Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Kielce

  • Województwo:

   świętokrzyskie

  • Wartość:

   210426.00

  • Data licytacji:

   2009-08-26

  • Miejsce licytacji:

   Wydział I Cywilny Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44 w sali nr XIX

  • Komornik:

   Jolanta Piwowarczyk

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 1290/06 - 26.08.2009 godz. 13:00 Kom. SR przy w Kielcach - Lokal mieszkalny

   Kategoria: Lokale mieszkalne

   Wojewó,dztwo: Świętokrzyskie.

    ,

   OBWIESZCZENIE

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

    ,

   26 sierpnia 2009 r. o godz. 13:00


   w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44 w sali nr XIX

   odbędzie się:

   PIERWSZA LICYTACJA


   ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spó,łdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Kielce, przy ul. Dewońskiej 10/11 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00086840/3.

   Własnościowe spó,łdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 210 426,00 zł.

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 157 819,50 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 042,60 zł najpó,źniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotó,wce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

    ,

   17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce


   z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji własnościowego spó,łdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w sprawie sygn. akt KM 1290/06. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

   Lokal będący przedmiotem licytacji można oglądać, w ciągu dwó,ch tygodni przed licytacją. W tym samym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (041) 368 24 41

  • Dodatkowe informacje:Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 5
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane