29.1.2010

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem prawa, wpływa natomiast na kształtowanie się źródeł prawa i praktyki legislacyjnej oraz na plany działania organów Wspólnot.

Jakie prawa konsumenckie są we Wspólnocie Europejskiej szanowane?

Wszystkie prawa konsumenta europejskiego można sprowadzić do 5 zasad:

 1. Prawo do pełnej informacji o cechach i skutkach działania wyrobów;
 2. Prawo do bezpieczeństwa użytkowania;
 3. Prawo do odszkodowania za doznane szkody wywołane wadą wyrobów;
 4. Prawo wyboru (zakaz praktyk monopolistycznych);
 5. Prawo do organizowania zbiorowych działań na rzecz ochrony swoich interesów.

Gdzie są uregulowane prawa konsumenta europejskiego?

Prawa te muszą być uznawane przez każdego przedsiębiorcę chcącego wejść na rynek UE i skutecznie na nim konkurować. Wymagały one jednak formalnych rozwiązań legislacyjnych obowiązujących wszystkich członków Wspólnot. Prace legislacyjne trwały aż do 1985 r. W rezultacie europejski model odpowiedzialności za produkt przyjął postać Dyrektywy Rady 85/374/EEC o przybliżeniu ustaw, przepisów oraz postanowień administracyjnych państw członkowskich, dotyczących odpowiedzialności za wyroby wadliwe. Jej nowelizacja miała miejsce 10 maja 1999 r. (99/34/EC). Stanowi ona ramowy wzorzec, którego treść musi być wprowadzona we wszystkich państwach członkowskich UE.

Sprawy umów gospodarczych regulują kodeksy cywilne, których podstawowe rozwiązania są we wszystkich krajach europejskich zbieżne. Prawo cywilne wymaga, by towary cechowały się jakością kupiecką i nadawały się do zamierzonych zastosowań. Pomiędzy nabywcą a sprzedawcą zachodzi stosunek prawny. Tylko nabywca ma podstawy do roszczeń za szkody lub straty i tylko względem sprzedawcy. Może to uruchamiać zwrotne roszczenie sądowe. W umowach z klientem nie można stosować klauzul wyłączających odpowiedzialność sprzedawcy.

Na czym polega prawo do bezpiecznego produktu?

Konsument ma prawo oczekiwać, że wprowadzany do obrotu wyrób jest bezpieczny w użytkowaniu i nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkownika i osób postronnych. Prawo europejskie chroni wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko legislatura WE ma prawo wprowadzać ograniczenia tej wolności i tylko w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, upraw i ochrony środowiska. Formą wprowadzania tych ograniczeń jest dyrektywa szczególna, określająca warunki, jakich musi przestrzegać projektant, wytwórca i dystrybutor szczególnej grupy wyrobów objętych dyrektywą, charakteryzujących się znacznym poziomem ryzyka. Prawo stanowi, że działalność przemysłowa powinna być prowadzona bez ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa i mienia "tak dalece, jak jest to praktycznie osiągalne" (as low as relatively available). Ryzyko uważa się za odpowiadające poziomowi ALARA, jeśli zmniejszenie ryzyka jest znikome w stosunku do poważnego wzrostu kosztów zapobiegania temu ryzyku. Poziom ALARA jest różny dla różnych grup produktów.

Osobną grupę stanowią dyrektywy, ograniczające, ze względu na bezpieczeństwo, opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu leków.

Na czym polega prawo do odszkodowania za doznane szkody wywołane wadą wyrobów?

Odpowiedzialność za produkt oznacza obowiązek producenta wyrównania szkód poniesionych przez każdego, na skutek wad produktów wprowadzonych do obrotu.

Podstawowe zasady odpowiedzialności za wadliwe wyroby wg dyrektywy 85/374/EEC (product liability):

 • Wadliwy wyrób prowadzi do pozaumownej, niezależnej od zawinienia, odpowiedzialności producenta za szkody spowodowane jego wadą;
 • Osoba poszkodowana zobowiązana jest tylko udowodnić szkodę, wadę oraz związek przyczynowy między wadą a szkodą;
 • Wyrób uznaje się za wadliwy, jeżeli nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać przy poziomie wiedzy istniejącej w czasie wprowadzania go do sprzedaży;
 • Wyrób nie może być uważany za wadliwy z powodu późniejszego wprowadzenia do obrotu wyrobów lepszych;
 • Przedawnienie odpowiedzialności następuje po 3 latach od wystąpienia szkody;
 • Odpowiedzialność wygasa po 10 latach od chwili wprowadzenia wyrobu do obrotu;
 • Odszkodowaniu podlegają szkody dot. zdrowia, życia i szkody materialne w zakresie rzeczy użytkowanych prywatnie, z wyłączeniem wyrobu, który spowodował szkodę.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyprzedaże i prawa konsumenta

Wyprzedaże i prawa konsumenta

Black Friday i Cyber Monday – to dni, w których możesz zrobić korzystnie zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych w kraju i zagranicą. Pamiętaj, produkt z wyprzedaży możesz reklamować. Przeczytaj porady UOKiK oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego. wyprzedaż, Black (...)

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jeśli zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi, musisz przestrzegać praw konsumenta. Te prawa obejmują między innymi: gwarancję, rękojmię czy prawo do zwrotu towaru. Nie możesz też stosować w umowach klauzul niedozwolonych. Sprawdź, jakie prawa mają konsumenci. Kim jest (...)

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Nowe przepisy wejdą w życie dnia 13 czerwca 2014 r. Do tego dnia bowiem, we wszystkich krajach UE powinny zostać implementowane przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany, gdyż ustawa o prawach konsumenta nie została (...)

Dropshipping - prawa konsumenta

Dropshipping - prawa konsumenta

Konsumencie, sprawdź, od kogo kupujesz przez internet i jakie przysługują ci prawa „Prosto od zagranicznego producenta, tanio”. „Nasi sprzedawcy z Azji”. „Klient jest importerem towaru”. Zanim skor ochrona konsumentów, dropshipping, zakupy, prawo, sprzedaż (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów (...)

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowan niedozwolone (...)

Prawa konsumenta w 2023 roku

Prawa konsumenta w 2023 roku

Co się zmieni od 1 stycznia? Dla kupujących on-line: weryfikacja opinii w internecie, jasne zasady plasowania ofert, aktualizacje treści i usług cyfrowych. Dla miłośników wyprzedaży: transparentne inform prawo konsumenta, konsument, 2023 rok, kupujący, zakupy, cena

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują (...)

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlament Europejski, petycja, obywatele UE, Unia Europejska, prawa obywatelskie

Black Friday, Cyber Monday - nie daj się oszukać

Black Friday, Cyber Monday - nie daj się oszukać

70 proc. zniżki na wszystko? Drugi produkt gratis? Ruszyły wyprzedaże! Konsumencie – nie daj się oszukać. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę podczas zakupów. Śledź kampanię UOKiK na Twitterze! Już za kilka dni odbędzie się Black Friday - prawa konsumenta, e-zakupy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano mi że muszą sprawdzić co z moim zamówieniem. I tak nie mam ani pieniędzy, ani towaru. (...)

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem obowiązującej umowy. Relacja B2C. Czy taki zapis jest zgodny z prawem i czy firma ma prawo przedłużyć umowę świadczenia z karą (...)

Wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania w umowie z konsumentem

Wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania w umowie z konsumentem

Zawarłem umowę z konsumentem, w której jest postanowienie wyłączające moją odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Jakie są klauzule niedozwolone w umowie z konsumentem? Artykuł 3853 Kodeksu cywilnego wymienia przykładowe klauzule (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli kupuję wycieczkę pobytową np. do Grecji w polskim biurze podróży i na miejscu zawieram umowę z rezydentem na dodatkową wycieczkę np. 1 dniową - to czy mam prawo zrezygnować z wycieczki w przeciągu 10 dni od momentu zawarcia bez podania przyczyny powołując się na fakt, że umowa (...)

Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru?

Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru?

Klient (przedsiębiorca) zakupił u nas sprzęt AGD. Podczas odbioru nie zgłosił żadnych usterek/uszkodzenia towaru. Dopiero po paru dniach dostaliśmy telefon od owego klienta, który stwierdził że towar jest uszkodzony i żąda wymiany. Czy klient może w takiej sytuacji odstąpić od umowy? (...)