Zakaz nadawania programów Russia Today i Sputnik

14.6.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wprowadzony zakaz nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści Russia Today i Sputnik w UE zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez te podmioty.

Unijne rozporządzenie

W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane 1 marca br. rozporządzenie Rady (UE) 2022/350, zmieniające dotychczasowe przepisy, a związane bezpośrednio z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W myśl nowego rozporządzenia zostało zakazane nadawanie (a także inne czynności ułatwiające nadawanie) programów Russia Today i Sputnik. 

Porady prawne

Co jest objęte zakazem?

Zakaz obejmuje dystrybucję treści przy pomocy dowolnych środków, jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane. 

Zakazem zostały objęte:

  • RT – Russia Today English,
  • RT – Russia Today UK,
  • RT – Russia Today Germany,
  • RT – Russia Today France,
  • RT – Russia Today Spanish,
  • Sputnik.

Zakaz nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści przez RT i Sputnik w UE zobowiązuje dostawców usług dostępu do internetu do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez te podmioty. Prezes UKE wyjaśnia, że realizacja tego obowiązku mieści się w zakresie wyjątków określonych w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, zwanego dalej rozporządzeniem 2015/2120, w zakresie dostępu do otwartego internetu, tj. art. 3 ust. 3 lit. a, stanowiącego, że stosowanie ponadstandardowych środków zarządzania ruchem jest możliwe, aby m.in. zapewnić zgodność z aktami prawodawczymi Unii.

Zachęcamy także do zapoznania się ze stanowiskiem BEREC.

 Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne