Emerytury i renty w 2019 r.

Poznaj obowiązujące kwoty najniższych emerytur i rent, dodatków do emerytur i rent, kwotę bazową, wysokość renty socjalnej i świadczenia przedemerytalnego, a także kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia.

Najniższe emerytury i renty

Porady prawne

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia

Kwota

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1100,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

825,00 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa  

1320,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

990,00 zł

Dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca 2019 r. wynoszą:

Rodzaj dodatku

Kwota

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

222,01 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj

333,02 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

417,27 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

222,01 zł

dodatek kompensacyjny

33,30 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 11,13 zł 
do 222,01 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 11,13 zł 
do 222,01 zł

świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

1100,00 zł

ryczałt energetyczny 171,41 zł

Kwota bazowa

Od 1 marca 2019 r. wynosi 4003,88 zł.

Renta socjalna

Od 1 marca 2019 r. wynosi 1100,00 zł.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:

 • od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. - 2979,00 zł,

 • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 3161,70 zł,

 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - 3236 zł,

 • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - 3164,80 zł,

 • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 3206,20 zł.

 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. - 3404,70 zł,

 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 3465,70 zł.

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 marca 2019 r. wynosi 1 140,99 zł.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2018 r.

Rodzaj kwoty

Wysokość kwoty

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

1067,90 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

2990,10 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

12 814,80 zł     

graniczna roczna kwota przychodu

35 881,20 zł

gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia  

535,50 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2019 r.

Rodzaj kwoty

Wysokość kwoty

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r.

1146,30 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r.

3209,60 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

13 755,60 zł     

graniczna roczna kwota przychodu

38 515,20 zł

gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia  

570,50 zł

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

okres od ...kwota
od 1 marca 2018 r.      

3161,70 zł

od 1 czerwca 2018 r.

3236,00 zł

od 1 września 2018 r. 3164,80 zł
od 1 grudnia 2018 r.

3206,20 zł

od 1 marca 2019 r.  3404,70 zł
od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

okres od ...kwota
od 1 marca 2018 r.     

5871,70 zł

od 1 czerwca 2018 r.

6009,70 zł

od 1 września 2018 r. 5877,40 zł
od 1 grudnia 2018 r. 5954,30 zł
od 1 marca 2019 r.  6322,90 zł
od 1 czerwca 2019 r. 6436,30 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,

 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli: 

od 1 marca 2019 r.:
 • 599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 • 509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu

Graniczne kwoty przychodu dla 2018 r. wynoszą odpowiednio:

 • 37 851,70 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.
 • 70 295,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.

Graniczne kwoty przychodu dla 2017 r. wynoszą odpowiednio:

 • 35 522,10 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r.,
 • 65 969,10 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2017 r.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • elka 2021-09-21 19:52:23

  Ale w ppk składki nie są aż tak wysokie a zawsze trzeba pamiętać że przez 30 lat racy odłoży się odpowiednia sumka. Jeszcze dodatkowo mamy składkę od pracodawcy i państwa. To praktycznie mamy drugie tyle.

 • Tomek 2021-09-18 20:18:23

  Mnie te kwoty przerazaja. Na szczescie mam jeszcze te dwadziescia pare lat wiec jest szansa ze sie cos uzbiera wiecej chociazby z PPK. Ale gdyby dzisiaj przyszlo mi przechodzic na emeryture to byłaby groza i szuka roboty na szybko. Niestety ale poki co u nas tak jest, ze emeryci zamiast odpoczywac musza szukac dodatkowych źródel utrzymania


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika