Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Apelacja karna od wyroku zaocznego

Pytanie: Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego?

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku zaocznego, wydanego po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego i bez udziału obrońcy. Tu zupełnie dwie różne sytuacje procesowe, a ich odróżnienie ma nade wszystko znaczenie dla sposobu ewentualnego zaskarżenia wyroku. W pierwszym przypadku mozliwy jest tylko środek odwoławczy w postaci apelacji, w drugim natomiast - środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu lub apelacja.

Wyrok zaoczny, tj. wydany po przeprowadzeniu rozprawy bez udziału oskarżonego i bez udziału obrońcy, może być wydany tylko w postępowaniu uproszczonym (479 kpk).

Wyrok zaoczny doręcza się oskarżonemu, który w terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie (art. 482 § 1 kpk). Treścią sprzeciwu może być jedynie usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie, a nie kwestie merytoryczne. Sprzeciw zmierza do cofnięcia wyroku i ponownego rozpoznania sprawy od początku. Oskarżony musi wykazać, że nie stawił się z przyczyn od niego niezależnych lub trudnych do usunięcia. Skarżący nie musi w sprzeciwie wskazywać żadnego zarzutu.

Oskarżony może połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku  na wypadek nie przyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu (art. 482  § 1 kpk).

Nieprzyjęcie sprzeciwu następuje wtedy, gdy został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną (art. 429 § 1 kpk), co przyjmuje formę zarządzenia prezesa sądu (przewodniczącego wydziału, upoważnionego sędziego). Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu służy zażalenie (art. 429 § 2 kpk).

Nieuwzględnienie sprzeciwu następuje wówczas, gdy sąd uzna nieobecność oskarżonego na rozprawie za nie usprawiedliwioną, co przyjmuje formę postanowienia sądu. Na postanowienie to służy zażalenie (art. 482 § 2 kpk).

Uwzględnienie sprzeciwu nie podlega zaskarżeniu i powoduje ponowne skierowanie sprawy na rozprawę celem rozpoznania jej w innym składzie sędziowskim (art. 482 § 3 kpk, art. 40 § 1 pkt 9 kpk).

Wyrok zaoczny traci moc dopiero i tylko wówczas, gdy oskarżony lub jego obrońca stawi się na rozprawę wyznaczoną po uwzględnieniu sprzeciwu (art. 482 § 3 kpk).

W razie niewniesienia sprzeciwu, a także nieuwzględnienia sprzeciwu i zażalenia na to postanowienie, można wnieść apelację - w terminie 14 dni od doręczenia uzasadnienia wyroku. W apelacji oskarżony może zarzeć zarzuty merytoryczne wobec wyroku zaocznego. Ma taką możliwość tylko wówczas, gdy wnoszony wcześniej sprzeciw połączył z wnioskiem o wniosek o uzasadnienie wyroku  na wypadek nie przyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu. Analiza bowiem treści art. 482 § 1 kpk, regulującego uprawnienia oskarżonego po zapadnięciu wobec niego wyroku zaocznego, nie pozwala na przyjęcie, iż oskarżony jest osobą uprawnioną do złożenia samego tylko wniosku o sporządzenie dla niego uzasadnienia wyroku zaocznego albo samej tylko apelacji przed upływem terminu złożenia sprzeciwu i ewentualnego wniosku o uzasadnienie wyroku - bez jednoczesnego wniesienia sprzeciwu i to zawierającego usprawiedliwienie jego nieobecności na rozprawie. Zajęcie stanowiska odmiennego oznaczałoby, że oskarżonemu służy dowolność w wyborze środka zaskarżenia wyroku zaocznego bez spełnienia wymogów wynikających z omawianego przepisu. Sama chęć oskarżonego zaskarżenia wyroku zaocznego bezpośrednio apelacją, a więc z pominięciem drogi sprzeciwu, nie oznacza jeszcze, że oskarżony jest uprawniony do podjęcia działań zmierzających do zaskarżenia wyroku właśnie w ten sposób.

Jednoczesne złożenie przez oskarżonego sprzeciwu i apelacji w terminie 7 dni od doręczenia wyroku zaocznego jest skuteczne (zob. art. 445 § 2 kpk) i wywołują określone czynności procesowe: badanie formalne sprzeciwu, jego rozpoznanie, a w razie jego nieuwzględnienia - sporządzenie uzasadnienia wyroku i nadanie biegu apelacji. Wcześniej jednak, po doręczeniu uzasadnienia wyroku, oskarżony może uzupełnić wniesioną apelację w terminie 14 dni od doręczenia mu uzasadnienia wyroku.

W sprawie o wykroczenie od wyroku zaocznego służy obwinionemu apelacja do właściwego sądu okręgowego, którą się składa za pośrednictwem sądu I instancji (art. 14 § 1 pkt 1 kpw, art. 103 § 2 kpw, art. 105 § 3 kpw). Apelację wnosi się na piśmie w terminie zawitym (tzn. nieprzekraczalnym) 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem (art. 105 § 1 kpw). Uzasadnienie wyroku zaocznego sporządza sąd i doręcza obwinionemu jedynie na jego żądanie zgłoszone w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia wyroku (art. 35 § 1 i 2 kpw). Apelacja wniesiona przed upływem terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jest skuteczna i podlega rozpoznaniu (art. 105 § 1 kpw). Uzasadnienie wyroku sporządzone zostaje wówczas i jest doręczane obwinionemu z urzędu (art. 35 § 1 kpw). Można wtedy uzupełnić wniesioną apelację w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia wyroku.

Polecamy też następującą odpowiedź e-prawnika:

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Apelacja karna od wyroku zaocznego

 • ami 2011-05-31 23:42:37

  Re: Apelacja karna od wyroku zaocznego

  w postepowaniu przez policje nie otrzymalam zadnej decyzji bo wykroczenie a po 99 miesiacach z sadu sciga mnie komornik z sadu a ja o zadnej sprawie z oskarzenia w sadzie nie otrzymalam z zapadlego wyroku orzekomym przestepstwie w wsprawie z sadu


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuje i polecam w 100% Profesjonalne i rzetelne podejście do sprawy oraz wyczerpujące odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.Jeszcze raz bardzo dziękuję
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia. Jestem bardzo zadowolona z pomocy. Dziękuję.
 • Daniel

  ocena usługi:

 • TT

  ocena usługi:

 • Cz. D

  ocena usługi:

 • Adiemi

  ocena usługi:

  wyczerpująca opinia , podparta ustawami, możliwość zadania pytań dodatkowych i wszystko bez wychodzenia z domu. Serdecznie polecam
 • Wojciech

  ocena usługi:

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Niezwykle rzetelna pomoc. Wnikliwie rozpatrzona sprawa i wyczerpująca odpowiedź. Jestem bardzo zadowolona i z pewnością będę częściej zasięgać tak fachowych porad.
 • JS

  ocena usługi:

  Terminowo, jasno.
 • Artur

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Dostałam niezwykle rzetelną , popartą paragrafami, ustawami, informację, bardzo dziękuję!
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująco i profesjonalnie. Dziękuję i z pewnością będę polecać.
 • Michał K.

  ocena usługi:

  Szybka wycena, fachowa porada podparta paragrafami, dziękuję za pomoc i gorąco polecam.
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • edek

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze.
 • Janina

  ocena usługi:

  Opinia bardzo jasno przedstawiona. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące i zrozumiałe. Wzory wniosków do sądu również dołączone. Bardzo polecam tę formę pomocy.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane