacyjnych (...)

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić? Niniejsza opinia prawna (...)

Opłata dodatkowa za parkowanie

Opłata dodatkowa za parkowanie

Jak w większości miast na terenie Tarnowa obowiązuje płatna strefa parkowania . W przypadku braku karty parkingowej pracownicy Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich wysyłają na adres właściciela (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Roszczenie wynikające z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Roszczenie wynikające z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

Po jakim czasie przedawni się roszczenie wynikające z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Jeżeli chodzi o kwestię przedawnienia roszczeń wynikających (...)

Przewóz okazjonalny

Przewóz okazjonalny

Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację następującej sytuacji. Ośrodek szkolenia kierowców posiadający równocześnie uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów użył autobusu (...)

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Posiadam samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz przyczepę o DMC 2600 kg. Pojazd wraz z przyczepą przeznaczony jest tylko i wyłącznie do przewozów towarów handlowych dla mojej firmy. (...)

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Działka, na której planowana jest inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z terenami PKP, po których przebiega linia kolejowa. Czy w opisanej sytuacji (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Skarga z działu VIII k.p.a.

Skarga z działu VIII k.p.a.

W trybie art. 37 K.p.a. złożyłem zażalenie do Min. Infrastruktury na bezczynność GDDKiA i wniosek o wyznaczenie mu dodatkowego terminu na załatwienie sprawy. Po dwóch miesiącach, z uwagi na brak (...)

FORUM PRAWNE

Możliwy jest przejazd MPK za darmo?!

Możliwy jest przejazd MPK za darmo?! Witam, mam pytanie dotyczące przejazdów komunikacją miejską. Chodzi o to że płacimy za bilety, coraz drożej na rok wypadają ostatnio po 2 podwyżki. A usługi (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

kolejne podwyżki - opłaty za drogi

kolejne podwyżki - opłaty za drogi kolejne podwyżki, tym razem opłaty na naszych "wspaniałych" drogach!! od 1 lipca pojazdy o masie powyżej 3,5 tony będą płacić za przejazd niektórymi drogami (...)

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia służebności gruntowej. Otóż od roku 1990 (czyli (...)

Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia

Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na (...)

Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia

Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na (...)

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji 5 miesięcy temu zostałem (...)

Jazda na rowerze po alkoholu

Jazda na rowerze po alkoholu witam, zostałem skazany prawomocnie za jazdę na rowerze po alkoholu, nie mam prawa jazdy jednak sąd zabronił mi jazdy przez rok. interesuje mnie jednak, czy będąc na (...)

Mandat MPK i KW art. 121

Mandat MPK i KW art. 121 Witam serdecznie. Parę dni temu jechałem na egzamin z Historii doktryn... i na smierć zapomniałem skasować biletu - chyba z nerwów. Zostałem złapany w zasadzie na ostatnim (...)

Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania Mam pytanie czy opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, nie pobrane przed orzeczeniem trybunału o niezgodności z konstytucją mają prawo być pobierane (mati) (...)

Wysoki koszt parkowania rozbitego samochodu...

Wysoki koszt parkowania rozbitego samochodu... Witam, mam nadzieję że sekcja jest odpowiednia, nie znalazłem innej bardziej stosownej... Rozbito samochód, laweta pojawiła się szybciej niż policja. Zabrano (...)

Porady prawne