Równouprawnienie w pracy

30.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Pracodawcy uważają, że ustawa o równym traktowaniu przygotowana przez resort pracy wykracza poza dyrektywy UE. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań może zniechęcić do zatrudniania niepełnosprawnych

(...)Propozycja jest taka:Jeżeli pracodawca nie poczyni w firmie nakładów umożliwiających zatrudnianie niepełnosprawnych, będzie to uznane za naruszenie prawa do równego traktowania. Nie byłoby mowy o łamaniu prawa, gdyby okazało się to nadmiernym obciążeniem. Przy ocenie, czy koszty nakładów są dla firmy zbyt duże, mają być brane pod uwagę możliwości uzyskania przez nią pomocy publicznej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne