4.11.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Nowa Konwencja

20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

Nowa Konwencja zastąpi umowę z dnia 16 grudnia 1976 r. Wejdzie w życie po jej ratyfikacji przez parlamenty obu umawiających się państw. Jeśli ratyfikacji zdąży się dokonać w 2006 roku, to postanowienia nowej Konwencji będą miały zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2007 roku. Tymczasem polski Sejm uchwalił już i przekazał Senatowi projekt ustawy dotyczącej ratyfikacji Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią. Wszystkie kluby parlamentarne poparły w Sejmie nową Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią. Posłowie chcą jak najszybszego uchwalenia ustawy o ratyfikacji tej umowy.

Porady prawne

Wszyscy polscy obywatele, którzy pracują na Wyspach, i do tej pory musieli rozliczyć się z dochodu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, będą zapewne zainteresowani faktem, iż po wejściu w życie nowych przepisów zapłacą tylko brytyjski podatek dochodowy.

Wejście w życie nowej Umowy będzie miało negatywne skutki dla budżetu państwa. Resort finansów szacuje, że wpływy z podatku dochodowego będą niższe o kilkadziesiąt mln zł rocznie.

Na czym polega obecna metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą?

Obecnie obowiązująca umowa z 1976 r. między Polską a Wielką Brytanią przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia podatku. Co do zasady więc dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce, z tym że od obliczonego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą (metoda zaliczenia) polega na tym, że w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym. W tym przypadku kwotę podatku obliczonego według skali od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Zastosowanie tej metody w Polsce reguluje art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A więc, podatnicy zameldowani w Polsce, ale pracujący w Wielkiej Brytanii, powinni się rozliczyć z fiskusem w naszym kraju. Od wyliczonego w Polsce podatku mają prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą.

Co istotne, nasz system podatkowy jest bardziej represyjny niż system brytyjski. W Polsce kwota wolna od podatku wynosi 3 tys. złotych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii kwota ta sięga 6 tys. funtów, czyli ponad 35 tys. złotych.

Wielu Polaków starało się uniknąć płacenia podatku w naszym kraju przez wymeldowanie się ze swego stałego miejsca zamieszkania w Polsce i przeniesienie centrum swych interesów życiowych do Wielkiej Brytanii. Jeśli bowiem podatnik mieszka na stałe za granicą, to w Polsce płaci tylko podatek od tych dochodów, które w danym roku podatkowym osiągnął w naszym kraju. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

Jednak w przypadku podatnika, który mimo zatrudnienia za granicą nadal centrum swych interesów życiowych ma w Polsce, zastosowanie mają przepisy o tzw. nieograniczonym obowiązku podatkowym. Taki podatnik musi rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym ze wszystkich swoich dochodów.

Urzędy skarbowe zaś ścigały podatników, którzy tylko pozornie przenieśli się do Wielkiej Brytanii. Wystarczyło, że podatnik pozostawił w Polsce konto bankowe lub w inny sposób zdradził się, że nie przeniósł się na stałe na Wyspy, a urząd skarbowy już wzywał taką osobę do złożenia wyjaśnień na temat źródła swych dochodów oraz sposobu ich opodatkowania.

Obecny stan prawny jest krzywdzący dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, gdyż są oni w gorszej sytuacji, niż zarabiający na tym samym rynku obywatele brytyjscy - ponoszą podobne koszty utrzymania, a dodatkowo płacą podatki w Polsce.

Na czym polega nowa metoda unikania podwójnego opodatkowania - metoda wyłączenia z progresją?

Podpisanie umowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kilkuset tysięcy Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Nowa umowa, podobnie jak większość zawartych przez Polskę konwencji, wprowadza metodę wyłączenia z progresją. Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie. A więc, dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii będzie w Polsce zwolniony od podatku. Będzie natomiast wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w Polsce. Nowe rozwiązanie ma dotyczyć rozliczenia dochodów za 2007 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy we Francji  Zgodnie z art. 15 obowiązującej polsko-francuskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, pensje, płace i podobne wynag zaliczki na podatek, pracownik, oddelegowany (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo unikanie podwójnego opodatkowania, dochody zagraniczne, konwencje, umowy międzynarodowe

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych (...)

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane są zazwyczaj według Modelowej Konwencji OECD.   Pod pojęciem zagranicznego zakładu w świetle Umowy Modelowej OECD rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo unikanie podwójnego opodatkowania, dochody zagraniczne, konwencje, umowy międzynarodowe

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy we Francji  Zgodnie z art. 15 obowiązującej polsko-francuskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, pensje, płace i podobne wynag zaliczki na podatek, pracownik, oddelegowany (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych (...)

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane są zazwyczaj według Modelowej Konwencji OECD.   Pod pojęciem zagranicznego zakładu w świetle Umowy Modelowej OECD rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, co mogę odliczyć od podatku? Czy obejmują mnie jakieś ulgi? Podmioty mające siedzibę lub (...)

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (zdaje się, że obowiązuje w Irlandii)? Czy jest bardziej korzystne od odliczenia proporcjonalnego (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie na nią 50% pensja podstawowa, 50% diety i inne wydatki. Czy podlegam opodatkowaniu od zarobku w przypadku, (...)

Opodatkowanie dochodów z działalności w Anglii

Opodatkowanie dochodów z działalności w Anglii

Mąż prowadzi w Anglii jednoosobową działalność gospodarczą i tam płaci podatki od ponad dwóch lat. Jednocześnie otrzymuje jeszcze niewielkie dochody w Polsce. Rozliczyłam się wspólnie z mężem w PIT. Nie podałam jednak dochodów uzyskiwanych przez niego w Anglii, kierując się informacją, (...)

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Chcemy sprzedać prawa autorskie do programu komputerowego spółce mającej siedzibę w Niemczech. Prawa autorskie będą sprzedane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Czy sprzedaż praw autorskich podlega podatkowi u źródła w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Polska-Niemcy) (...)

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Spółka polska kupuje licencje w celu dalszej odsprzedaży od zagranicznego dystrybutora - spółki matki, która posiada 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W przypadku posiadania udziałów w spółkach z siedzibami w UE ustawa o pdof stwarza pewne możliwości zwolnienia z podatku u źródła (...)