Konsekwencje rozliczania się w formach uproszczonych

Jakie są konsekwencje rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kwarty podatkowej dla łącznego opodatkowania małżonków?

Jeżeli przynajmniej jedno z małżonków rozlicza się jedną z metod zryczałtowanego opodatkowania, określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, małżonkowie nie mogą korzystać z możliwości łącznego opodatkowania swych dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Ustawodawca użył w tej regulacji dość nieszczęśliwego sformułowania, iż zasady łącznego opodatkowania nie mają zastosowania, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zapis taki mógłby sugerować, iż podatnik nie musi korzystać z uproszczonych form, lecz wystarczy, iż „podpada” pod hipotezy omawianych przepisów. Wykładnię taką należy uznać jednak za błędną, z uwagi sprzeczność z zasadami prawa podatkowego – uwzględnienie wykładni systemowej nakazuje uznać, iż aby możliwość łącznego opodatkowania małżonków była wyłączona, przynajmniej jedno z małżonków musi rozliczać się w uproszczonej formie, a nie tylko mieścić się w zakresie regulacji określonych norm.

Jakie są konsekwencje rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej dla możliwości zastosowania przepisów dotyczących osób samotnie wychowujących dzieci?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do osób samotnie wychowujących dzieci, podatek można określać w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Możliwość skorzystania z tej formy obwarowana jest jednak kilkoma warunkami.

Jedną z przesłanek jest, aby do osoby samotnie wychowującej dziecko albo jej dziecka nie miały zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku. Przesłanka ta jest analogiczna względem warunku łącznego opodatkowania małżonków. Jeżeli osoba samotnie wychowująca dziecko, lub jej dziecko, korzysta z uproszczonych form rozliczania, wyłączona jest możliwość stosowania omawianej metody określania podatku dochodowego.

Zakaz uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Konsekwencją korzystania z opodatkowania w jednej z form zryczałtowanych jest brak możliwości obniżenia przychodów o koszty ich uzyskania. W zamian za to, stawki podatkowe czy też wymiar podatku w przypadku opodatkowania kartą podatkową jest znacznie niższy niż w przypadku ogólnych zasad opodatkowania. Czy to się opłaca? Każdy podatnik musi o tym zadecydować samodzielnie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmianami)
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998r. nr 144 poz. 930 ze zmianami)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika