Ogólne zasady

Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Chcesz wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty a nie wiesz pod jaki adres? Przecież dłużnik podał do faktury swoje dane: Imię i nazwisko, firmę lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby. Jednak wszystkie dotychczas wysyłane pisma wracały z adnotacją „adresat wyprowadził się” czy „adresat nie mieszka”. Dzieje się tak dlatego, iż dłużnik w między czasie bądź zmienił adres zamieszkania lub swoją siedzibę, bądź zlikwidował działalność pod wskazanym wcześniej adresem. Jak w takiej sytuacji odnaleźć dłużnika, aby skutecznie wyegzekwować dług? Gdzie można szukać informacji o osobach czy firmach?

 

Gdzie można szukać informacji o adresie zamieszkania lub siedziby dłużnika?


W celu uzyskania poszukiwanych informacji przydatne okazują się różnego rodzaju ewidencje i rejestry. Przede wszystkim chodzi tutaj o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDIG), Krajowy Rejestr Sądowy czy ewidencje ludności. Wybór, do której ewidencji czy rejestru wystąpić z odpowiednim wnioskiem, zależy przede wszystkim od tego, czy dłużnikiem jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna (np. spółka jawna, komandytowa) oraz od tego czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą bądź nie.

 

Kogo możemy szukać w Krajowym Rejestrze Sądowym?

 

Jeżeli szukamy osoby prawnej (np. spółki z o.o., spółdzielni) lub tzw. jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (np. spółki jawnej, partnerskiej, ale nie spółki cywilnej) to właściwym rejestrem, w którym możemy odnaleźć dane o dłużniku jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Żeby jednak dowiedzieć się o adresie siedziby dłużnika lub jego oddziałów musimy znać najpierw numer KRS danego podmiotu lub jego numer REGON bądź nazwę. Dane te są niezbędne, aby odszukać przedsiębiorce w elektronicznym KRS, znajdującym się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ems.ms.gov.pl/krs

Po wejściu w zakładkę dotyczącą danego przedsiębiorcy można uzyskać nie tylko informacje adresowe ale nawet jego e-mail.

Gdzie szukać dłużnika będącego osobą fizyczną?

 

Jeżeli dłużnik prowadzi jednosobową działalność gospodarczą - czyli jest przedsiębiorcą, najlepszym źródłem informacji będzie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl 

 

Po wpisaniu podstawowych informacji jak imię, nazwisko i miejscowość otrzymamy informację o siedzibie przedsiębiorcy, jego numer NIP, REGON oraz o tym czy działalność nadal prowadzi działalność goospodarczą.

 

Jak uzyskać informacje adresowe o dłużniku z ewidencji ludności?

 

Przede wszystkim należy złożyć w organie gminy wniosek na odpowiednim formularzu. We wniosku należy wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia (np. w celu wykonania zobowiązania nałożonego przez sąd – wskazania aktualnego adresu pozwanego X. Należy wówczas podać sygnaturę akt i sąd, przed którym sprawa się toczy. Interes prawny można wykazywać również w ten sposób, że wydanie zaświadczenia jest nam konieczne w celu dochodzenia należności przed sądem. Wydaje się, iż należałoby wówczas wskazać stosunek prawny, z którego powstał dług. Można byłoby przytoczyć również okoliczność, że pod dotychczasowym adresem nie można dłużnika odnaleźć.

 

Jako podstawę prawną należy powołać art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Z kolei podając zakres żądanych danych w pkt. 3 wniosku można wskazać: „miejsce zamieszkania”.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (ze zbioru meldunkowego) bądź ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, podlega specjalnej opłacie. Opłata ta wynosi 31 zł.

 

Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie widnieje również w ewidencji ludności  prowadzonej przez gminę?

 

Jeżeli poprzednie próby nie udały się, lub gdy w ogóle nie wiemy, w której gminie dłużnik może być zameldowany, pozostaje nam złożenie wniosku do zbioru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności) prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W rejestrze znajdują się dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.

 

Uzyskanie informacji o osobie wiąże się z koniecznością wykazania we wniosku interesu prawnego w uzyskaniu takich danych. O interesie prawnym świadczą: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych etc.). Aby uzyskać niezbędne dane, wnioskujący podaje oprócz imienia i nazwiska poszukiwanego dłużnika imiona jego rodziców lub daty i miejsca urodzenia lub numeru PESEL lub serię i numeru dowodu osobistego. Wniosek także podlega opłacie w wysokości 31 zł.

 

Organem, do którego będziemy adresowali wniosek będzie:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Do wniosku dołączamy dowód wniesienia opłaty, z tymże wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Narodowy Bank Polski O/O Warszawa nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000.

  

Pamiętaj, że:

  

 • Adres internetowy elektronicznego Rejestru Sądowego (KRS) - https://ems.ms.gov.pl/krs
 • Adres internetowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDIG) - https://prod.ceidg.gov.pl
 • Informacji o spółkach cywilnych nie znajdziesz w KRS-ie. Spółki cywilne nie są przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami są wspólnicy tych spółek i to oni, a nie spółki cywilne, wpisani są do rejestru publicznego. Dlatego wpisów należy poszukiwać w CEIDIG
 • Składając wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL należy wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia,
 • Wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL podlegają specjalnej opłacie w wysokości 31 złotych.

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. 2011 Nr 297 poz. 1760)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2001 r., Nr 87, poz. 960 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. 2008 Nr 207 poz. 1298).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (6)

Renata

20.4.2018 10:25:22

Re: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Mój były mąż zalega mi z alimentami około roku,mieszka u swojej partnerki,nie jest tam zameldowany i niestety nie znam adresu,ale znam miasto,co moge zrobić?

Jan

27.1.2016 9:22:40

Re: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Mam dłużnika na niedużą kwotę, który wyłudził ode mnie pieniądze na zaliczkę na drewno opałowe - spisaliśmy świstek na którym mam jego podpis, numer dowodu i za co otrzymuje zaliczkę. Mam też nagrania rozmów w których ustalamy za co, po co i kiedy. Facet ewidentnie ściemnia i unika teraz kontaktu. Adresu nie mam - na prędce spisałem tylko numer dowodu , imię i nazwisko. Jak mogę go odnaleźć ? gdzie najlepiej złożyć roszczenie ? Policja? Prokuratura? Sąd? Skąd wziąć dane adresowe dłużnika? w CEIDG nie widnieje, na internecie go nie odnalazłem - starszy facet więc ani danych ani strony www ani nic. Firmy windykacyjne odpadają bo kwota za mała. Jak by ktoś wiedział jak takiego drobnego oszusta namierzyć i zmusić do zwrotu to bardzo proszę Was o poradę.

Wywiadownia

18.1.2016 11:34:18

Re: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Można skorzystać z usług specjalistów. ODNAJDUJEMY MAJĄTEK DŁUŻNIKÓW Świadczymy także usługi z zakresu ustaleń majątku posiadanego aktualnie oraz majątku ukrytego dłużnika. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu danych niezbędnych do złożenia SKARGI PAULIAŃSKIEJ. Proponujemy też inne nietypowe usługi np. inspekcja nieruchomości, sprawdzenie ksiąg wieczystych, pomoc przy ustanowieniu zabezpieczeń, dostarczanie dokumentacji fotograficznej. www.wywiadownia.podlasie.pl

kacper

27.7.2015 13:47:26

Re: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Mój dłużnik ukrywał się ponad dwa lata, a ponieważ chodziło o niemałą kwotę przekazałem sprawę firmie windykacyjnej Kancelaria Ultimatum. Po dwóch miesiącach okazało się, że dłużnik przebywał za granicą, ale na szczęście udało się odzyskać wszystkie pieniądze.

zainteresowany t

13.3.2015 12:55:56

Re: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

a co jeśli, sąd prosi o dokonanie zaległych poprawek miejsca zamieszkania pracodawcy w ciągu 7 dni a sprawdzanie takich danych w Krajowej ewidencji ludności może trwać dłużej?Ile trwa takie sprawdzanie?

...

30.1.2014 15:54:4

Re: Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

Trzeba "pogratulować" autorom zmian i życzyć by więcej nie mieli podobnych "cudownych" pomysłów.

Pokaż wszystkie komentarze (6)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 15.7.2016

  Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

  Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić (...)

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 14.11.2017

  Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

  Strony mogą zastrzec w umowie (np. sprzedaży nieruchomości), iż nabywca (osoba trzecia) przejmie dług sprzedawcy, który ten posiada wobec innego podmiotu (np. banku w ramach zawartej umowy (...)