Długoletnia umowa o pracę na czas określony

Na polskim rynku pracy powszechnym zjawiskiem jest zawieranie długoletnich umów na czas określony, sięgających nawet dziesięciu lat. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają wprost takiego postępowania, choć z pewnością budzi ono poważne wątpliwości w świetle zasad współżycia społecznego.

Problemem tego rodzaju umów zajmował się wielokrotnie Sąd Najwyższy. Z analizy wydanych orzeczeń wynika, iż każdy przypadek zawierania wieloletnich umów o pracę na czas określony wymaga odrębnej analizy. Przykładowo, w wyroku z 2012 roku stwierdzono, iż zatrudnienie głównej księgowej na czas określony lat pięciu z prawem wcześniejszego wypowiedzenia takiej umowy jest dopuszczalne. W innym jednak orzeczeniu Sąd w sposób generalny uznał, iż okres pięciu lat nie jest okresem tak długim dla umowy na czas określony, by można było mówić o zawarciu umowy z obejściem prawa. Stanowi on standardowy czas trwania umów o pracę zawieranych z kadrą menedżerską. Z kolei długoterminowa umowa o pracę na czas określony dziewięciu lat traktowana już była jako stanowiąca obejście przepisów prawa pracy.

Jeśli Sąd w danym postępowaniu uzna, iż rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów o zawieraniu umów na czas określony, skutkować to będzie nieważnością postanowienia umowy określającej jej rodzaj, co w konsekwencji oznacza, że należy tę umowę traktować jako zawartą na czas nieokreślony.

W orzecznictwie przyjmuje się, iż aktualna praktyka sprowadzająca się do zawierania długoterminowych umów o pracę na czas określony wymaga dla zachowania ich podstawowej cechy, jaką jest stabilizacja zatrudnienia, poszukiwania w granicach przewidzianych prawem sposobu ochrony pracownika zatrudnionego na podstawie takiej umowy, którą wypowiedziano. Takim sposobem może być przyznanie pracownikom prawa do żądania przywrócenia do pracy w sytuacji, gdy do wypowiedzenia doszło z naruszeniem prawa do tej ochrony.

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika