Zbliża się termin na sporządzenie e-sprawozdań finansowych za 2018 rok

22.3.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

Pamiętaj o terminie!

W przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania mija 31 marca.

Porady prawne

W tej sprawie MPiT wysłało w tym tygodniu przypominające maile do ok. 25 tys. księgowych i doradców podatkowych zarejestrowanych w CEIDG.

Sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe sporządza się i przesyła się do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Krajowej Administracji Skarbowej tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację "e-Sprawozdania Finansowe" pozwalającą na sporządzenie sprawozdania zgodnie z opublikowaną strukturą logiczną i podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Od 13 marca z aplikacji tej mogą korzystać nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale też osoby prawne. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne