PKPP Lewiatan negatywnie o projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym

19.8.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Lewiatan przekazał na ręce Prezesa GUS stanowisko, w którym m.in. wskazał na możliwość naruszenia przez projekt ustawy przepisów ustawy o statystyce publicznej przewidujących zakaz zbierania od osób fizycznych (na zasadzie obowiązku) informacji dotyczących rasy, wyznania, życia osobistego oraz poglądów filozoficznych i politycznych.

Ponadto, zdaniem Lewiatana, projekt ustawy likwiduje de facto i de iure tajemnicę telekomunikacyjną określoną przepisami Prawa telekomunikacyjnego nakładając na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązek przekazania Prezesowi GUS do dnia 30 listopada 2010 r., w formie elektronicznej, wykazu abonentów, zawierających imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu i adres miejsca zameldowania na pobyt stały.

Opinia PKPP Lewiatan 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka.

3.11.2019 przez: T18553

problem z synem

3.6.2018 przez: dorotawl

Zameldowanie

22.2.2018 przez: -