Spółdzielnia

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Strona 1 z 3

Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia odpowiedniego wkładu oraz do uiszczania określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w statucie spółdzielni opłat. Wniesienie wkładu jest obowiązkiem członka z tytułu pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal, czyli kosztów budowy lokalu.

Przy spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu członek wnosi wkład mieszkaniowy, w wysokości różnicy pomiędzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaś, członek spółdzielni wnosi wkład budowlany, w wysokości całości kosztów budowy przypadającej na jego lokal. Z powyższego wynika , iż lokatorskie prawo jest "tańsze" niż prawo własnościowe. Ma to związek z tym, iż uprawnionemu z tytułu prawa lokatorskiego przysługuje dużo węższy zakres uprawnień w stosunku do lokalu niż posiadaczowi prawa własnościowego. Przede wszystkim należy zauważyć, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie stanowi w przeciwieństwie do prawa własnościowego prawa do rzeczy. Jest ono ustanowione wyłącznie dla celu zamieszkiwania w nim członka oraz jego bliskich. Jest zatem nieco zbliżone do najmu. Właścicielem lokalu jest spółdzielnia mieszkaniowa, a członek ma prawo dożywotnio z tego lokalu korzystać.

Spółdzielcze własnościowe prawo zaś, jest już prawem rzeczowym. Członek spółdzielni poniósł całkowite koszty budowy takiego lokalu i w zamian za to może tym lokalem dysponować. Możliwość zbycia i wynajęcia mieszkania stanowią bardzo atrakcyjne formy dysponowania rzeczą. Zastanówmy się zatem jak przedstawiają się te kwestie w przypadku lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu.

Czy można sprzedać lokal, co do którego przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem osobistym. Oznacza to, że prawo takie może przysługiwać jedynie osobie, na rzecz której zostało ustanowione. Należy podkreślić, że prawo takie może być ustanowione jedynie na rzecz członka spółdzielni i może ono przysługiwać tylko jednej osobie. Wyjątek w tym zakresie stanowi możliwość ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz małżonków. W związku z faktem, iż może ono przysługiwać jedynie osobie, na rzecz której zostało ustanowione, prawo takie wygasa zawsze wraz ze śmiercią uprawnionego członka spółdzielni.

Prawo takie, jako prawo niemajątkowe, jest niezbywalne oraz nie podlega egzekucji. Sprzedaż mieszkania w tym wypadku będzie nieważna. Oczywiście dotyczy to jedynie prawa do lokalu, a nie do wniesionego wkładu mieszkaniowego. Wkład bowiem, jako wartość majątkowa, podlega ogólnym zasadom dotyczącym praw majątkowych, którymi z natury rzeczy można rozporządzać. Członek spółdzielni może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o zwrot wpłaconego wkładu mieszkaniowego, jednakże rozporządzenie takie jest skuteczne dopiero z chwilą, w której roszczenia stały się wymagalne. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego staje się wymagalne z momentem określonym w statucie, nie wcześniej jednak niż z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (śmierć bądź ustanie członkostwa spółdzielni z innej przyczyny). Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego jest jednak opróżnienie lokalu.

Jeżeli uprawniony chciałby korzystać z możliwości sprzedaży swojego mieszkania, musiałby wcześniej zawrzeć umowę ze spółdzielnią o przekształcenie tego prawa w spółdzielcze prawo własnościowe lub umowę o przeniesienie własności lokalu, co do którego przysługuje mu prawo lokatorskie.

Czy możesz wynająć lokal, do którego przysługuje Ci prawo lokatorskie?

Członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w zasadzie zawsze może wynająć swój lokal mieszkalny innym osobom.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: