Projekt ustawy o tzw. czternastej emeryturze

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Emeryci dostaną dodatkowe wsparcie - projekt ustawy o tzw. czternastej emeryturze przyjęty przez rząd

Ponad dziewięć milionów emerytów i rencistów otrzyma wsparcie w postaci tzw. czternastej emerytury. Projekt przepisów zakładających wypłatę dodatkowych świadczeń został przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz zajmie się nim Sejm.

Porady prawne

Chodzi o projekt ustawy o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Gospodarzem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a same przepisy są realizacją zapowiedzi złożonej w expose przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Czternasta emerytura - szczegóły projektu

Projektowane przepisy zakładają, że wypłata tzw. czternastej emerytury będzie przebiegała na podobnych zasadach, jak wypłata „trzynastek”. Świadczenia będą wypłacane z urzędu, a proponowane rozwiązanie będzie miało zastosowanie do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Kwota „czternastki” nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, czy np. ulgę rehabilitacyjną. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane również potrącenia i egzekucje.

W przypadku czternastych emerytur obowiązywać będzie jednak ograniczenie liczby uprawnionych. To różnica w porównaniu z przepisami dotyczącymi trzynastych emerytur – te otrzymają wszyscy emeryci i renciści. „Czternastka” będzie przysługiwała w 2021 roku. Przypomnijmy, trzynaste emerytury będą od 2020 roku wypłacana corocznie. Sejm przyjął już odpowiednią ustawę.

Teraz proponujemy przepisy, w świetle których w 2021 roku osoby otrzymujące niższe świadczenia otrzymają dodatkowe wsparcie. Chcemy, żeby tym osobom żyło się lepiej, żeby miały więcej finansowych możliwości – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg

Dla kogo czternasta emerytura?

Kto będzie mógł liczyć na wsparcie? Z projektu przepisów wynika, że świadczenie będzie przysługiwało osobom, które w dniu 31 października 2021 roku będą miały prawo do świadczeń określonych w projektowanej ustawie.

 • dodatkowe świadczenie, w kwocie najniższej emerytury otrzymają osoby pobierające świadczenia w kwocie do 2900 złotych brutto;
 • w przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej tego progu stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 złotych.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że dodatkowym rocznym świadczeniem objętych będzie ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość – 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości.

Na wypłatę tzw. czternastych emerytur rząd przeznaczy ok. 10,6 mld złotych, a dodatkowe wsparcie zostanie wypłacone z urzędu, w listopadzie 2021 roku. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku (w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych) oraz w styczniu 2022 roku (w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).

Co zakłada projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów?

W 2021 r. emeryci i renciści dostaną tzw. 14 emeryturę (dodatkowe roczne świadczenie pieniężne). Jest to spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé i realizowanej w ramach 100 dni działalności rządu.

 • W 2019 r. wypłacona została tzw. 13 emerytura (1100 zł brutto). Od 2020 r. 13 będzie wypłacana co roku (wyniesie 1200 zł brutto w 2020 r.).
 • Tzw. 14 zostanie wypłacona w wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że w 2021 r. emeryci i renciści otrzymają tzw. 13 emeryturę (świadczenie stałe) i 14 emeryturę (świadczenie jednorazowe).
 • Wypłata odbędzie się na zasadach podobnych jak przy trzynastej emeryturze, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych. 
 • Przy wypłacie tzw. 14 będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. Tzw. pełną 14 dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostałe osoby otrzymają 14 zmniejszoną, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego 14 będzie zmniejszona o 100 zł. 
 • Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł.
 • W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej).
 • Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r.
 • Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
 • Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne