Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Teraz książkę obiektu budowlanego i dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online

Od 2020 r. budownictwo przechodzi krok po kroku transformację cyfrową. Proces ten wspierają przepisy prawne, które przyspieszają kolejne usprawnienia w tym obszarze. Wśród najnowszych narzędzi cyfrowych GUNB są c-KOB i EDB.

Administracja i branża w obszarze budownictwa działają jak naczynia połączone. Każda, nawet najmniejsza zmiana na poziomie urzędniczym przekłada się na pracę i efektywność całego sektora.

Prace rozłożono na trzy etapy.

Etapy cyfryzacji

Etap I – e-Budownictwo

Do 2020 r. cyfryzacja w budownictwie przechodziła stan uśpienia. W 2020 r. uruchomiono I etap cyfryzacji procedur budowlanych. Udostępniono serwis e-Budownictwo, który jest obecnie oficjalną, rządową aplikacją dla inwestora do składania wniosków w procesie budowlanym.

Na platformie zamieszczane są kolejne formularze. Dziś jest ich 26, a do najpopularniejszych należą m.in. wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) czy zgłoszenie robót budowlanych (PB-2).

Od 1 lipca 2021 r. inwestor może już złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym w postaci elektronicznej. Korzyści to prosta forma dokumentu, ułatwienie pracy projektantom oraz inwestorom, szybsze składanie wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz redukcja kosztów np. prowadzenia działalności dla pracowni projektowych.

Wszystko na jednej platformie bez wychodzenia z domu.

Druk dużego projektu liniowego może kosztować projektanta ponad 2 000 zł. 

Etap II – cyfryzacja rejestrów

22 listopada 2021 r. oddano nową, zmodernizowaną wersję systemu RWDZ. Budowany jest interfejs API i system pobiera dane z innych systemów automatycznie. Takie rozwiązanie usprawnia obsługę postępowań dotyczących pozwolenia na budowę.

1 sierpnia 2022 r. wystartował nowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (e-CRUB).

Użytkownicy mogą w łatwy sposób sprawdzić kwalifikacje i uprawnienia inżyniera oraz projektanta, tak inwestorzy jak i urzędnicy.

Pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl funkcjonuje wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka daje obywatelom bezpośredni kontakt do osób w bazie e-CRUB.

System przyśpiesza start wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uprawnionych. Decyzja o wpisie do rejestru jest zautomatyzowana.

1 stycznia 2023 r. ruszyła c-KOB - oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System wspiera właścicieli i zarządców nieruchomości. Umożliwia im proste założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych o kontrolach okresowych, które wynikają z przepisów - art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

Książka w wersji elektronicznej gromadzi i pozwala udostępniać kompleksowe dane o nieruchomości np. odpowiednim służbom.

Aplikacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest wersja mobilna na smartfony.

I najważniejszy dokument na budowie - Dziennik budowy w wersji elektronicznej - wystartuje publicznie 27 stycznia 2023 r.

Na placu budowy występują trudne warunki pracy, więc aplikacja jest prosta w obsłudze i zawsze dostępna. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu i stałego dostępu do Internetu.

W 2021 roku wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem było 417 447. Pomijając decyzje odmowne, ale też pomijając wnioski o rozbiórki, daje to 477 tys. dzienników budowy. Dzienniki budowy dla domów jednorodzinnych mają 10-20 str., dla większych obiektów 25-35 stron, dla obiektów liniowych ok. 100 stron. Gdy przyjmiemy wielkość 30 stron dla dziennika, daje to = 14 mln 310 tys. str. Jedna strona A4 papieru o gramaturze 80 gr/ m2 waży do 0,05 kg, co daje 715 500 kg.

Do obsługi systemu wystarczy przeglądarka internetowa lub najprostszy smartfon, czy też tablet.

EDB to bardzo bezpieczny system:

 • dane są chronione poprzez kopię zapasową;
 • system jest zabezpieczony przed działaniem osób nieuprawnionych poprzez integrację z usługą tzw. węzła krajowego;
 • do EDB wejdziemy na trzy sposoby - za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bądź potwierdzając swoją tożsamość poprzez bankowość elektroniczną;
 • dzięki mobilnej wersji, dostęp do niego mamy w każdej chwili i dowolnym miejscu;
 • inwestor po założeniu konta w systemie występuje w nim bezpośrednio do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy;
 • inwestor dodaje szybko i prosto uczestników procesu budowlanego w systemie, czyli osoby takie jak: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora.

System daje kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Gromadzi wszystkie istotne zdarzenia, informacje o przebiegu robót budowlanych np. o montażu czy rozbiórce.

Można już prowadzić dziennik budowy elektronicznie w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

27 stycznia 2023 r. ruszył Elektroniczny Dziennik Budowy, który stanowi przełomem dla cyfryzacji w bu­downictwie.

Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore.

Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu­dowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Elektroniczny Dziennik Budowy stanowi gwarancję rzetelnego i wiarygodnego prowadzenia dokumentacji budowlanej.

Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownik budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

 • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
 • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
 • wygodne śledzenie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
 • automatyczne umieszczanie wymaganych przepisami wpisów,
 • korygowanie wpisów,
 • prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpo­wiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych para­metrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwe­stycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Pro­wadzenie dziennika budowy w systemie EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym Inwestor czy kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy.

Żeby założyć konto w EDB, należy:

 • wejść na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl;
 • kliknąć „zaloguj” - nastąpi przekierowanie do usługi Węzła Krajowego na login.gov.pl;
 • wybrać jedną z metod uwierzytelnienia - profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna;
 • podać adres e-mail do kontaktu i potwierdzić w poczcie rejestrację.

Etap III – cyfryzacja urzędów

W trzecim etapie cyfryzacji w budownictwie przygotowywane są wrota do wszystkich systemów, które są wdrażane - SOPAB. System będzie centralną platformą wymiany danych w obszarze budownictwa.

System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie to również projekt, w ramach którego urzędy otrzymają dodatkowo sprzęt informatyczny i kompleksowe szkolenia oraz wsparcie ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

SOPAB to nowy i uproszczony standard obsługi obywateli i pracy urzędników zaangażowanych w proces inwestycyjny. główne funkcjonalności systemu w jego I wersji obejmą:

 • gromadzenie i udostępnianie urzędnikom informacji potrzebnych do wydawania decyzji;
 • tworzenie historii sprawy i wymiana między organami;
 • automatyczne generowanie raportów GUS i GUNB;
 • prosty w obsłudze interfejs dopasowany do spraw z obszaru budownictwa;
 • gotowe wzory pism;
 • połączenie z innymi programami i systemami takimi jak EZD, RWDZ, e-Budownictwo;
 • publiczne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach.

Efektem ma być to usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego kraju.

Co daje SOPAB: 

 • 17,8 mln – oszczędności budżetu samorządów wynikające z centralnego zakupu systemu;
 • 25 mln – roczne oszczędności magazynowania projektów budowlanych;
 • 2,6 mln – oszczędności na przesyłkach listowych dla podstawowych procedur budowlanych;
 • 1 050 000 dodatkowych godzin rocznie – zaoszczędzonych na usprawnieniu pracy organów aab i nb.

Do końca czerwca planowane jest wdrożenie pierwszej, podstawowej wersji SOPAB.

Połączenie narzędzi cyfrowych z bieżącą pracą podnosi jej produktywność i przyśpiesza finalny efekt tej pracy, a przy tym zmniejsza koszty. Działania odbywają się w czasie rzeczywistym i trafiają jednocześnie do wielu zainteresowanych stron.

Rząd wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom obywateli i branży. Projektuje proste rozwiązania i udostępnia je bezpłatnie. Dla branży budowlanej, która już korzysta z zaawansowanych programów obliczeniowych, np. do projektowania czy analizy, to duża zaleta i oszczędność.

Źródło: www.gunb.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika