21.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Utwory publikowane w nabywanym serwisie internetowym - opinia prawna

Stan faktyczny

Pan X chce zakupić serwis internetowy. Na stronach serwisu znajdują się krótkie informacje, sprawozdania, felietony. Czy autorzy tych treści mają do nich prawa? Czy autor może żądać usunięcia swoich artykułów ze stron serwisu? Autorzy publikowali treści na stronach serwisu nieodpłatnie. Nie zawierali z poprzednim właścicielem serwisu żadnych umów. Ich publikacje następowały więc na podobnych zasadach, jak na forum internetowym. 

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631)

Porady prawne

Przystępując do analizy przedstawionego zagadnienia należy wstępnie założyć, iż w umowie "przenoszącej własność" serwisu internetowego nie ma żadnych postanowień dotyczących przeniesienia praw autorskich do treści prezentowanych na tym serwisie. Omawiając przedstawiony problem, w pierwszej kolejności przytoczyć należy definicję utworu, którą posługuje się ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Tym samym wskazać należy, iż felietony i informacje autorstwa w/w redaktora, jako przejawy jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze, na gruncie przepisów ustawy winny być traktowane jako utwory i z tego powodu korzystają z ochrony, jaką ustawa przyznają im oraz ich twórcy. Utwór, zgodnie z ust. 3 i 4 art. 1 ustawy, jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Prawo autorskie przysługuje twórcy utworu, które w swojej treści obejmuje zarówno autorskie prawa osobiste (które chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, w szczególności prawo do autorstwa utworu czy oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo), jak i autorskie prawa majątkowe (obejmujące prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu). W świetle powyższego należy stwierdzić, iż prawo do rozpowszechniania, umieszczania utworów – newsów lub felietonów, na stronach serwisu internetowego objęte będzie autorskimi prawami majątkowymi ich twórcy, gdyż dotyczy sposobu korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji.

Należy zaznaczyć, iż ustawa określa dwie zasadnicze możliwości, na podstawie których osoba inna niż autor może korzystać z utworu w określonym zakresie. Są nimi umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowa o korzystanie z utworu, tzw. umowa licencyjna. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Ze względu więc na to, iż jak w opisie problemu wskazano, z redaktorem nie była podpisywana żadna umowa, z całą pewnością nie mogło dojść do przeniesienia jego autorskich praw majątkowych. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której twórca utworów udzielił poprzedniemu "właścicielowi serwisu" licencji w zakresie publikacji jego tekstów w serwisie internetowym. Ponieważ umowa licencyjna niewyłączna nie wymaga dochowania jakiejś szczególnej formy, do udzielenia licencji mogło dojść także w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany, który wynikał z przyjętej między stronami praktyki (twórca dostarczał właścicielowi serwisu swoje teksty, które tamten następnie za zgodą twórcy umieszczał na stronach internetowych serwisu).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Co jeśli dziecko zostało objęte kwarantanną lub izolacją?

Co jeśli dziecko zostało objęte kwarantanną lub izolacją?

Jeżeli Twoje dziecko miało bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem – zostaje objęte kwarantanną. Jeśli natomiast ma pozytywny wynik testu – nałożona jest na niego izolacja. W obydwu przypadkach przysługuje Ci prawo do zasiłku i wolne w pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. ##baner## Czy dzieci chorują na koronawirusa? Każdy rodzic obawia się o zdrowie swoich dzieci. (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych. Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj (...)

Mobilna biblioteka nie tylko dla uczniów

Mobilna biblioteka nie tylko dla uczniów

Ruszyła mobilna biblioteka szkolna Uruchomiono internetową bibliotekę, w której uczniowie z całej Polski znajdą lektury do szkół podstawowych i liceów. Nie będą musieli wyrabiać sobie kart ani stać w kolejkach. Nie grozi im także, że ktoś ich ubiegnie i wypożyczy książkę przed nimi – lektur starczy dla wszystkich, a wypożyczonych książek w ogóle (...)

Jak zgłosić niebezpieczny produkt do UOKiK?

Jak zgłosić niebezpieczny produkt do UOKiK?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli wykryje, że jego produkt może być niebezpieczny. Nie zrobienie tego to złamanie prawa, za które grożą kary pieniężne. Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek, nie jest bezpieczny dla użytkowników, powinien niezwłocznie powiadomić o (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start

Rodzicu, możesz złożyć wniosek o Dobry start Chociaż do powrotu uczniów do szkół pozostały dokładnie dwa miesiące, rodzice już od dzisiaj mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. – "Im wcześniej złożony wniosek, tym szybciej pieniądze trafią na konto i pozwolą pokryć wydatki związane z rozpoczęciem (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać (...)

Handlujesz w internecie? Sprawdź czy Fiskus może Ci się dobrać do portfela

Handlujesz w internecie? Sprawdź czy Fiskus może Ci się dobrać do portfela

Niewielu z internautów wie, że dokonywanie transakcji za pośrednictwem Internetu, na różnego rodzaju aukcjach internetowych, jest obarczone obowiązkiem podatkowym. Z zawarciem umowy sprzedaży, w tym za pomocą internetu, połączony jest obowiązek podatkowy. Przy tym należy wskazać, że nie jest ważne czy sprzedajesz na polskim lub zagranicznym serwisie aukcyjnym, nie ma to bowiem (...)

Portal zamieszczający przeglądy i omówienie artykułów prasowych - opinia prawna

Portal zamieszczający przeglądy i omówienie artykułów prasowych - opinia prawna

    Stan faktycznyZamierzam prowadzić tematyczny portal internetowy zajmujący się przeglądem informacji z mediów publicznych na wybrane tematy (głównie gospodarcze i społeczne). Podstawowym źródłem informacji dla serwisu ma być prasa oraz inne portale internetowe. Informacje w moim portalu będą miały postać tekstową (artykułów), które (...)

Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

  Stan faktyczny Prowadzę obecnie jednoosobowo, firmę komputerową zwaną dalej PRACOWNIĄ. Dla firmy zwanej dalej ZLECENIOBIORCA, na jego zlecenie i zgodnie z podpisanymi umowami, zostało napisanych kilkanaście systemów informatycznych w języku programowania COBOL (na który to język kupione zostało oprogramowanie licencyjne firmy Microsoft). Systemy komputerowe dotyczyły (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców (...)

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Stan faktyczny Jakiś czas temu z firmą, z którą współpracuję podpisałem list intencyjny. Zawiera on takie określenia jak: "Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonywania usług informatycznych". Porozumienie to wspomina także o karze umownej. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania chciałbym zakończyć współpracę nieco wcześniej. Z drugą stroną nie łączy mnie żadna (...)

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Pomimo częstego pomijania tego faktu przez osoby tworzące strony internetowe, prawo autorskie zobowiązuje je do dbałości o prawa twórców umieszczanych na stronach zdjęć, fragmentów tekstu czy muzyki. Wskazania wymaga, że w razie potrzeby autor może domagać się zaprzestania używania jego dzieła, a także wynagrodzenia. Istnieją jednak metody, pozwalające na uniknięcie (...)

Czym jest utwór zależny?

Czym jest utwór zależny?

Sama definicja utworu zależnego zawarta jest w art. 2. ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) – dalej „u.p.a.p.p.” , zgodnie z którym: 1.      Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego (...)

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktycznyPrzedmiotem działalności wspólników spółki cywilnej jest opracowywanie i oferowanie klientom programów komputerowych. Niektóre z tych programów pisane były samodzielnie przez jednego ze wspólników, pozostałe przy niewielkim udziale innego wspólnika. Do kogo należą prawa autorskie do tych programów? Czy po rozwiązaniu (...)

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

 Stan faktyczny  Osoba fizyczna zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność ta polegać będzie na oferowaniu klientom korzystanie z systemu komputerowego służącego do szybkiego przesyłania wiadomości e-mail i sms. System składa się z dwóch elementów: komputerowy program komunikacyjny, który będzie przedmiotem sprzedaży i oprogramowanie (...)

Na czym polega nadzór autorski nad utworem?

Na czym polega nadzór autorski nad utworem?

Prawo autorskie wprowadza tzw. nadzór autorski który dotyczy sposobu korzystania, rozpowszechniania utworu czy też tworzenia kopii. Zgodnie z art.  60. u.p.a.p.p. [Nadzór autorski] 1. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze (...)

Konsultacje w sprawie zielonej księgi: prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy

Konsultacje w sprawie zielonej księgi: prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy

23 lipca 2008 r. Sekretariat Generalny Rady UE przekazał Polsce dokument zawierający Zieloną księgę. Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy. Celem Księgi jest zachęcenie do publicznej debaty nad najlepszymi sposobami rozpowszechniania w środowisku online wiedzy związanej z badaniami, nauką i edukacją. Jej zadaniem jest przedstawienie szeregu kwestii związanych z rolą praw autorskich (...)

Ciekawy przykład przedmiotu prawa autorskiego - opinia prawna

Ciekawy przykład przedmiotu prawa autorskiego - opinia prawna

Stan faktycznySzkoła zatrudniła mnie na stanowisko nauczyciela zajęć pozalekcyjnych. Poza normalnym prowadzeniem zajęć stworzyłam niemal godzinny zupełnie niepowtarzalny program mojego pomysłu. Program ten opracowywałam sama, poza godzinami pracy. Przypadkowo dowiedziałam się, że nauczycielka, która mnie zastąpiła także korzysta ze stworzonego przeze mnie programu. Czy przysługują (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Podstawowe zasady ochrony praw autorskich i pokrewnych

Podstawowe zasady ochrony praw autorskich i pokrewnych

    Co jest przedmiotem prawa autorskiego? Jeżeli Kowalski stworzy utwór (np. namaluje obraz, napisze artykuł, skomponuje utwór muzyczny, zrobi zdjęcie) to będzie on chroniony prawem autorskim jeśli: jest oryginalny (Kowalski jest przekonany o "nowości" swojego dzieła, jest to tzw. "subiektywna nowość"), ma charakter indywidualny (przesłanka ta jest spełniona jeśli (...)

SIWZ też mogą być chronione prawem autorskim

SIWZ też mogą być chronione prawem autorskim

Powielenie przygotowanej przez kogo innego specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, tzw. SIWZ, może być kradzieżą cudzej myśli, zakazaną przez prawo autorskie, a także przez przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Choć bowiem sposób sporządzenia SIWZ szczegółowo normuje prawo zamówień publicznych, formularz ofertowy może być utworem chronionym przez prawo autorskie. (...)

Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

Stan faktyczny Niemiecki kontrahent, z którym mamy umowę o stałej współpracy, wypożyczył nam program AutoCad do konstruowania wyrobów, które produkujemy. Jako potwierdzenie otrzymaliśmy pismo stwierdzające oddanie programu do dyspozycji naszej firmie (nie została określona wartość programu, ani czas na jaki został wypożyczony). Czy czynność ta powinna być w jakiś sposób opodatkowana? (...)

Reforma prawa autorskiego w planach prac Komisji Europejskiej

Reforma prawa autorskiego w planach prac Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zamierza zaproponować w 2015 r. reformę unijnych przepisów o prawie autorskim, aby dostosować je do rozwoju nowych technologii. Przepisy te będą częścią szerszej inicjatywy, dotyczącej stworzenia wspólnego rynku cyfrowego w UE. Plan pracy na ten rok, który Komisja przedstawiła w połowie grudnia, wymienia pakiet w sprawie wspólnego rynku cyfrowego jako jedną z 23 inicjatyw, (...)

Prawo autorskie do zmiany

Prawo autorskie do zmiany

Wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawia wątpliwości, że potrzebna jest nowelizacja prawa autorskiego. Rządowy projekt takiej nowelizacji znajduje się obecnie w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. NSA podkreślił natomiast skutki, jakie dla środowisk twórczych oraz dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wywołuje nieusunięta do dziś (...)

Prawo do poprawy

Prawo do poprawy

Sejm będzie musiał w 2008 r. nie tylko wprowadzić istotne zmiany systemowe, ale i poprawić wiele ustaw, które utrudniają życie obywatelom i przedsiębiorcom Wielu zmian wymaga także prawo autorskie. – Nie łudźmy się, że uda się kompleksowa reforma, bo dyskusje o niej (oraz spory artystów z nadawcami i przedsiębiorcami) trwają od lat i nie widać ich końca – mówi Ewa Łepkowska, (...)

Jak sobie radzi prawo autorskie z nowymi technologiami?

Jak sobie radzi prawo autorskie z nowymi technologiami?

Prawo autorskie i praktyka sądowa nie zawsze nadążają za nowymi wyzwaniami, jakie niosą ze sobą szybko rozwijające się technologie   (...)Zastawiano się m.in., jak pogodzić swobodny dostęp do informacji i dóbr kultury, który umożliwiają nowe technologie cyfrowe, ze skuteczną i rozsądną ochroną prawa własności intelektualnej.   (...)- Tajemnica dziennikarska jest u nas (...)

Zdjęcia z wakacji a prawo autorskie i cywilne...

Zdjęcia z wakacji a prawo autorskie i cywilne...

Portale społecznościowe i serwisy poświęcone prezentacji fotografii pozwalają obecnie na bardzo łatwe dzielenie się ze znajomymi zdjęciami z wakacji. O czym należy pamiętać, udostępniając je publicznie w Internecie? Zdjęcie przedmiotem prawa autorskiego Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek (...)

Telewizja internetowa a prawa autorskie

Telewizja internetowa a prawa autorskie

Prawo autorskie podąża, ale nie nadąża za postępem techniki. Bardzo wyraźnych tego dowodów dostarcza eksploatacja utworów w Internecie. (...)W tym stanie rzeczy nasuwa się pytanie, jak tego rodzaju działalność oceniać z punktu widzenia przepisów prawa autorskiego (pr. aut.). Czy można uznać ją za "nadawanie", ze wszystkimi płynącymi stąd konsekwencjami? Przypomnijmy: "nadawanie" (...)

Dlaczego zabraniają kopiowania aktów prawnych?

Dlaczego zabraniają kopiowania aktów prawnych?

Niektóre z dokumentów publikowanych w sejmowym "Internetowym Systemie Aktów Prawnych" zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający kopiowanie ich treści. Posłowie PSL skierowała pismo do szefa Kancelarii Sejmu z pytaniem, dlaczego tak się stało – donosi Gazeta Prawna. Rzecznik partii podkreślał na konferencji prasowej, że Kancelaria Sejmu nie jest właścicielem (...)

Nie wolno korzystać z cudzej bazy danych

Nie wolno korzystać z cudzej bazy danych

Nie wolno swobodnie pobierać informacji z obcych baz danych, choćby nawet nie chroniło ich prawo autorskie. Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dwóch firm bułgarskich wydających elektroniczne bazy danych z informacją prawną – Apis i Lakorda (sygn. C-545/07). Działają one na podobnych zasadach jak polskie bazy: Lex, LexPolonica lub Legalis. Rzeczpospolita (...)

Opłata licencyjna za wykorzystanie znanego utworu

Opłata licencyjna za wykorzystanie znanego utworu

Firma, która wprowadza na rynek zabawki grające znane przeboje, musi uregulować opłatę licencyjną. Każdy przejaw kreatywności intelektualnej mający charakter utworu chroniony jest przez prawo autorskie, a związek twórcy z jego dziełem jest nierozerwalny, bez względu na to, ile lat upłynęło od śmierci autora. Rzeczpospolita 04.12.2007 r. opłata, licencyjna, licencja, prawo, autorskie, (...)

Kopiowanie wzorów użytkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji

Kopiowanie wzorów użytkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji

Naśladowanie cudzych wzorów użytkowych może być uznane za nieuczciwą konkurencję. Chroni je bowiem prawo autorskie. Tak wynika z wyroku poznańskiego Sądu Apelacyjnego. Sprawę wygrała spółka Vox Industrie z Kobylnicy. Pozwała ona firmę Bog-Fran, której zarzucała, że produkuje i handluje zestawami Geniusz, łudząco podobnymi do jej asortymentu. Chodziło o system meblowy Magellan inspirowany (...)

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Stan faktyczny 4 lata temu pracowałem dla ogromnej firmy (doskonale prosperującej) w Polsce. W związku ze swoim wykształceniem (3 studia wyższe) i zainteresowaniami próbowałem się przenieść do działu planowania finansowego. W tym celu poza godzinami pracy (używając starych danych firmy, żeby zilustrować przydatność i umożliwić czytającym zrozumienie) przygotowałem 80 stronicowa (...)

Zasady uzgadniania tabel wynagrodzeń za prawa autorskie

Zasady uzgadniania tabel wynagrodzeń za prawa autorskie

10 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Regionalnej Telewizji Kablowej Autocom sp. z o.o. połączoną z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym procedur ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 stycznia 2006 r. orzekł, że art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia (...)

Niższe koszty uzyskania przychodu dla autorów

Niższe koszty uzyskania przychodu dla autorów

Na reformie podatkowej Zyty Gilowskiej zyskają prawie wszyscy. Wyjątkiem będą osoby otrzymujące honoraria autorskie oraz pracujące na umowę o dzieło i umowę zlecenie. Wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska zapowiedziała w piątek likwidację preferencyjnych 20- oraz 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To bardzo zła wiadomość dla pisarzy, piosenkarzy, autorów tekstów, (...)

Filmy DVD mogą być tańsze

Filmy DVD mogą być tańsze

ZAiKS i Stowarzyszenie Filmowców Polskich naruszyły prawo - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na organizacje nałożono kary w łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł Każdemu twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu. Jednakże indywidualne zarządzanie i ochrona praw autorskich jest w dobie masowej eksploatacji uciążliwe (...)

Czyje są prawa autorskie do pracy naukowej; opinia prawna

Czyje są prawa autorskie do pracy naukowej; opinia prawna

 Stan faktyczny  Czy publikowanie moich, tych samych wyników badań lub ich fragmentów w kilku artykułach ukazujących się w różnych czasopismach lub materiałach konferencyjnych jest plagiatem lub autoplagiatem? Nie łączy mnie żadna umowa z wydawnictwem, w którym publikowane były moje artykuły. Nie podpisywałem żadnej umowy, w której ujęte byłoby (...)

Prawo autorskie silniejsze od wolności informacji i wolności prasy

Prawo autorskie silniejsze od wolności informacji i wolności prasy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 lipca 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-469/17 - Funke Medien NRW GmbH przeciwko Republika Federalna Niemiec. Wskazał w nim, że wolność informacji i wolność prasy nie może uzasadniać, poza wyjątkami i ograniczeniami ustanowionymi w dyrektywie o prawie autorskim, odstępstwa od praw autorskich. Jednak, w odniesieniu do raportów o sytuacji (...)

Prawo autorskie przychylniejsze dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Prawo autorskie przychylniejsze dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Jakie zmiany w prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidziano? Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.  Zaproponowano regulacje, których celem będzie zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Czy muszę mieć zgodę autora na zamieszczenie cytatu z jego książki w moim opracowaniu?

Czy muszę mieć zgodę autora na zamieszczenie cytatu z jego książki w moim opracowaniu?

Witam serdecznie, jestem właśnie w trakcie przygotowania publikacji, chciałem skorzystać z paru cytatów z różnych książek, rzecz jasna zamierzam podać na wstępie mojego opracowania z jakich (...)

Podział i charakterystyka praw autorskich

Podział i charakterystyka praw autorskich

Jak wygląda w polskim prawie kwestia praw autorskich, czy mają one jakiś podział? Jak wygląda sprawa licencji? Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje praw:· autorskie prawo materialne (...)

Prawa do filmow reklamowych

Prawa do filmow reklamowych

Chodzi mi o prosta rzecz, czyli jak to jest z uprawnieniami do filmów reklamowych które emitowany są w tv lub znajdują się często na YouTube - czy umieszczanie takich filmów na własnym portalu (...)

Zrzeczenie się praw autorskich

Zrzeczenie się praw autorskich

Prowadzę serwis internetowy z artykułami. Zatrudniłam osobę, która pisze dla mnie artykuły w zamian za wynagrodzenie. Osoba ta generalnie trudni się pisaniem różnych artykułów dla różnych (...)

Sprzedaż praw autorskich wydawnictwu

Sprzedaż praw autorskich wydawnictwu

Zamierzam sprzedać gazecie poradnik w wersji elektronicznej (plik HTML na płycie CD), który będzie dodatkiem do jednego z wydań czasopisma. Jakie elementy musi zawierać umowa, abym mogła zachować (...)

Prawo autorskie do scenariusza filmu

Prawo autorskie do scenariusza filmu

Jestem studentką szkoły filmowej. Na jednych zajęciach mieliśmy utworzyć grupy i w nich zrealizować krótki film metrażowy. Jestem w grupie z ludźmi, z którymi nie łączą mnie zażyłe kontakty. (...)

Prawa autorskie do postów na forum dyskusyjnym

Prawa autorskie do postów na forum dyskusyjnym

Użytkownik forum dyskusyjnego (z bardzo dużą ilością postów) zażądał usunięcia jego forumowego konta. Wraz z usunięciem konta domaga się również, usunięcia wszystkich jego postów. Poprzez (...)

Przekazanie programu do dalszego użyczenia

Przekazanie programu do dalszego użyczenia

Moja firma posiada prawa autorskie majątkowe do programu komputerowego, który służy do wykonywania danych usług. Aktualnie oddaliśmy w użyczenie ten program komputerowy (tzn. prawa autorskie majątkowe) (...)

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Tydzień temu dostałem list z kancelarii przed sądowe wezwanie do zapłaty za to że niby ściągnąłem polski film z Torrentów. Czy możecie mi Państwo doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Niniejsza (...)

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania

Jakie są kary za posiadanie na własny użytek (nie za rozpowszechnianie ani nie za handel) nielegalnego oprogramowania? Czy karę finansową można zamienić na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności? (...)

Ochrona prawa autorskiego reprodukcji obrazów

Ochrona prawa autorskiego reprodukcji obrazów

Tworzę encyklopedię. Czy na użycie reprodukcji obrazow, fragmentów filmów, fragmentów muzyki, zrzutów ekranów z gier muszę mieć zezwolenie twórców? Reprodukcje obrazów, fragmenty filmów, (...)

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog (...)

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Chciałbym się od Państwa dowiedzieć jako to jest z legalnością udostępniania gier konsolowych w pubach? Zamierzam otworzyć pub z grami konsolowymi i planszowymi. Przygotowaną dla Państwa opinię (...)

Zabezpieczenie roszczeń majątkowych, wynikających z ustawy o prawie autorskim

Zabezpieczenie roszczeń majątkowych, wynikających z ustawy o prawie autorskim

W jaki sposób zabezpieczyć roszczenia majątkowe, wynikające z ustawy o prawie autorskim? Istotny będzie przepis art. 80, dotyczący zabezpieczenia roszczeń majątkowych. Art. 80. 1. Sąd właściwy (...)

Przeróbka cudzego utworu

Przeróbka cudzego utworu

Czy przeróbka cudzego utworu jest przedmiotem prawa autorskiego? Zgodnie z art. 2 stawy Prawo autorskie opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, (...)

Legalność oprogramowania komputerowego

Legalność oprogramowania komputerowego

Posiadam legalny (rachunek, płyta, naklejka) program Windows 2000. Co jakiś czas ukazują się poprawki i pisma komputerowe oraz strony internetowe (m.in. PCLab.pl) szczegółowo opisują proces tworzenia (...)

Opracowania analityczne a prawo autorskie

Opracowania analityczne a prawo autorskie

Mam pewien problem z prawem autorskim: wykonuję opracowania analityczne, prace doradcze kończące się jakimiś np. wytycznymi itp. Otóż: czy możliwe jest takie sformułowanie umowy na wykonanie tej (...)

Fotografia reporterska - prawo autorskie

Fotografia reporterska - prawo autorskie

Co to jest fotografia reporterska w świetle przepisów prawa autorskiego? Sąd Najwyższy definiując fotografię reporterską zwraca uwagę, iż musi ona przedstawiać rzeczywiste zdarzenie oraz być (...)

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia (...)

Regulacja działalności prowadzonej w internecie

Regulacja działalności prowadzonej w internecie

Czy jest jakaś ustawa regulująca działanie internetu? Czy można internet podciągnąć pod jakąś ustawę? Brak jest aktualnie w polskim systemie prawnym aktu prawnego, który by w sposób kompleksowy (...)

Ebook jako przedmiot prawa autorskiego

Ebook jako przedmiot prawa autorskiego

Czy książka w formie Ebooka jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego? Niewątpliwie cechy odpowiednie, by uznać je za utwory, posiadają dzieła literackie wydawane pod postacią e-booków. (...)

Wykorzystanie zdjęcia budynku

Wykorzystanie zdjęcia budynku

Będę wykonywać zdjęcia nieruchomości. Niektóre z nich będą wykonane z zewnątrz (z ulicy i z terenu posesji), a niektóre wewnątrz. Docelowo będą one służyć w biurze nieruchomości do promocji (...)

Autorski program nauczania jako utwór

Autorski program nauczania jako utwór

Jesteśmy szkołą prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. Na stronie internetowej publikujemy opis przygotowanych przez nas kursów (szczegółowa metoda kształcenia nie jest ogólnie dostępna; (...)

Kara za plagiat

Kara za plagiat

Moja znajoma zamówiła napisanie pracy z filozofii przez internet. Zapłaciła za nią 140 zł. Kiedy przesłała pracę swojemu profesorowi, ten jej odpisał, że w pracy są fragmenty kopiowane prosto (...)

Zasady publikacji fragmentów artykułów

Zasady publikacji fragmentów artykułów

Na jakich zasadach można publikować w internecie fragmenty artykułów z gazet np. do 50% treści z podaniem źródła? Czy jeśli ktoś sobie tego nie życzy to nie można nawet 10% artykułu zacytować? (...)

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Czy sprzedaż książek w formie Ebooków jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu prawa autorskiego? Ustawodawca nie jest w stanie wymienić wszystkich możliwych pól eksploatacji, jednakże (...)

Strona internetowa jako utwór prawa autorskiego

Strona internetowa jako utwór prawa autorskiego

Czy strona internetowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym podlega ochronie? Istotną kwestią jest ustalenie czy strona internetowa może być utworem, a co za tym idzie czy (...)

Moment powstania ochrony prawnoautorskiej dzieła

Moment powstania ochrony prawnoautorskiej dzieła

Kiedy powstaje ochrona prawnoautorska dzieła? Czy wtedy, kiedy się je zarejestruje? Zgodnie z założeniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej - prawie autorskim), autorskie prawa (...)

Wydanie uzyskanych korzyści

Wydanie uzyskanych korzyści

Jeden z moich klientów narusza moje prawo autorskie do marki, za którą nie dokonał zapłaty. Nie reaguje na propozycje polubownego rozwiązania sporu, więc postanowiłem wnieść sprawę do sądu (...)

FORUM PRAWNE

Naruszenie praw intelektualnych???

Naruszenie praw intelektualnych??? Witam, Nie oczekuję wyczerpującej porady prawnej, za tą zapłacę prawnikowi jeśli okaże się że mam rację. Chciałabym uzyskać jedynie rzetelną i fachową informację. Otóż.... (...)

PRAWA OJCA DO DZIECI

PRAWA OJCA DO DZIECI Mam rodzinę, wydawać by się mogło, że szczęśliwą. Dwójka ślicznych dzieci, żona. Niestety. Od pewnego czasu żona mnie zdradza. Jest to poważne, ponieważ powiedziała (...)

Rozwiązanie zadania a prawo autorskie

Rozwiązanie zadania a prawo autorskie Rozwiązanie zadania a prawo autorskie 1.Chcę opublikować na stronie www rozwiązania wszystkich zadań ze zbioru zadań w postaci: tytuł zbioru zadań, autor, (...)

prawo autorskie

prawo autorskie wita, moje pytanie dotyczy prawa autorskiego. jestem początkującym grafikiem i właśnie zajmuję się tworzeniem własnego portfolio, które służyłoby mi do wiadomych celów. Do swoich (...)

Prawo autorskie

Prawo autorskie Proszę o przesłanie wzoru umowy z zakresu prawa autorskiego (umowa licencyjna) (syla_k) Dzień dobry. Poszukuję porady. Wykonałem dla pewnej firmy logo na podstawie wstępnych dostarczonych (...)

zdjęcia a prawo autorskie

zdjęcia a prawo autorskie mam stronę komercyjną hodowli psów rasowych, od jakiegos czasu zauwazam fakt, że na około 20 blogach (głównie dzieci w wieku 12-16 lat) ściągają moje prywatne zdjęcia (...)

kazus prawo autorskie

kazus prawo autorskie witam, czy ktoś może udzielić pomocy z takim kazusem? Pan Albert i pani Malina wspólnie stworzyli program komputerowy, który miał służyć prowadzeniu księgowości i obsłudze (...)

kazus prawo autorskie

kazus prawo autorskie witam, czy ktoś może udzielić pomocy z takim kazusem? Pan Albert i pani Malina wspólnie stworzyli program komputerowy, który miał służyć prowadzeniu księgowości i obsłudze (...)

prawo autorskie na facebooku

prawo autorskie na facebooku Czy wiecie że polecając filmiki znajomym na Facebooku łamiemy prawo? wlansie przeczytalem o tym artykul. na jakiej to dziala zasadzie? i czy ja przypadkiem nie spie dalej, (...)

zdjecie i prawo autorskie.

zdjecie i prawo autorskie. Witam, Czy jeśli zrobie zdjęcie i podpiszę je i podam znak ? i ktoś wytnie zdjęcie bez napisu np. na dole i kiedy ja będę posiadał oryginał mogę oskarżyc kogoś o (...)

Prawo autorskie a umowa o dzielo

Prawo autorskie a umowa o dzielo Witam. Chcialabym prosic o pomoc w nastepujacym problemie. Wykonana zostala strona internetowa pewnej firmie na podstawie umowy o dzielo. Wszystko przebieglo sprawnie i (...)

Czy zostalo naruszone prawo autorskie?-Pilne Dodaj do ulubionych

Czy zostalo naruszone prawo autorskie?-Pilne Dodaj do ulubionych Witam Przygotowuje serwis www.zwierzaki.org.pl jest to moj autorski projekt. Pierwsze wzmianki o serwisie i jego zawartosci pojawily sie (...)

Prawo autorskie, a przypisy

Prawo autorskie, a przypisy Witam wszystkich, Mam pytanie dotyczące prawa autorskiego. Czy pisząc książkę mogę wykorzystać informacje podane na stronie WHO: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses (...)

logo rycina a prawo autorskie

logo rycina a prawo autorskie Chciałabym zapytać czy w logo firmy mogę wykorzystać rycinę z 1836roku?

Szyld sklepu prawo autorskie

Szyld sklepu prawo autorskie Dzień dobry. Moja mama miała spółkę i razem ze wspólniczką otworzył sklep. Niestety owa wspólniczka okazała się być nie w porządku wobec mojej mamy, dlatego też (...)

prawo autorskie zdjęcia

prawo autorskie zdjęcia Witam Zostało mi zrobione zdjecie na zawodach sportowych. Oczywiscie zgodzilem sie na wykorzystanie wizerunku przez organizatora. W nastepnym roku moje zdjecie zostało wykorzystane (...)

Policja złamała prawo autorskie!!

Policja złamała prawo autorskie!! Witam. Bardzo jestem ciekaw jak Bydgoska Policja się wytłumaczy i wykpi z tego iż złamało prawo i wykorzystała zdjęcie na swojej stronie głównej bez zgody osoby (...)

Prawo autorskie majątkowe

Prawo autorskie majątkowe Wydawnictwo Y. postanowiło wydać książkę zmarłego przed 90-laty pisarza. Wówczas po udział w zyskach z wydania zgłosili się praprawnukowie pisarza. Czy należą im (...)

Prawo autorskie a reklama

Prawo autorskie a reklama Proszę o popowiedź na jakich zasadach można używać znaki firmowe produktów bądz producentów wykorzystując je w reklamie własnej.Czyli używając loga - znaku np:"Panasonic"czy (...)

Przerysowanie Rysunku a prawo autorskie

Przerysowanie Rysunku a prawo autorskie mam pytanie czy jak przerysuje rysunek przez kalkę a potem użyje go do na przykład nadruków na koszulki to jest to złamanie prawa autorskiego? czy sprawa będzie (...)

Porady prawne