Zmiana zasad doręczeń w sprawach podatkowych

3.1.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiana zasad wynika z wprowadzonych uregulowań dotyczących doręczeń w Dziale IV Rozdziale 5 Ordynacji podatkowej.

Porady prawne

Co przewidują nowe uregulowania dotyczące doręczeń?

Zgodnie z nimi organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, a jeśli nie ma takiej możliwości, zgodnie z hierarchią sposobu doręczania pism określoną w ustawie.

Adresy doręczeń

Od 1 stycznia 2022 roku do doręczeń będą wykorzystywane dotychczas zgłoszone (na formularzach NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3):

  • dla organizacji - adres siedziby,
  • dla osób fizycznych - polski „adres do korespondencji”, a w przypadku zagranicznego adresu do korespondencji – adres miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz.1540 z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne