Mieszkanie bez wkładu własnego

Do kogo jest skierowany program?

Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Rząd likwiduje w ten sposób barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Możesz uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania. Do mniej zamożnych gospodarstw domowych adresujemy większość programów polityki mieszkaniowej, na które też przeznacza się najwyższe wydatki z budżetu.

Podstawowe założenia programu

  • Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.
  • Spłata rodzinna jest połączona z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).
  • Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.
  • Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.
  • Ustawa zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.
  • Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK.

Na czym polega procedura?

Procedura zależeć będzie od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt gwarantowany?

Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma. 

Ze spłaty rodzinnej może skorzystać kredytobiorca gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, którego gospodarstwo domowe powiększy się w okresie tej spłaty o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł, gdy o drugie, oraz 60 tys., gdy jest to trzecie lub kolejne dziecko). W dniu spłaty nie będzie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Organy, które w razie potrzeby lub wątpliwości mogą udzielić informacji o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

MRiT udziela wyjaśnień i interpretacji przepisów.

Termin wejścia w życie

15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Rozwiązanie wejdzie w życie w I połowie 2022 r., tj. po upływie pół roku od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z programu?

Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci.

W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Jakie kroki należy podjąć, żeby skorzystać z programu?

Takie jak przy ubieganiu się o zwykły kredyt hipoteczny na mieszkanie.

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu?

Aktualnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii publikuje informacje na swojej stronie internetowej, a także udziela wyjaśnień i interpretacji przepisów.

W przyszłości szczegóły będą dostępne w bankach upoważnionych do udzielania kredytów w ramach programu oraz na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co w przypadku, gdy kredytobiorca będzie chciał spłacić kredyt wcześniej?

Przepisy tego nie ograniczają. Kwestię wcześniejszej spłaty reguluje wyłącznie umowa z bankiem, który udzielił kredytu.

Jak postąpić, jeśli zmieni się sytuacja materialna kredytobiorcy i będzie zmuszony sprzedać mieszkanie z kredytem gwarantowanym?

Mieszkania nie sprzedaje się razem z kredytem. Sprzedaje się po prostu mieszkanie, a z uzyskanych środków – spłaca kredyt. Kupujący może oczywiście również korzystać z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, ale jest to inny kredyt niż ten, który uzyskał sprzedający.

Czy jest minimalny czas, na jaki należy zaciągnąć kredyt, by skorzystać z kredytu gwarantowanego?

Minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat. Kredyty będą udzielane do 2030 r. 

Źródło: gov.pl/web/rozwoj-technologia


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika