Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

24.12.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego stanu prawnego. Ma to ułatwić zrozumienie i właściwe stosowanie pojęć w obecnym otoczeniu normatywnym. Wśród zmian znajduje się m.in. usunięcie z Kodeksu pracy nieistniejących sądów wojewódzkich czy nowelizacja pojęcia „zakład leczniczy”, zawartego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Jakich ustaw dotyczą zmiany?

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma na celu dokonanie zmian w 3 ustawach:

  • ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
  • ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz 
  • ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 

Na czym polegają zmiany? 

Ww. zmiany polegają na dostosowaniu występującej we wskazanych ustawach terminologii do aktualnego stanu prawnego.

Zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy mają na celu wyeliminowanie z art. 262 § 1 ustawy – Kodeks pracy określenia „sąd wojewódzki” ze względu na fakt, iż od 1998 r. nie funkcjonuje ono w systemie prawa. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne, zwane „sądami pracy”.

W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli wprowadzono prawidłowe odesłanie do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w miejsce nieobowiązującej już ustawy z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy zastąpiono wyeliminowane z systemu prawnego pojęcie „zakład opieki zdrowotnej” pojęciem „zakład leczniczy”, wprowadzając jednocześnie, na potrzeby ww. ustawy, definicję tego określenia.

Kiedy zmiany wchodzą w życie? 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86