Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków.

Jakie warunki należy spełnić?

Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty. Nie ma przy tym znaczenia czy miałaby być to emerytura albo renta z ZUS, KRUS, czy też z zaopatrzenia emerytalnego. Poza tym rolnik ten musiał prowadzić swoje gospodarstwo przez co najmniej 10 lat i opłacać składki w KRUS.

W jakiej wysokości rolnik otrzyma rentę strukturalną?

Renta strukturalna wynosi 210 % najniższej emerytury pracowniczej (80% pochodzi od UE)) i będzie wypłacana rolnikowi co miesiąc. Wysokość renty jest bezpośrednio uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnika. Koniecznym oczywiście jest przekazanie gospodarstwa rolnego. Tak więc dla uzyskania renty rolnik zmuszony będzie do przekazania gospodarstwa, a warunek ten zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przekazanie to nastąpi w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie renty.

Wracając do wysokości renty, jeżeli rolnik w związku z podjętymi staraniami o rentę przenosi własność gospodarstwa o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych, renta zostanie zwiększona o 50 % kwoty najniższej emerytury. Natomiast za każdy pełny hektar aż do granicy 20 hektarów, rolnik otrzyma po 3 %. Jedynym warunkiem dla uzyskania tych zwiększonych świadczeń jest to, aby rolnik, który przejmuje grunty miał mniej niż 40 lat.

Co oznacza "przekazanie" gospodarstwa?

Przekazaniem jest kilka sytuacji faktycznych (o przekazaniu można mówić tylko w przypadku gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara). Chodzi generalnie o to, aby wszystkie użytki rolne wchodzące w jego skład - stanowiące własność rolnika, jego współmałżonka, a także ich współwłasność - przeszły w całości, odpłatnie lub nieodpłatnie, na rzecz innych osób. Dokonać tego można nie tylko na rzecz rolnika, który swoją działalność rolniczą dopiero zaczyna, ale także na rzecz rolnika posiadającego już własne gospodarstwo, jednak pragnącego je powiększyć. Przekazaniem będzie także wydzierżawienie gospodarstwa na co najmniej 10 lat.

Niestety przekazanie nie może zostać dokonane na rzecz zstępnego rolnika, ani żadnej innej osoby, z którą rolnik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nie jest trwałe. Nie można tego dokonać także na rzecz pasierba, a także małżonka rolnika, czy też zstępnego, ani osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie rolnym, kiedy nie jest to przekazanie w sposób trwały. (Takim nietrwałym przekazaniem jest umowa dzierżawy).

Poza tym przejmujący także musi spełnić pewne warunki, mianowicie powinien mieć poniżej 40 lat, co do zasady musi być młodszy niż rolnik przekazujący gospodarstwo. Poza tym musi mieć kwalifikacje zawodowe, nie mieć prawa do renty lub emerytury oraz zobowiązać się do prowadzenia gospodarstwa co najmniej przez 5 lat.

Przekazanie musi się odbyć co najmniej w formie pisemnej (albo w formie aktu notarialnego). Taka umowa musi następnie zostać zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Wspomniane 6 miesięcy od daty złożenia wniosku rolnik powinien wykorzystać także na zawieszenie prowadzenia działalności rolniczej – jest to bowiem warunek niezbędny do uzyskania renty strukturalnej. Od tej pory rolnikowi takiemu wolno posiać nie więcej niż ½ hektara użytków rolnych, które może wykorzystać wyłącznie do produkcji żywności na swoje potrzeby. Rolnik taki nie może także prowadzić żądnego działu specjalnego produkcji rolnej.

Dokąd z wnioskiem?

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, konkretnie w biurze powiatowym. Wniosek powinien zostać skierowany do kierownika tego biura, gdyż to on jest organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie.

POBIERZ WNIOSEK

Pamiętaj, że:

  • Rolnik może stracić swoją rentę, a konkretnie wypłata renty strukturalnej może zostać zawieszona. Powodem tego może być samo podjęcie przez rolnika lub jego małżonka pracy zarobkowej - także działalności rolniczej. Jeśli okoliczności powodujące zawieszenie renty ustaną, wypłata na wniosek będzie wznowiona.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. 2003 r., Nr 229, poz. 2273 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. 2001 r., Nr 52, poz. 539 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2004 r., Nr 114, poz. 1191).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika