18.3.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny

Jestem informatykiem. Nawiązałem kontakt z agentem z Wielkiej Brytanii, który chce podpisać ze mną kontrakt na wykonanie usługi informatycznej dla dużej firmy w Lionie. Nie mam z czymś takim żadnego doświadczenia. Jak do tego najlepiej podejść? Czy wykorzystać możliwości prawne w Wielkiej Brytanii (umbrella company), czy może założyć działalność gospodarczą w Polsce? Co powinienem zrobić (czy potrzebny jest mi NIP europejski) i ile czasu może to zająć? Jak ma się odbywać przelewanie pieniędzy? Stawki dniowe płacone są w funtach. Czy powinienem otworzyć konto w Wielkiej Brytani? Wiem, że agent przedstawi mi jakieś możliwości, ale ja chciałbym tez zasięgnąć opinii z innego źródła. Bardzo zależy mi na czasie.

Porady prawne

Opinia prawna


Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Niniejsza opinia prawna zawiera informacje dotyczące procedury zakładania działalności gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba fizyczna, która zamierza założyć samodzielnie działalność gospodarczą ma do wyboru trzy formy prowadzenia takiej działalności. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna albo może założyć w tym celu spółkę kapitałową - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Pozostałe rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej (spółki osobowe oraz spółka cywilna) zarezerwowane są dla sytuacji, w której zamiar prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje kilka osób łącznie - właśnie w formie spółki.

Z uwagi na przestawiony stan faktyczny, zgodnie z którym Pan zamierza samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, najkorzystniejszym jest prowadzenie działalności na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zakładanie przez jedną osobę spółki kapitałowej pociąga za sobą dodatkowe koszty - kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić 50000 złotych, natomiast spółki akcyjnej - 500000 złotych.

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, osoba fizyczna zobowiązana jest wypełnić wymogi dotyczące odpowiednich zgłoszeń z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, statystyki publicznej, podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Kwestie dotyczące zakładania działalności gospodarczej regulowane są przez przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednakże zgodnie z art. 66 pkt 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, do 31 grudnia 2006 roku zastosowanie znajdują art. 7 - 7i ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Zgodni z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej (dalej: DzGospU), przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej powinno nastąpić w gminie, w której osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą ma miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 7b ust. 1 DzGospU, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z uwagi na fakt, iż miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu powinno być jednocześnie miejscem jej zameldowania, właściwa będzie gmina, w której osoba fizyczna jest zameldowana.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy. W niektórych (...)

Świadczenie usług w innym kraju UE

Świadczenie usług w innym kraju UE

Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu otwierać oddziału ani zakładać nowej firmy za granicą. Zasady świadczenia usług w innym kraju (...)

Odpowiedzialność za szkody związane z załadunkiem towaru na gruncie międzynarodowego transportu drogowego towarów

Odpowiedzialność za szkody związane z załadunkiem towaru na gruncie międzynarodowego transportu drogowego towarów

Samochodowy przewóz towarów o charakterze transgranicznym stanowi jedną z podstawowych form wymiany towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Powszechność świadczenia transgranicznych usług przewozu towarów przekłada się na powstawanie coraz liczniejszych (...)

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

Rada Unii Europejskiej rozszerzyła pakiet sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi w związku z rosyjską inwazją na terytorium Ukrainy. Sankcje sektorowe obejmują zakaz wywozu z Unii Europejskiej (UE) do Rosji określonych towarów i mają na celu m.in. ograniczenie (...)

Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

Wejście do Unii Europejskiej i zniesienie granic celnych Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostały zniesione granice celne, co poskutkowało również zmianami w zakresie rozliczania podatku VAT. Dotychczasowe transakcje eksportowe i importowe przestały istnieć w relacjach z innymi (...)

Nowe prawa podróżnych

Nowe prawa podróżnych

1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki nim konsumenci z całej Unii Europejskiej będą chronieni na takim samym poziomie. Nowa ustawa uwzględnia (...)

Uprawnienia pasażerów w razie opóźnienia lotu odbywającego się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Uprawnienia pasażerów w razie opóźnienia lotu odbywającego się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Planując podróż wiele osób jako środek transportu wybiera samolot. Bilety lotnicze są coraz tańsze, przewoźnicy prześcigają się w tworzeniu coraz to atrakcyjniejszych ofert promocyjnych na konkretne połączenia lotnicze. Szczególnie w zbliżającym się okresie wakacyjnym, (...)

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Regulacje polskie a prawo Unii Europejskiej Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że ustawodawca wprowadził szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz szczególne momenty określające termin na odliczenie podatku n podatek należny, usługi medialne, termin (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## jednolity rynek towarów, unijne wymagania, (...)

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Podatki pośrednie, stosownie do zapisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Harmonizacja podatków pośrednich, w tym również (...)

Usługi do Niemiec - jak ominąć ograniczenia?

Usługi do Niemiec - jak ominąć ograniczenia?

  Swoboda i jej ograniczenia Wstępując 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, Polska przystąpiła również do jej rynku wewnętrznego, którego reguły - obok swobody przepływu pracowników oraz swobody zakładania przedsiębiorstw - gwarantują swobodę świadczenia usług (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Spółka z siedzibą na Cyprze i rejestracją VAT na Cyprze korzystała z usług załadunku, transportowych w Polsce wykonywanych przez polskie firmy. Usługi te były wykonywane bez naliczania polskiego VAT, a do rozliczenia VAT zobowiązany był nabywca - firma z Cypru. Firma z Cypru zarejestrowała (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli tak, to czy takie prawo jest zgodne z regulacjami unijnymi? Czy bank w państwie członkowskim może (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Faktura zagraniczna a odliczenie VAT

Faktura zagraniczna a odliczenie VAT

Otrzymałem fakturę za zakup licencji na oprogramowanie od holenderskiego sprzedawcy. Na fakturze wyszczególniono kwotę główną oraz "TAX" równy 22% kwoty głównej (naliczony prawdopodobnie ze względu na kraj nabycia, czyli Polskę - transakcja odbyła się przez Internet). Czy mogę odliczyć (...)

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Firma zamierza dokonywać sprzedaży wysyłkowej klientom detalicznym do krajów Unii Europejskiej oraz do USA. Czy przekroczenie limitu (np. w Niemczech 100.000 euro) obowiązuje jednorazowo, czy jest to limit okresowy, np. w skali roku? W jakiej walucie należy rozliczyć klienta zagranicznego? Czy (...)