Świadectwo pracy co dwa lata

Świadectwo pracy co dwa lata

Ale tylko dla zatrudnionych na czas określony. Rzadziej pójdziemy też do lekarza medycyny pracy.

Od 21 marca obowiązuje znowelizowany kodeks pracy. Zgodnie z nowymi przepisami szef nie musi wydawać nam świadectwa pracy za każdym razem, gdy będziemy przedłużać umowę.

Zasada taka może być stosowana tylko w przypadku umów terminowych, czyli na okres próbny, o pracę na czas określony lub o pracę na czas wykonania określonego zadania. Jeżeli po wygaśnięciu lub rozwiązaniu jednej z nich podpiszemy kolejną z tą sama firmą, to świadectwo pracy dostaniemy po 24 miesiącach od podpisania pierwszej umowy. Będzie ono zawierało wszystkie zakończone okresy zatrudnienia.

Porady prawne

Przykład
Podpisałem umowę na 3-miesięczny okres próbny. Następnie dostałem roczną umowę na czas określony, a później taką samą na kolejny rok.

 Po 24 miesiącach od dnia podpisania pierwszej umowy pracodawca musi wystawić zbiorcze świadectwo pracy. Znajdziemy w nim wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, czyli z umowy na 3-miesięczny okres próbny oraz rocznej umowy na czas określony. Trzecia umowa jeszcze obowiazuje, więc uwzględni ją dopiero następne świadectwo pracy.

Jeśli chcemy, możemy jednak w każdej chwili wystąpić do pracodawcy o wystawienie świadectwa za każdy zakończony okres. Po złożeniu pisemnego wniosku otrzymamy je w ciągu 7 dni.

Nowe regulacje będą stosowane do umów podpisanych od dnia zmiany przepisów, czyli od 21 marca. Jeśli w tym czasie trwała kolejna umowa terminowa, to pracodawca wyda nam świadectwo pracy zgodnie z przepisami sprzed nowelizacji. Dostaniemy je zatem zaraz po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

Rzadsze wizyty w gabinecie lekarskim

Obowiązek wstępnych badań lekarskich dotyczy wszystkich osób przyjmowanych do pracy – nawet tych, które u poprzedniego pracodawcy wykonywały identyczne zadania i posiadają ważne badania okresowe.

Ze wstępnych badań zwolniono jedynie pracowników, którzy bezpośrednio po wygaśnięciu jednej umowy podpisali kolejną z tą sama firmą. Jeśli miedzy umowami była choćby jednodniowa przerwa, to badania były obowiązkowe.

Po zmianach w kodeksie pracy na badania wstępne zostaniemy skierowani dopiero wtedy, gdy przerwa między umowami – w tej samej firmie i na takim samym stanowisku – będzie dłuższa niż 30 dni.

W odświeżonym art. 229 w § 1 czytamy:
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to
samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę
zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2011, nr 36, poz. 181).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika