26.1.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Sejm przyjął ustawę 

Sejm RP uchwalił 26 stycznia ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym pozwoli przeciwdziałać takim brutalnym zachowaniom.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny wzmacnia ochronę prawną zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę. Przewidziano podwyższenie maksymalnych kar za zabijanie zwierząt niezgodnie z przepisami lub znęcanie się nad nimi z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonywania takich czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5. W przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom, nowelizacja wprowadza obligatoryjne orzekanie przez sąd nawiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1.000 zł.

- "To dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy od dawna domagali się, aby polskie państwo nie było bezradne wobec zwyrodnialców znęcających się nad zwierzętami. Sejm przyjął przepisy, które sprawią, że państwo będzie stanowczo zajmowało się osobami, które w sposób haniebny, brutalny i bestialski traktują zwierzęta" – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, który kierował w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami nad projektem. Założenia zmian były szeroko konsultowane z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką praw zwierząt, a wiele ze zgłoszonych rozwiązań wykorzystano w przyjętej dzisiaj ustawie.

Surowsze kary

Ustawa przewiduje zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem kara wzrośnie do 5 lat.

Porady prawne

Obligatoryjne, a zatem nieuchronne dla sprawcy, ma być orzekanie przez sąd nawiązki, w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Do tej pory sąd mógł, lecz nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 do 100.000 zł. Orzekano ją średnio w 39% skazań, przy czym w 88% kwota nawiązek nie przekraczała 1.000 zł. W ostatnich pięciu latach nawiązkę w wysokości od 5.000 do 10.000 zł orzeczono dwa razy, natomiast od 10.000 do 20.000 tys. zł – zaledwie raz.

Skuteczna ochrona

Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą zakazu wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Orzeczenie takiego zakazu pozostanie fakultatywne przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Natomiast przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem – stanie się obligatoryjne. Zakaz ten ma być jednak stosowany jedynie, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodów.

Zmiany obejmą też środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt. Podobnie jak w przypadku zakazu wykonywania zawodu, fakultatywne pozostanie orzeczenie takiego zakazu przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Środek ten będzie natomiast obligatoryjny przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. Nowe przepisy umożliwią też orzekanie zakazu posiadania zwierząt w razie warunkowego umorzenia postępowania.

W ustawie wydłużony został czas, na jaki można orzec zakaz posiadania zwierząt oraz zakazy wykonywania zawodów, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie – z 10 do 15 lat. Ustawa wprowadza karę pozbawienia wolności w wysokości od 3 miesięcy do lat 5 za niestosowanie się do tych zakazów.

Aktywność obywatelska

Zwiększenie sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ma za zadanie odstraszanie potencjalnych sprawców. Wobec wzrostu liczby przestępstw popełnianych ze szczególnym okrucieństwem, konieczne jest wysłanie czytelnego sygnału ze strony państwa, że nie ma na to przyzwolenia. Podniesienie górnej granicy kary do 5 lat za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem ujednolica także systematykę kar w ochronie zwierząt, gdyż w ustawie - Prawo łowieckie już od 1995 r. kara za różne formy kłusownictwa i polowania niezgodnie z przepisami (np. w okresie ochronnym) wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.

Ważnym uzupełnieniem jest zwiększenie dolegliwości kary finansowej nakładanej na sprawcę. Ma być ona nieuchronna i bolesna. Dlatego, w myśl projektowanych zmian, sądy – w przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa – będą obligatoryjnie zasądzać nawiązkę. Dodatkową korzyścią z tego przepisu będzie wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt. Nawiązki będą bowiem wpływać właśnie na konta tych organizacji. Środki te zostaną dobrze spożytkowane i przyczynią się do zwiększenia aktywności obywatelskiej w ochronie zwierząt - wyjaśnił resort sprawiedliwości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy wymierzonej przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt. Propozycja ta przygotowana została w Ministerstwie Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Lepsza ochrona zwierząt

Lepsza ochrona zwierząt

Weszła w życie ustawa o zwiększeniu ochrony prawnej zwierząt Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet (...)

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz w kodeksu karnego m.in. zaostrza sankcje za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem - z 3 do 5 lat. Ustawa zobowiązuje sąd do orzekania nawiązki (...)

Zwiększona ochrona zwierząt

Zwiększona ochrona zwierząt

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu – informuje (...)

Znęcał się nad rodziną

Znęcał się nad rodziną

  Ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie miał 58-letni Jacek K. zatrzymany wczoraj w trakcie awantury domowej. Mężczyzna odpowie za znęcanie psychiczne i fizyczne nad rodziną. O całym zajściu policjantów powiadomiła żona. Kobieta zdecydowała się złożyć zawiadomienie o popełnieniu (...)

Większa ochrona małoletnich

Większa ochrona małoletnich

Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. Parlamentarzyści nie mieli wątpliwości, że oprawcy dzieci powinni być surowiej karani, a ci, którzy nie reagują na najcięższą (...)

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego wejdzie w życie 13 lipca br. Celem ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewidzianych dla sprawców, (...)

Nowelizacja uwaty o ochronie zwierząt

Nowelizacja uwaty o ochronie zwierząt

Internetowe wydanie "Rzeczpospolitej" odnosi się do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r.Wśród najistotniejszych zmian należy wymienić zakaz sprzedaży zwierząt na popularnych (...)

Potrzebne są zmiany w przepisach i praktyce w sprawach przemocy w rodzinie

Potrzebne są zmiany w przepisach i praktyce w sprawach przemocy w rodzinie

Mimo możliwości prawnych i ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, policja, prokuratura i sądy nie podejmują działań zmierzających do odseparowania od pokrzywdzonych osób podejrzanych o znęcanie się – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Nie doszło też do zapowiadanych (...)

Kalisz - Odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem

Kalisz - Odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem

Policjanci zatrzymali 29-latka, który wyrzucił przez okno psa, a następnie wrzucił go do rzeki. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał 3,2 promila alkoholu w organizmie. Odpowie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem, grozi mu do roku pozbawienia wolności.   Dyżurny (...)

Brutalnie zmasakrował psa

Brutalnie zmasakrował psa

Do okrutnego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu gryfickiego. 52-letni mężczyzna młotkiem katował swojego psa. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gryficach otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że w niewielkiej miejscowości w powiecie gryfickim, na terenie (...)

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

Na karę narazisz się wtedy, gdy zwierzę pozostanie na uwięzi dłużej niż 12 godzin lub łańcuch będzie krótszy niż 3 metry. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Autorzy ustawy wychodzą z założenia, że (...)

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem

Światowy Dzień Zwierząt, obchodzony 4 października, jest dobrą okazją do przypomnienia, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które sprawca może trafić do więzienia nawet na dwa lata. Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierze nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, (...)

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Przepis art. 66 § 3 Kodeksu karnego pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym. W pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą (...)

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Karna ochrona dzieci 13 lipca weszły w życie przepisy zapewniające lepszą prawnokarną ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Kary dla przestępców będą nie tylko surowsze, ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania (...)

„Kocham nie biję” – druga odsłona kampanii

„Kocham nie biję” – druga odsłona kampanii

Przemoc nie jest metodą wychowawczą. Jest jedynie metodą upokorzenia drugiego człowieka. Jeśli ktoś bije swoje dzieci, to oznacza, że nie sprawdza się jako rodzic - uważają organizatorzy akcji „Kocham. Nie biję". „Bicie, krzyki, awantury, znęcanie się fizyczne i psychiczne (...)

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

  Stan faktyczny   Okoliczności, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia rzekomej ofiary (przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego – znęcanie się) statusu oskarżyciela posiłkowego, na podst. art. 56 § 2 k.p.k. lub na podstawie jakiegoś innego przepisu. (...)

Szybka eksmisja znęcających się nad rodziną

Szybka eksmisja znęcających się nad rodziną

Osoby dopuszczające się przemocy w rodzinie powinny być szybko usuwane z mieszkania, nawet wówczas, gdy nie można im zapewnić nowego lokum. Taka jest propozycja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Nie chcemy nikogo wyrzucać na ulicę. Proponujemy jednak ograniczyć ochronę przed eksmisją (...)

Myśliwy nie zdecyduje o uśmierceniu zwierzęcia

Myśliwy nie zdecyduje o uśmierceniu zwierzęcia

Senackie komisje zaproponowały poprawki doprecyzowujące do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Przyjęto m.in. poprawkę senatora Jana Olecha (PO) – donosi Rzeczpospolita. Zgodnie z nią z katalogu podmiotów, które mogą stwierdzić potrzebę bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Lepsza ochrona zwierząt

Lepsza ochrona zwierząt

Weszła w życie ustawa o zwiększeniu ochrony prawnej zwierząt Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy wymierzonej przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt. Propozycja ta przygotowana została w Ministerstwie Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. (...)

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz w kodeksu karnego m.in. zaostrza sankcje za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem - z 3 do 5 lat. Ustawa zobowiązuje sąd do orzekania nawiązki (...)

Zwiększona ochrona zwierząt

Zwiększona ochrona zwierząt

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu – informuje (...)

Znęcał się nad rodziną

Znęcał się nad rodziną

  Ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie miał 58-letni Jacek K. zatrzymany wczoraj w trakcie awantury domowej. Mężczyzna odpowie za znęcanie psychiczne i fizyczne nad rodziną. O całym zajściu policjantów powiadomiła żona. Kobieta zdecydowała się złożyć zawiadomienie o popełnieniu (...)

Większa ochrona małoletnich

Większa ochrona małoletnich

Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. Parlamentarzyści nie mieli wątpliwości, że oprawcy dzieci powinni być surowiej karani, a ci, którzy nie reagują na najcięższą (...)

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego wejdzie w życie 13 lipca br. Celem ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewidzianych dla sprawców, (...)

Nowelizacja uwaty o ochronie zwierząt

Nowelizacja uwaty o ochronie zwierząt

Internetowe wydanie "Rzeczpospolitej" odnosi się do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r.Wśród najistotniejszych zmian należy wymienić zakaz sprzedaży zwierząt na popularnych (...)

Potrzebne są zmiany w przepisach i praktyce w sprawach przemocy w rodzinie

Potrzebne są zmiany w przepisach i praktyce w sprawach przemocy w rodzinie

Mimo możliwości prawnych i ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, policja, prokuratura i sądy nie podejmują działań zmierzających do odseparowania od pokrzywdzonych osób podejrzanych o znęcanie się – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Nie doszło też do zapowiadanych (...)

Kalisz - Odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem

Kalisz - Odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem

Policjanci zatrzymali 29-latka, który wyrzucił przez okno psa, a następnie wrzucił go do rzeki. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał 3,2 promila alkoholu w organizmie. Odpowie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem, grozi mu do roku pozbawienia wolności.   Dyżurny (...)

Brutalnie zmasakrował psa

Brutalnie zmasakrował psa

Do okrutnego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu gryfickiego. 52-letni mężczyzna młotkiem katował swojego psa. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gryficach otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że w niewielkiej miejscowości w powiecie gryfickim, na terenie (...)

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

Na karę narazisz się wtedy, gdy zwierzę pozostanie na uwięzi dłużej niż 12 godzin lub łańcuch będzie krótszy niż 3 metry. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Autorzy ustawy wychodzą z założenia, że (...)

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem

Światowy Dzień Zwierząt, obchodzony 4 października, jest dobrą okazją do przypomnienia, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które sprawca może trafić do więzienia nawet na dwa lata. Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierze nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, (...)

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Przepis art. 66 § 3 Kodeksu karnego pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym. W pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą (...)

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Karna ochrona dzieci 13 lipca weszły w życie przepisy zapewniające lepszą prawnokarną ochronę dzieci przed najcięższymi przestępstwami. Kary dla przestępców będą nie tylko surowsze, ale przede wszystkim przepisy wprowadzają prawny obowiązek zawiadamiania organów ścigania (...)

„Kocham nie biję” – druga odsłona kampanii

„Kocham nie biję” – druga odsłona kampanii

Przemoc nie jest metodą wychowawczą. Jest jedynie metodą upokorzenia drugiego człowieka. Jeśli ktoś bije swoje dzieci, to oznacza, że nie sprawdza się jako rodzic - uważają organizatorzy akcji „Kocham. Nie biję". „Bicie, krzyki, awantury, znęcanie się fizyczne i psychiczne (...)

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

  Stan faktyczny   Okoliczności, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia rzekomej ofiary (przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego – znęcanie się) statusu oskarżyciela posiłkowego, na podst. art. 56 § 2 k.p.k. lub na podstawie jakiegoś innego przepisu. (...)

Szybka eksmisja znęcających się nad rodziną

Szybka eksmisja znęcających się nad rodziną

Osoby dopuszczające się przemocy w rodzinie powinny być szybko usuwane z mieszkania, nawet wówczas, gdy nie można im zapewnić nowego lokum. Taka jest propozycja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Nie chcemy nikogo wyrzucać na ulicę. Proponujemy jednak ograniczyć ochronę przed eksmisją (...)

Myśliwy nie zdecyduje o uśmierceniu zwierzęcia

Myśliwy nie zdecyduje o uśmierceniu zwierzęcia

Senackie komisje zaproponowały poprawki doprecyzowujące do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Przyjęto m.in. poprawkę senatora Jana Olecha (PO) – donosi Rzeczpospolita. Zgodnie z nią z katalogu podmiotów, które mogą stwierdzić potrzebę bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

Otrzymałem akt oskarżenia o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną i dziećmi, w ten sposób, że "wszczynał awantury w trakcie których znieważał pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, bił (...)

Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami

Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi do siebie, niestety w ciągu (...)

Wycofanie się z oskarżenia

Wycofanie się z oskarżenia

Przeciwko osobie było prowadzone postępowanie karne o znęcanie się nad rodziną. Akt oskarżenia znalazł się w sądzie - jest już wyznaczony pierwszy termin rozprawy. Oskarżony przebywa w areszcie. (...)

Znęcanie się psychiczne nad małżonkiem

Znęcanie się psychiczne nad małżonkiem

W polskim systemie prawnym istnieje bardzo rozbudowany mechanizm pomocy kobietom, które są, lub nawet rzekomo są, poddawane fizycznemu lub psychicznemu znęcaniu przez małżonka. Praktycznie każde (...)

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

Od momentu rozwodu z Mamą (w 1972 r.) Ojciec mój rozpoczął systematyczne znęcanie się nad Mama, Siostra i mną. Mam na myśli znęcanie się psychiczne poprzez słowo pisane. Ja kilkakrotnie wyjeżdżałam (...)

Znamiona przestępstwa znęcania

Znamiona przestępstwa znęcania

Czy utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem - nie jest znęcaniem się psychicznym? Dla stwierdzenia, czy opisana sytuacja należy do kategorii zachowań określanych mianem znęcania się, (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Zamierzam wystąpić do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci (znęcanie sie fizyczne, psychiczne, nakłanianie do kradzieży, obnażanie się przed małoletnim oraz teksty na tematy seksualne). (...)

Eksmisja współmałżonka

Eksmisja współmałżonka

Czy można eksmitować współmałżonka (za znęcanie się fizyczne i psychiczne) z mieszkania komunalnego lub spółdzielczego? A jak wygląda sytuacja w przypadku gdy jest to mieszkanie własnościowe (...)

Dowód w sprawie o znęcanie się

Dowód w sprawie o znęcanie się

Chcę założyć mężowi sprawę o znęcanie się. Czy dowodem w sprawie może być opinia psychologa do którego chodzi mąż. Mąż dokładnie opowiedział psychologowi co zrobił. Odbyło się to w (...)

Kopanie psa

Kopanie psa

Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo wiem, że mogą to robić bezkarnie, (...)

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

Zrzekłem się części gospodarstwa rolnego po naszym ojcu na rzecz swojego brata. Czy możemy określić to jako bezpodstawne wzbogacenie się mojego brata? Wyrokiem Sądu brat mój został skazany za (...)

Przedawnienie karalności w prawie karnym

Przedawnienie karalności w prawie karnym

Jaka podstawa prawna umożliwia zgłoszenie czynów dokonanych w przeszłości, ale które uległy już przedawnieniu? Chodzi o znęcanie psychiczne i fizyczne. Czy mam możliwość zgłoszenia na piśmie (...)

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

Czy można wystąpić o kasację prawomocnego wyroku sądu, jeśli sąd popełnił błąd? Gdzie wystąpić? Powinna być jedna sprawa sądowa, a nie kilka, bo jest zachowana przepisami ciągłość czynu (...)

Cofnięcie wniosku o znęcanie

Cofnięcie wniosku o znęcanie

Jest sprawa o znęcanie się nad rodziną. Policja wszczęła dochodzenie. Wniosek złożyła żona. Czy żona może się jeszcze wycofać w trakcie dochodzenia, jeśli mąż się poprawił? Czy policja (...)

Dowód znęcania się psychicznego

Dowód znęcania się psychicznego

Czy istnieje sposób udowodnienia sprawcy faktu znęcania się psychicznego? W jaki sposób można to zrobić? Jak najbardziej możliwe jest przeprowadzenie dowodu na okoliczność znęcania się psychicznego. (...)

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

Otrzymałem akt oskarżenia o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną i dziećmi, w ten sposób, że "wszczynał awantury w trakcie których znieważał pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, bił (...)

Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami

Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi do siebie, niestety w ciągu (...)

Wycofanie się z oskarżenia

Wycofanie się z oskarżenia

Przeciwko osobie było prowadzone postępowanie karne o znęcanie się nad rodziną. Akt oskarżenia znalazł się w sądzie - jest już wyznaczony pierwszy termin rozprawy. Oskarżony przebywa w areszcie. (...)

Znęcanie się psychiczne nad małżonkiem

Znęcanie się psychiczne nad małżonkiem

W polskim systemie prawnym istnieje bardzo rozbudowany mechanizm pomocy kobietom, które są, lub nawet rzekomo są, poddawane fizycznemu lub psychicznemu znęcaniu przez małżonka. Praktycznie każde (...)

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

Od momentu rozwodu z Mamą (w 1972 r.) Ojciec mój rozpoczął systematyczne znęcanie się nad Mama, Siostra i mną. Mam na myśli znęcanie się psychiczne poprzez słowo pisane. Ja kilkakrotnie wyjeżdżałam (...)

Znamiona przestępstwa znęcania

Znamiona przestępstwa znęcania

Czy utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem - nie jest znęcaniem się psychicznym? Dla stwierdzenia, czy opisana sytuacja należy do kategorii zachowań określanych mianem znęcania się, (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Zamierzam wystąpić do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci (znęcanie sie fizyczne, psychiczne, nakłanianie do kradzieży, obnażanie się przed małoletnim oraz teksty na tematy seksualne). (...)

Eksmisja współmałżonka

Eksmisja współmałżonka

Czy można eksmitować współmałżonka (za znęcanie się fizyczne i psychiczne) z mieszkania komunalnego lub spółdzielczego? A jak wygląda sytuacja w przypadku gdy jest to mieszkanie własnościowe (...)

Dowód w sprawie o znęcanie się

Dowód w sprawie o znęcanie się

Chcę założyć mężowi sprawę o znęcanie się. Czy dowodem w sprawie może być opinia psychologa do którego chodzi mąż. Mąż dokładnie opowiedział psychologowi co zrobił. Odbyło się to w (...)

Kopanie psa

Kopanie psa

Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo wiem, że mogą to robić bezkarnie, (...)

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

Zrzekłem się części gospodarstwa rolnego po naszym ojcu na rzecz swojego brata. Czy możemy określić to jako bezpodstawne wzbogacenie się mojego brata? Wyrokiem Sądu brat mój został skazany za (...)

Przedawnienie karalności w prawie karnym

Przedawnienie karalności w prawie karnym

Jaka podstawa prawna umożliwia zgłoszenie czynów dokonanych w przeszłości, ale które uległy już przedawnieniu? Chodzi o znęcanie psychiczne i fizyczne. Czy mam możliwość zgłoszenia na piśmie (...)

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

Czy można wystąpić o kasację prawomocnego wyroku sądu, jeśli sąd popełnił błąd? Gdzie wystąpić? Powinna być jedna sprawa sądowa, a nie kilka, bo jest zachowana przepisami ciągłość czynu (...)

Cofnięcie wniosku o znęcanie

Cofnięcie wniosku o znęcanie

Jest sprawa o znęcanie się nad rodziną. Policja wszczęła dochodzenie. Wniosek złożyła żona. Czy żona może się jeszcze wycofać w trakcie dochodzenia, jeśli mąż się poprawił? Czy policja (...)

Dowód znęcania się psychicznego

Dowód znęcania się psychicznego

Czy istnieje sposób udowodnienia sprawcy faktu znęcania się psychicznego? W jaki sposób można to zrobić? Jak najbardziej możliwe jest przeprowadzenie dowodu na okoliczność znęcania się psychicznego. (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Czy będąc oskarżonym z art. 207 par.1 kk (bicie, maltretowanie) można dobrowolnie poddać się karze np. wnieść odszkodowanie finansowe dla członków rodziny? Czy w przypadku wyroku w zawieszeniu (...)

FORUM PRAWNE

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod Jestem w trakcie rozwodu,wraz z mężem posiadamy wspóne własnosciowe mieszkanie.Czy jest szansa eksmisji męża? Mąż nie pracuje, jest alkoholikiem, znęca się psychicznie (...)

Fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie się), powołał kilka (...)

znęcanie się!!!

znęcanie się!!! Mam kłopot z moim mężem. Jest bardzo dobrym człowiek, wszyscy za nim przepadają, ale jak tylko drzwi się zamykają zmienia się w potwora, znęca się nade mną psychicznie. O wszystko (...)

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa (...)

Eksmisja wraz z rozwodem

Eksmisja wraz z rozwodem Prawie 2 lata temu złożyłam pozew do sądu o rozwód i eksmisję męża z powodu znęcania sie nad rodziną. Jedna sprawa o znęcanie została, za moja zgodą, warunkowo umorzona (...)

Znęcanie się nad zwierzęciem

Znęcanie się nad zwierzęciem Witam wczoraj jak szłam z chłopakiem byliśmy świadkami jak grupka chłopaków znęcała się nad kotem, rzucali w niego kamieniami i kopali. Od razu postanowiliśmy (...)

Czy mogę oskarżyć brata o znęcanie się?

Czy mogę oskarżyć brata o znęcanie się? Czy mogę oskarżyć brata o znęcanie się? Chcę oskarżyć brata o znęcanie się - jak to zrobić? I jaka może być wysokość kary za znęcanie? Brat (...)

kary za znęcanie się nad zwierzętami

kary za znęcanie się nad zwierzętami Witam, sejm przygotował ponoć jakieś zmiany w ochronie nad zwierzętami, wiadomo w jakim stadium są te projekty i co dokładnie zmieniają ? Nowelizacja ustawy (...)

Zamiana służebności/znęcanie się

Zamiana służebności/znęcanie się Witam Mam problem z ojcem, który jest alkoholikiem. znęca się psychicznie nade mną i mamą wszczyna awantury(Obecnie przebywa w ZK za jazdę w stanie nietrzeźwościi) (...)

Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami Jaka grozi kara za znęcanie się nad zwierzętami? Np. za pobicie psa? Po odpowiedź odsyłam do Ustawy o ochronie zwierząt. Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę (...)

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod Jestem w trakcie rozwodu,wraz z mężem posiadamy wspóne własnosciowe mieszkanie.Czy jest szansa eksmisji męża? Mąż nie pracuje, jest alkoholikiem, znęca się psychicznie (...)

Fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie się), powołał kilka (...)

znęcanie się!!!

znęcanie się!!! Mam kłopot z moim mężem. Jest bardzo dobrym człowiek, wszyscy za nim przepadają, ale jak tylko drzwi się zamykają zmienia się w potwora, znęca się nade mną psychicznie. O wszystko (...)

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa (...)

Eksmisja wraz z rozwodem

Eksmisja wraz z rozwodem Prawie 2 lata temu złożyłam pozew do sądu o rozwód i eksmisję męża z powodu znęcania sie nad rodziną. Jedna sprawa o znęcanie została, za moja zgodą, warunkowo umorzona (...)

Znęcanie się nad zwierzęciem

Znęcanie się nad zwierzęciem Witam wczoraj jak szłam z chłopakiem byliśmy świadkami jak grupka chłopaków znęcała się nad kotem, rzucali w niego kamieniami i kopali. Od razu postanowiliśmy (...)

Czy mogę oskarżyć brata o znęcanie się?

Czy mogę oskarżyć brata o znęcanie się? Czy mogę oskarżyć brata o znęcanie się? Chcę oskarżyć brata o znęcanie się - jak to zrobić? I jaka może być wysokość kary za znęcanie? Brat (...)

kary za znęcanie się nad zwierzętami

kary za znęcanie się nad zwierzętami Witam, sejm przygotował ponoć jakieś zmiany w ochronie nad zwierzętami, wiadomo w jakim stadium są te projekty i co dokładnie zmieniają ? Nowelizacja ustawy (...)

Zamiana służebności/znęcanie się

Zamiana służebności/znęcanie się Witam Mam problem z ojcem, który jest alkoholikiem. znęca się psychicznie nade mną i mamą wszczyna awantury(Obecnie przebywa w ZK za jazdę w stanie nietrzeźwościi) (...)

Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami Jaka grozi kara za znęcanie się nad zwierzętami? Np. za pobicie psa? Po odpowiedź odsyłam do Ustawy o ochronie zwierząt. Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę (...)

znęcanie się nad zwierzetami

znęcanie się nad zwierzetami Witam! Przez przypadek wracając późnym wieczorem z pracy przejechałem psa sąsiadki, który podleciał mi pod koła. Przyznałem i zaniosłem sąsiadce tego psa nawet (...)

Porady prawne