Informacje o strategiach podatkowych

Jak MF walczy z nieuczciwymi praktykami przy rozliczeniach podatkowych?

Nowelizacja ustawy CIT wprowadza obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategiach podatkowych. Dotyczy to strategii podatkowych realizowanych przez podatników o przychodach przekraczających 50 mln euro w roku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe. Zwiększy się transparentność rozliczeń podatkowych największych podatników CIT w Polsce.

Wprowadzony został zatem obowiązek udostępniania przez największe firmy informacji o realizowanej przez nie polityce podatkowej. Podatnicy będą zobowiązani do publikowania informacji na stronie internetowej i przekazywania jej urzędowi skarbowemu do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Celem nowelizacji jest zwiększanie transparentności rozliczeń podatkowych największych podatników CIT w Polsce.

Porady prawne

Kto musi informować o strategii podatkowej?

Najwięksi podatnicy będą mieli obowiązek informowania o swojej strategii podatkowej. Sprawozdanie z realizacji strategii muszą opublikować na stronie internetowej i dodatkowo przekazać informację do urzędu skarbowego.

Nowy obowiązek dotyczy:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych.

Przepisy nie definiują, czym jest strategia podatkowa. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące między innymi:

  • stosowanych procedur i procesów w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych,
  • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
  • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
  • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  • dobrowolnych formach współpracy z organami krajowej administracji skarbowej (KAS).

Katalog jest otwarty. Sprawozdanie należy sporządzić z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Informacje o strategii podatkowej należy podawać z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Sprawozdanie należy opublikować i przekazać informację do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara do 250 tys. zł.

Kiedy weszły w życie nowe przepisy?

Nowe przepisy ustawy weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Z uwagi na to, że ustawa nowelizująca nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne