Podatki małych przedsiębiorców

Od 26 października obowiązują nowe regulacje dotyczące małych przedsiębiorców objętych podatkiem od dochodów osobistych, a także firmy płacące podatek od osób prawnych. Regulacje te odnoszą się jednak do tych, którzy rozpoczną działalność od teraz. Mogą oni liczyć, jeśli wytrwają w tym przez dwa lata, na tzw. podatkowy kredyt.
Ów kredyt podatkowy to okresowy przywilej niepłacenia podatku dochodowego przez rok z obowiązkiem jego zapłaty w równych częściach w ciągu następnych 5 lat.
Dzięki takim unormowaniom, przez rok przedsiębiorca zamiast zapłacić urzędowi skarbowemu, zachowa pieniądze, które mogą mu przecież pomóc w rozwijaniu firmy. Jednak zanim dana firma skorzysta z tego przywileju, musi utrzymać poziom zatrudnienia, a i po skorzystaniu z "kredytu podatkowego" musi jeszcze "wytrzymać" przez 5 lat na tym samym poziomie.
Możliwość skorzystania z tego rozwiązania przewidziana jest dla podatników - przedsiębiorców, którzy uruchomią teraz własną firmę na własne nazwisko lub w ramach spółek:

  • cywilnej,
  • jawnej,
  • partnerskiej,
  • komandytowej,
  • ale także w formie spółki z o. o.,
  • akcyjnej
  • oraz objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Analogiczną możliwość stworzono podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednym z podstawowych warunków skorzystania w przyszłości z podatkowego kredytu jest status małego przedsiębiorcy.

Możliwość korzystania z kredytu podatkowego dotyczy wyłącznie tych, którzy rozpoczną po raz pierwszy pozarolniczą działalność gospodarczą po wejściu w życie nowelizacji, czyli po 26 października 2002 r.

Podatek za rok, w którym korzystało się z kredytu podatkowego, spłacać się będzie w równych ratach przez 5 lat, a dodatkowym atutem jest to, że nie obejmuje to odsetek.

Regulacje te wproadzają więc następujące grupy podatkowe:

  1. Grupa I: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki (tzw. zstępni) oraz rodzice, dziadkowie, pradziadkowie (wstępni), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
  2. Grupa II: dzieci, wnuki i prawnuki rodzeństwa, czyli siostrzeńcy, siostrzenice, bratankowie itp., rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie, stryjowie) i rodzeństwo małżonków oraz małżonkowie rodzeństwa (bratowe, szwagierki, szwagrowie), małżonkowie innych zstępnych (mąż wnuczki, prawnuczki, żona wnuka, prawnuka).
  3. Grupa III: wszyscy dalsi krewni i powinowaci (nie należący do I i II grupy podatkowej) oraz inne osoby.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika