Jak legalnie zatrudnić nianię i pomoc domową?

Jak legalnie zatrudnić pomoc domową?

Podstawa to dobrze zawarta umowa. Najlepszą umową dla tego typu prac jest umowa o świadczeniu usług – możemy w niej określić częstotliwość świadczonej usługi, stawkę wynagrodzenia (godzinową lub za wykonane zlecenie), termin i formę płatności.

Kolejny krok to zgłoszenie zawarcia umowy do ZUS:

  • Najpierw należy zgłosić siebie jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – służy do tego formularz ZUS ZFA.
  • Następnie należy zgłosić zatrudnioną przez nas osobę do ubezpieczeń społecznych – służy do tego formularz ZUS ZUA. W druku tym deklarujesz też, czy chcesz zgłosić osobę zatrudnioną do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Na wypełnienie i dostarczenie do ZUS tego druku masz 7 dni.
  • Jeżeli chcesz zgłosić zatrudnioną przez Ciebie osobę do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego - wypełniasz druk ZUS ZZA w ciągu 7 dni.

Co miesiąc musisz rozliczyć z ZUS składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej przez Ciebie osoby. Służy do tego druk ZUS DRA. W tym dokumencie deklarujesz jakie składki wpłacasz do ZUS. Deklarację musisz dostarczyć do ZUS do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. W tym samym terminie muszą zostać opłacone składki.

Jednocześnie musisz złożyć druk:

  • ZUS RCA – w przypadku opłacania wszystkich składek na ubezpieczenie osoby zatrudnionej, czyli kiedy jesteś jedynym pracodawcą zatrudnionej osoby
  • ZUS RZA – w przypadku odprowadzania przez Ciebie jedynie składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli gdy zatrudniona przez Ciebie osoba ma opłacane składki na ubezpieczenie społeczne z innego źródła.

Do 28 lutego kolejnego roku musisz przekazać osobie zatrudnionej zestawienie zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne. Służy do tego druk ZUS IMIR. Jeżeli chcesz możesz rozliczać się z pracownikiem comiesięcznie, wtedy roczne zestawienie nie jest konieczne.

Jak legalnie zatrudnić opiekunkę do dziecka? 

Niania to osoba zawodowo zajmująca się opieką nad dziećmi. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wykonywać tę pracę. Głównymi zadaniami opiekunki jest spełnienie trzech podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Za swoje świadczenia niania otrzymuje wynagrodzenie, uprzednio uzgodnione z pracodawcą. Wiele zalet płynących z zatrudnienia opiekunki sprawia, że coraz większa liczba rodziców decyduje się na tego typu rozwiązanie. Dzięki ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, która weszła w życie 4 lutego 2011 roku, można legalnie zatrudnić nianię. Zatrudniona na tym stanowisku osoba może zajmować się małoletnimi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.  Czytaj więcej: Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?  

Jakie punkty powinna zawierać umowa między rodzicami a nianią?

Niania jest zatrudniana na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usług. Porozumienie  powinno zawierać następujące podpunkty: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty. Ponadto należy określić czas na jaki umowa została zawarta oraz warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.  

Kto odprowadza składki za nianię?

Wszystkie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź rodzic (płatnik składek). Niania, która dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego, może liczyć na opłacenie tego ubezpieczenia przez rodzica dzieci, którymi się zajmuje. Wówczas rodzic opłaca ubezpieczenie zgodnie zasadami dla zleceniobiorców uregulowanych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.  

W jakich sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może opłacić składki?

ZUS może opłacić składki w momencie, gdy zostaną spełnione trzy warunki jednocześnie. Pierwszym z nich jest zgłoszenie przez rodzica, zatrudnionej niani, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Drugi warunek to rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, którzy są zatrudnieni i świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność. Trzecim i ostatnim warunkiem jest dziecko, które nie zostało umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.  

W jakich sytuacjach ZUS nie opłaca składek?

ZUS nie opłaca składek w 2 przypadkach. Pierwszym z nich jest rodzic dziecka korzystający z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej. Drugim przypadkiem jest umowa uaktywniająca, która została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodowej. Rodzic musi niezwłocznie poinformować ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, zwłaszcza w momencie rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy uaktywniającej.   

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika