23.6.2021

Michał Pichór

Radca prawny

Zabezpieczenie mieszkaniowego otwartego rachunku powierniczego

Deweloper ma obowiązek założenia rachunku powierniczego otwartego lub zamkniętego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Rachunek otwarty niesie za sobą więcej korzyści dla dewelopera, lecz wiąże się z większym ryzykiem dla jego klientów. Jakie są możliwości zabezpieczenia środków wpłacanych na rachunek powierniczy otwarty?

Rachunek powierniczy otwarty

Z punktu widzenia dewelopera otwarty rachunek powierniczy jest korzystną formą finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego, bowiem w toku realizacji inwestycji może on korzystać ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku i pochodzących z wpłat dokonywanych przez nabywcę. Z drugiej strony nabywca ponosi większe ryzyko utraty części wpłaconych na rachunek środków. W związku z tym w ustawie ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską, przewidziano możliwość dodatkowego zabezpieczenia wpłat nabywców, poprzez ustanowienie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Porady prawne

Zabezpieczenie wpłat nabywcy

Ochrona wpłat nabywcy poprzez ustanowienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej polega na tym, że bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy na jego żądanie środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w dwóch przypadkach:

1)      ogłoszenia upadłości dewelopera albo

2)      odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej, w sytuacji gdy deweloper nie dochowa terminu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na nabywcę. W tym przypadku wysokość wypłaty z gwarancji zostaje pomniejszona o kwotę środków wypłaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

Niewątpliwą zaletą zastosowania dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest zwiększenie szans na odzyskanie pieniędzy zdeponowanych na otwartym rachunku powierniczym. Przede wszystkim nabywca może od razu zwrócić się do banku lub zakładu ubezpieczeń udzielających gwarancji z żądaniem wypłaty należnych mu środków. W tym celu nie musi uprzednio dochodzić swoich roszczeń od dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy. Z chwilą wypłaty środków z tytułu gwarancji, roszczenia nabywcy przeciwko bankowi prowadzącemu mieszkaniowy rachunek powierniczy przechodzą odpowiednio na zakład ubezpieczeń lub bank udzielający gwarancji.

Na co uważać?

Należy zwrócić uwagę na zakres zabezpieczenia jaki obejmuje gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa mieszkaniowego otwartego rachunku powierniczego. Zgodnie z ustawą deweloperską, gwarancje te nie obejmują odsetek od wpłaconych środków oraz utraconych korzyści. Wobec tego nabywca korzystający z gwarancji może odzyskać tylko to, co nominalnie wpłacił na rachunek, natomiast nie otrzyma w ramach wypłaty odsetek od zdeponowanych środków jak również pokrycia roszczeń z tytułu odszkodowania czy kary umownej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że mankamentem ustawy deweloperskiej jest brak jakichkolwiek wymogów co do gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że w treści gwarancji mogą być zawarte dodatkowe warunki jakie będzie musiał spełnić nabywca, aby uzyskać wypłatę należnych mu środków. Z uwagi na fakt, że ustawa nie nakłada na dewelopera obowiązku okazania nabywcy dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla otwartego rachunku powierniczego, warto zwrócić się do dewelopera o wgląd do takiej dokumentacji i jej analizę, aby zapewnić sobie możliwie najszerszą ochronę środków wpłacanych na otwarty rachunek powierniczy.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Jednym z obowiązków dewelopera jest utworzenie rachunku powierniczego dla wpłat klientów. Możliwe jest utworzenie rachunku otwartego lub zamkniętego. Czym się różnią warianty rachunku powierniczego i jakie są ich zalety i wady? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Deweloper upadnie, mieszkanie i tak powstanie

Deweloper upadnie, mieszkanie i tak powstanie

Klienci, którzy kupują jeszcze niewybudowane mieszkania lub domy, nie stracą pieniędzy w przypadku bankructwa dewelopera. Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przepisy chroniące przyszłych właścicieli wejdą w życie po sześciu (...)

Bankructwo dewelopera nie będzie już tak groźne

Bankructwo dewelopera nie będzie już tak groźne

Kupujący nowe mieszkania zyskają większą ochronę na wypadek bankructwa dewelopera. Za trzy dni wejdzie w życie ustawa, która ma ich zabezpieczyć przed utrata pieniędzy w takiej sytuacji. Zgodnie z nowym prawem deweloper będzie zobowiązany zapewnić klientom co najmniej jeden ze środków ochrony, (...)

UOKiK prześwietlił umowy deweloperskie

UOKiK prześwietlił umowy deweloperskie

Ponad 1,1 tys. zbadanych wzorców umów, blisko 600 przeanalizowanych prospektów informacyjnych. Prawie 500 postanowień umownych wzbudziło zastrzeżenia UOKiK. Urząd sprawdził czy deweloperzy przestrzegają przepisów. To pierwsza kontrola przeprowadzona przez Urząd od momentu wejścia w życie (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Pełna ochrona klientów deweloperów od 1 lipca przyszłego roku Nowa ustawa deweloperska, która zwiększy ochronę osób kupujących nowe domy i mieszkania m.in. poprzez powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. Fundusz (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych coraz bliżej

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych coraz bliżej

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych przekazany do prac rządu Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do wykazu prac Rady Ministrów projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych. Nowe prawo to odpowiedź na nieuczciwe praktyki koncernów, (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?

Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?

Zakup mieszkania z lepszą ochroną? UOKiK pracuje nad nowelizacją ustawy deweloperskiej. Celem jest zapewnienie jeszcze lepszej ochrony osobom kupującym mieszkania. Urząd chce zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczenia, powiązać wpłaty z postępami na (...)

Bezpieczne i spokojne wakacje?

Bezpieczne i spokojne wakacje?

Zwiększa się zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów biur turystycznych. Od września nie powinno być problemów zarówno z powrotem do Polski jaki uzyskaniem zwrotu zapłaconych pieniędzy, jeśli organizator wyjazdu zbankrutuje bądź w inny sposób nie będzie się wywiązywał (...)

Mechanizm podzielonej płatności od lipca

Mechanizm podzielonej płatności od lipca

Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług - wprowadzenie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o (...)

Wkrótce obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Wkrótce obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego Od 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników (...)

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

Banki mogą prowadzić tytułem przykładu następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki bieżące,   rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe.   Rachunek bieżący Inaczej często jest nazywany rachunkiem podstawowym, (...)

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu wyeliminowanie trudności interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanej (...)

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

W protokole odbioru robót budowlanych inwestor ma prawo wskazania wykonawcy wszelkich ewentualnych wad w sposobie ich wykonania przez wykonawcę i określenia terminu na ich usunięcie lub wyboru innego rozwiązania spośród przysługujących mu wobec wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Przelew w podzielonej płatności

Przelew w podzielonej płatności

Przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR Ministerstwo Finansów przypomniało, że zapłata w mechanizmie podzielonej płatności - split payment jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną (...)

Deweloper upadnie, mieszkanie i tak powstanie

Deweloper upadnie, mieszkanie i tak powstanie

Klienci, którzy kupują jeszcze niewybudowane mieszkania lub domy, nie stracą pieniędzy w przypadku bankructwa dewelopera. Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przepisy chroniące przyszłych właścicieli wejdą w życie po sześciu (...)

Bankructwo dewelopera nie będzie już tak groźne

Bankructwo dewelopera nie będzie już tak groźne

Kupujący nowe mieszkania zyskają większą ochronę na wypadek bankructwa dewelopera. Za trzy dni wejdzie w życie ustawa, która ma ich zabezpieczyć przed utrata pieniędzy w takiej sytuacji. Zgodnie z nowym prawem deweloper będzie zobowiązany zapewnić klientom co najmniej jeden ze środków ochrony, (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

UOKiK prześwietlił umowy deweloperskie

UOKiK prześwietlił umowy deweloperskie

Ponad 1,1 tys. zbadanych wzorców umów, blisko 600 przeanalizowanych prospektów informacyjnych. Prawie 500 postanowień umownych wzbudziło zastrzeżenia UOKiK. Urząd sprawdził czy deweloperzy przestrzegają przepisów. To pierwsza kontrola przeprowadzona przez Urząd od momentu wejścia w życie (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Jednym z obowiązków dewelopera jest utworzenie rachunku powierniczego dla wpłat klientów. Możliwe jest utworzenie rachunku otwartego lub zamkniętego. Czym się różnią warianty rachunku powierniczego i jakie są ich zalety i wady? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września (...)

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Pełna ochrona klientów deweloperów od 1 lipca przyszłego roku Nowa ustawa deweloperska, która zwiększy ochronę osób kupujących nowe domy i mieszkania m.in. poprzez powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. Fundusz (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych coraz bliżej

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych coraz bliżej

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych przekazany do prac rządu Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do wykazu prac Rady Ministrów projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych. Nowe prawo to odpowiedź na nieuczciwe praktyki koncernów, (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?

Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?

Zakup mieszkania z lepszą ochroną? UOKiK pracuje nad nowelizacją ustawy deweloperskiej. Celem jest zapewnienie jeszcze lepszej ochrony osobom kupującym mieszkania. Urząd chce zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczenia, powiązać wpłaty z postępami na (...)

Bezpieczne i spokojne wakacje?

Bezpieczne i spokojne wakacje?

Zwiększa się zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów biur turystycznych. Od września nie powinno być problemów zarówno z powrotem do Polski jaki uzyskaniem zwrotu zapłaconych pieniędzy, jeśli organizator wyjazdu zbankrutuje bądź w inny sposób nie będzie się wywiązywał (...)

Mechanizm podzielonej płatności od lipca

Mechanizm podzielonej płatności od lipca

Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług - wprowadzenie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o (...)

Wkrótce obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Wkrótce obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego Od 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników (...)

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

Banki mogą prowadzić tytułem przykładu następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki bieżące,   rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe.   Rachunek bieżący Inaczej często jest nazywany rachunkiem podstawowym, (...)

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu wyeliminowanie trudności interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanej (...)

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

W protokole odbioru robót budowlanych inwestor ma prawo wskazania wykonawcy wszelkich ewentualnych wad w sposobie ich wykonania przez wykonawcę i określenia terminu na ich usunięcie lub wyboru innego rozwiązania spośród przysługujących mu wobec wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Przelew w podzielonej płatności

Przelew w podzielonej płatności

Przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR Ministerstwo Finansów przypomniało, że zapłata w mechanizmie podzielonej płatności - split payment jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Jak powinna wyglądać umowa rachunku powierniczego w przypadku zakupu nieruchomości? Umowa rachunku powierniczego nie jest umową nazwaną, a zatem nie jest szczegółowo regulowana przepisami prawa. Nie znaczy to jednak, że podmioty prawne nie mogą zawierać takich umów. Kodeks cywilny statuuje (...)

Przelew powierniczy

Przelew powierniczy

Niejednokrotnie zdarzało się, że przejmowałem na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności, w zakresie których były już złożone wnioski egzekucyjne u komornika (w trakcie postępowania egzekucyjnego), a więc wierzytelności stwierdzone tytułami wykonawczymi wydanymi moim klientom. Bywa (...)

Wpis sądowy w postępowaniu nakazowym

Wpis sądowy w postępowaniu nakazowym

Na skutek powierniczego przelewu wierzytelności przejąłem prawa do należności wobec dłużnika. Skierowałem dochodzenie roszczenia do sądu i otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych poprzez uiszczenie wpisu w wysokości 237,10 zł oraz do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 7 zł (...)

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe (...)

Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

Czy rezygnując z ubezpieczenia emerytalnego w II filarze zgromadzone składki zostaną wypłacone ubezpieczonemu.? Wystąpienie z II filaru jest niemożliwe. Decyduje o tym ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, wg której "przystąpienie przez ubezpieczonych [...] do otwartego funduszu emerytalnego (...)

Działalność sp.z o.o.

Działalność sp.z o.o.

Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego. Natomiast nie została zgłoszona do urzędu skarbowego i statystycznego. Nie posiada również rachunku bankowego. Powodem jest zmiana warunków i spółka nie chce rozpoczynać na razie działalności gospodarczej. Czy z tego tytułu grożą jakieś (...)

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Jak powinna wyglądać umowa rachunku powierniczego w przypadku zakupu nieruchomości? Umowa rachunku powierniczego nie jest umową nazwaną, a zatem nie jest szczegółowo regulowana przepisami prawa. Nie znaczy to jednak, że podmioty prawne nie mogą zawierać takich umów. Kodeks cywilny statuuje (...)

Przelew powierniczy

Przelew powierniczy

Niejednokrotnie zdarzało się, że przejmowałem na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności, w zakresie których były już złożone wnioski egzekucyjne u komornika (w trakcie postępowania egzekucyjnego), a więc wierzytelności stwierdzone tytułami wykonawczymi wydanymi moim klientom. Bywa (...)

Wpis sądowy w postępowaniu nakazowym

Wpis sądowy w postępowaniu nakazowym

Na skutek powierniczego przelewu wierzytelności przejąłem prawa do należności wobec dłużnika. Skierowałem dochodzenie roszczenia do sądu i otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych poprzez uiszczenie wpisu w wysokości 237,10 zł oraz do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 7 zł (...)

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe (...)

Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

Rezygnacja z ubezpieczenia w II filarze

Czy rezygnując z ubezpieczenia emerytalnego w II filarze zgromadzone składki zostaną wypłacone ubezpieczonemu.? Wystąpienie z II filaru jest niemożliwe. Decyduje o tym ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, wg której "przystąpienie przez ubezpieczonych [...] do otwartego funduszu emerytalnego (...)

Działalność sp.z o.o.

Działalność sp.z o.o.

Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego. Natomiast nie została zgłoszona do urzędu skarbowego i statystycznego. Nie posiada również rachunku bankowego. Powodem jest zmiana warunków i spółka nie chce rozpoczynać na razie działalności gospodarczej. Czy z tego tytułu grożą jakieś (...)