Jak uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł?

Jeśli urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem bądź twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu, to o ile nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy, możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Dowiedz się, jak je uzyskać.

Kto może dostać jednorazowe świadczenie 4.000 zł?

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Z kolei opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeżeli prawo do świadczenia mają jednocześnie rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Można zlożyć wniosek po 1 stycznia 2017 r. - koniecznie w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jeśli twoje dziecko urodziło się w 2016 roku, także możesz dostać świadczenie – wystarczy, że złożysz wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat:

 • 5 grudnia 2016 – złóż wniosek do 5 grudnia 2017,
 • 10 marca 2017 – złóż wniosek do 10 marca 2018.

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

 • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
 • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

Jeżeli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.


Ile można otrzymać?

 • 4.000 zł (jednorazowo),
 • świadczenie nie zależy od wysokości twojego dochodu.

Co należy zrobić?

 1. Wypełnij wniosek o jednorazowe świadczenie.
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. 
 3. Złóż wniosek wraz z wszystkimi dokumentami.
 4. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
 5. Czekaj na wypłatę jednorazowego świadczenia. 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Dowiedz się w swoim urzędzie gminy, gdzie złożyć wniosek. Każda gmina wyznacza instytucję, która przyjmuje wnioski. Może nią być na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna placówka. 

Wnioski rozpatrywane są bezpłatnie.

Co trzeba przygotować?

 • wniosek o jednorazowe świadczenie – pobierz go i wypełnij,
 • swój dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu); nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia; wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

Ile trzeba będzie czekać?

 • do 1 miesiąca – od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy – jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

Pieniądze możesz otrzymać:

 • przelewem na konto,
 • gotówką w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej, jeśli jest to możliwe w danej instytucji.

Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci świadczenie.

Co, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia?

 • Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.
 • Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
 • Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:
  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 • Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika