Działalność gospodarcza

Ochrona konkurencji

Umowy

Ochrona konsumenta

Przestępstwo

Wykroczenia

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Strona 1 z 5

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym?

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym.

Ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najważniejsze cele tej ustawy. Funkcjonuje ona równolegle w systemie prawnym obok obowiązującej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku jednak ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji punkt ciężkości znajduje się po stronie konkurujących na rynku przedsiębiorców, tylko pośrednio służąc ochronie interesów konsumentów, natomiast w przypadku omawianej ustawy - po stronie konsumentów, tylko pośrednio służąc przedsiębiorcom. Przedmiotem ochrony są gospodarcze (ekonomiczne) interesy konsumentów. Omawiane przepisy zmierzają do zagwarantowania tych praw konsumenckich, które są narażone na uszczerbek wskutek praktyk rynkowych pozostających w bezpośrednim związku z oddziaływaniem na decyzję konsumenta co do transakcji gospodarczej. Ochrona praw podmiotowych konsumentów zagwarantowana jest zaś przez istniejące już wcześniej w prawie polskim instrumenty prawne.

Ponadto celem ustawy jest nie tylko zwalczanie, ale również zapobieganie stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych i dlatego już samo zagrożenie interesu konsumenta albo interesu publicznego uzasadnia powstanie roszczenia przede wszystkim o zaniechanie niedozwolonych działań.

Jakie nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców wobec konsumentów są zakazane?

 

Na początek należy wyjaśnić, iż „praktyką rynkową” w rozumieniu omawianej ustawy jest działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, za konsumenta uważa się zaś osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Nowe przepisy dotyczą działalności przedsiębiorców, które to pojęcie obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz.

Nowa ustawa stanowi, iż zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu (tzn. każdego towaru czy usługi, w tym nieruchomości, praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych), w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciuPrzeciętnym konsumentem w rozumieniu nowej ustawy jest konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa.

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności:

 • praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz

 • agresywną praktykę rynkową, a także

 • stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk (tj. zbiorem zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych),

- jeśli działania te spełniają ww. przesłanki nieuczciwości.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

_arp

26.8.2012 22:58:3

Re: Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Ochrona konsumenta przy dzisiejszych uwarunkowaniach jest praktycznie żadna i w pełni zgodny jestem z przemyśleniami poprzednika. To przedsiębiorcy powinni być zainteresowani w swoim interesie aby ten stan zmienić. Uczciwa i dobrana kadra kierująca rozwój każdej Firmy to klucz do całościowych rozwiązań. Powiązanie z rynkiem finansowym i jego doradcami na zasadach przejrzystych i pilotażowych. Odpowiedzialna całościowa asekuracja ubezpieczeniowa w powiązanych i odpowiedzialnych strukturach. To są hasła początkowe od których reformy należy moim zdaniem rozpocząć.

giz

14.12.2009 18:13:44

Re: Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

w 90% nie ma szans,przedsiebiorstwa maja-stac ich- swoich prawnikow,a wiec juz na samym starcie sa lepsi,robja takie umowy ,że na kazdym kroku to nie ich wina,przykład syn w zeszlym roku pojechał do pracy do niemiec by zarobic sobie na komputer ktory potrzebny jest mu -chodzi do szkoly informatycznej-kupil laptopa za prawie 3500 zl,dostal gwarancje 2 letnia ,już 2 razy oddawal go do naprawy,tydzien temu odebral go wlasnie z naprawy i znow nie dziala,przeczytałem dokładnie 3 razy gwarancje i co ,otóż jest tak napisana ,że wlasciwie nie ma szans by mu oddali pieniadze cz laptopa w takiej samej cenie jaka zaplacil,sprzedaja laptopy pod znana firma HP-i na jej produkt jest gwarancja-lecz w srodku prawie nic nie jest ich ,wiec nie biorą odpowiedzialnosci i co? tak robją ludzi w konia i to tak poważna firma

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.3.2018

  Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  Nowelizacja ustawy prawo telekomunikacyjne ma zapewnić m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium. Usprawni też system ostrzegania (...)

 • 28.6.2018

  Ostrzeżenia konsumenckie - co to takiego?

  W ostrzeżeniu konsumenckim Prezes UOKiK informuje o kwestionowanym zachowaniu przedsiębiorcy oraz jego prawdopodobnych skutkach dla szerokiego kręgu konsumentów. 

 • 12.12.2007

  Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

  Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma za zadanie ochronę wolnej konkurencji na wolnym rynku, co pośrednio stanowi już ochronę konsumentów (...)

 • 14.12.2012

  Sprzedaż na raty

  Kodeks cywilny reguluje umowę sprzedaży niejednolicie, a konkretnie przewiduje kilka szczególnych rodzajów umowy sprzedaży. Pośród kilku innych rodzajów jest też sprzedaż na raty. Rodzaj - wydawać (...)

 • 1.3.2012

  Komu i jak pomaga rzecznik konsumentów?

  Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, zadania z zakresu ochrony interesów konsumentów, oprócz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wykonują także samorządy terytorialne. (...)